بررسی شباهت ها و تفاوت های ویژگی های لغوی گویش های زبان فرانسه در آمریکای شمالی (کبک، آکادیا، لویزیانا)

نویسنده

  • Hadi DOLATABADI Enseignant Université de Téhéran, Faculté des études mondiales
چکیده

با توجه به اینکه زبان فرانسه بر روی پنج قاره صحبت می شود، این زبان همیشه یک سیما و همان ویژگی ها را در حوزه ی فرانسه زبانی ندارد. آمریکای شمالی یکی از حوزه های فرانسه زبانی است که جذابیت هایی را برای زبان شناسانی دارد که سعی در مطالعه ی گویش های منطقه ای و ویژگی های لغوی دارند که تنوع های فرهنگی و زبانی در حوزه ی فرانسه زبانی را برجسته می کنند. در این مقاله، ما به بررسی ویژگی های لغوی گویش های فرانسه در کبک، آکادیا و لویزیانا می پردازیم تا شباهت ها و تفاوت های میان این گویش ها را بیابیم. پس از کاوش در فرهنگ های لغت مربوط به این نواحی، یک گونه شناسی از ویژگی های لغوی مشخص کننده ی این گویش ها را ارائه کردیم که به دو سطح لغوی و معنایی تقسیم می کنیم. بدین ترتیب درمی یابیم که علی رغم نزدیکی میان این گویش ها که به فرانسه زبانی آمریکا متعلق هستند، این گویش ها علاوه بر جنبه های آوایی و ریخت شناسی – نحوی در حوزه ی واژگان نیز با هم متفاتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی

زبان درختی می ماند که ریشه دارد و رشد می کند. شاخ و برگ تازه می یابد. رشد درخت زبان به دو شیوه اصلی صورت می گیرد یکی درونی، دیگری بیرونی یعنی با پیوند خوردن با شاخه و جوانه درخت دیگر. برخی این پیوند با بیرون را طبیعی نمی پندارند و با آن مخالفت می کنند. یکی از دلایل آنها این است که این تداخل می تواند ماهیت و طبیعت تنه اصلی زبان را از بین ببرد و در نتیجه رابطه وضعیت فعلی زبان با گذشته آن قطع شود....

متن کامل

شباهت ها و تفاوت های رضایتمندی بزرگسالان و کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی تهران

یقینا تفاوت­ها و شباهت­هایی بین بزرگ­سالان وکودکان در میزان رضایتمندی آنان از فضاهای باز وجود دارد. این مقاله سعی دارد تا ضمن شناسایی ابعاد این تفاوت­ها و شباهت­ها، به بحث در مورد آنها بپردازد. ابعاد رضایتمندی مطرح شده در این مقاله عبارت از: عناصر زنده و سبز، فضاهای کودکان، فضاهای تعاملی و فضاهای تفریحی و ورزشی است. در این مطالعه از دو روش­ تحقیق پیمایشی با تکمیل 261   پرسش­نامه توسط بزرگ­سالان...

متن کامل

شباهت ها و تفاوت های زبانی : جهانی ها و رده شناسی

رده شناسی شاخه ای از زبان شناسی است که به مطالعه شباهت های ساختاری بین زبانهای مختلف بدون در نظر گرفتن پیشینه آنها می پردازد تا بر اساس آن مبنایی برای طبقه بندی یا رده بندی زبانها ارائه کند. بنابراین می بایست بین مقایسه رده بنیاد و مقایسه تاریخی زبانها تمایز قائل شد. در خلال جستجو برای یافتن مبنایی برای طبقه بندی زبانها‘مشترکات زبانی بوضوح جلوه گر می شوند و تحلیل رده شناختی همسو ودوشادوش مطال...

متن کامل

شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده‌های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه‌های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می‌توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق‌شکنی تعری...

متن کامل

اسامی بیماری های انگلی نشخوار کنندگان استان سمنان در برخی زبان ها و گویش های ایرانی

خلاصه پرسش نامه ای در باره جنبه های مختلف آلودگی ها و بیماری های انگلی حیوانات و گویش آن ها در استان های مختلف ایران تهیه شد و در دهه هشتاد توسط سازمان دامپزشکی به اداره های دامپزشکی ارسال گردید.  از31 بیماری انگلی نشخوارکنندگان ایران 17 بیماری کرمی، 5 آلودگی ناشی از آکارین ها و 9 بیماری ناشی از تک یاخته ها می باشد. در این پژوهش، در مجموع 20 گویش در مورد 8 بیماری کرمی فاسیولیازیس، استرونژیلوزی...

متن کامل

ویژگی های مشترک موجود در مطالعه تطبیقی حالت های اسم در زبان های لاتین، فرانسه، انگلیسی، ترکی و فارسی

زبان وسیلهء ارتباط انسانها با یکدیگر است.هر زبانی ویژگیهایی دارد که ممکن است با زبانهای دیگر مشترک باشد.هدف اصلی در این مقاله مقایسهء ساختار زبان فرانسه با برخی از زبانهای زندهء دیگر از جمله فارسی،انگلیسی و ترکی است. با در نظر گرفتن این واقعیت که زبان فرانسه از لاتین مشتق شده است، برای بررسی تازیخ زبان فرانسه باید معادلهای لاتین نیز در این مقایسه آورده‌ شود.از طریق مقایسهء معادلهای زبانهای یاد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 26

صفحات  55- 84

تاریخ انتشار 2018-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022