× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی شنوایی‌سنجی (ABR) نوزادان ترم سالم بستری با بیلی‌روبین بالای در حد تعویض خون

نویسندگان

  • بهزادمقدم, محمدحسین
  • رجبی, رضا
  • عرب حسینی, محمدحسین
  • نبوی, سعید
  • واعظی, مهناز

چکیده

Background and Objective: Hyperbilirubinemia is a common neonatal abnormality. Severe hyperbilirubinemia is a risk factor for auditory system injury. Auditory brainstem responses (ABR) are important in early diagnosis of hearing impairments in healthy term infants with elevated bilirubin levels requiring exchange transfusion. Materials and Methods: During a two- year- period (2007 – 2009), in a prospective descriptive analytical study, in Tehran Milad Hospital, 64 (32 female, 32 male), healthy term (> 37 weeks) infants, who required treatment or were treated with phototherapy or received exchange transfusion for elevated bilirubin levels or jaundice, were studied. After obtaining a written consent from their parents, the infants were tested with auditory brain responses and results were analyzed using SPSS 16 software. Results: No significant correlation was found between ABR and age, weight, bilirubin level or ABO blood group. Nineteen out of 64 infants received exchange transfusion. Three out of 19 infants (16%) exhibited abnormal ABR and 16 infants (84%) had normal ABR. There was no significant correlation between exchange transfusions and ABR (P>0.05). Conclusion: The results pointed out that 14% of the infants with elevated bilirubin who required exchange transfusion had abnormal ABR. This indicates that elevated bilirubin levels even without inducing kernicterus should be considered as risk factors for hearing impairments. Further studies are needed on how long these tests may remain abnormal.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: هیپربیلی روبینمی از بیماری های شایع نوزادان می باشد که افزایش بیش از حد آن خطر آسیب به سیستم شنوایی را به همراه دارد. تشخیص زود هنگام اختلالات شنوایی در نوزادانی که به علت بیلی روبین بالا نیاز به تعویض خون پیدا می کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور در این مطالعه از تستabr برای بررسی این هدف استفاده گردید. روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، 64 نوزاد ترم متو...

سابقه و هدف: تعویض خون به عنوان یکی از روشهای درمان افزایش غیر طبیعی بیلی روبین در هفته اول زندگی، همواره با عوارض بالقوه و خطرناکی مواجه بوده است. از این رو پیشگیری و شناسایی به موقع این عوارض حائز اهمیت است. با توجه به شیوع بیشتر زردی در نوزادان پره ترم این مطالعه به منظوز مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 50...

Introduction & Objective: Exchange transfusion is replacement of blood or main part of RBC mass and plasma of a recipient by compatible RBC or plasma from one or more donors. This study was carried out with the aim of evaluation the rate of complications of exchange transfusion in hospitalized neonates during 2002-2005. Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was done o...

سابقه و هدف: تعویض خون به عنوان یکی از روشهای درمان افزایش غیر طبیعی بیلی روبین در هفته اول زندگی، همواره با عوارض بالقوه و خطرناکی مواجه بوده است. از این رو پیشگیری و شناسایی به موقع این عوارض حائز اهمیت است. با توجه به شیوع بیشتر زردی در نوزادان پره ترم این مطالعه به منظوز مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 50...

هدف: هیپربیلی‌روبینمی شدید در نوزادان، ممکن است عوارضی نظیر آسیب شنوایی یا آنسفالوپاتی بیلی‌روبین را به همراه داشته باشد. اندازه‌گیری بیلی‌روبین پوستی یک روش غربالگری غیر تهاجمی است که با استفاده از دستگاه بیلی‌چک انجام می‌شود، نیازی به خونگیری‌های مکرر و صرف وقت و هزینه زیاد ندارد. این مطالعه با هدف تعیین ارزش پیش‌گویی‌کنندگی سنجش بیلی‌روبین پوستی روز سوم در تشخیص هیپربیلی‌روبینمی نوزادی انجام...