× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی شیوع فقر آهن در زنان سنین باروری روستائی ایلام در سال 1374

نویسنده

  • وحیدی نیا , علی اصغر

چکیده

Iron deficiency and iron deficiency anaemia are the most common nutrient deficiency especially in reproductive &ndash; aged women. This study carried out to determine prevalence of iron deficiency and iron deficiency anaemia in rural women of Ilam , in 1995. Thus result showed that 23.8% of all women had iron deficiency and, in pregnant, lactating, and non-pregnant , non-lactating, women it was 40% , 28.3%, and 17.8%, respectively. Prevalence of iron deficiency anaemia in all women, pregnant, lactating and non-lactating women, was found 3.8%. 9.1%, 2.9%. and 2.2% , respectively. In non-iron deficient women the mean (SD) of serum ferritin was 19.1 (1.83) g / l and 30% of this group had low ferritin (<12). However iron deficiency and iron deficiency anaemia still remained common in women with childbearing age, especially during pregnancy.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پیش زمینه و هدف: فقر آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن، شایع ترین اختلال تغذیه ای و خونی در سرتاسر جهان است که به ویژه در زنان سنین باروری اثر می گذارد. فقر آهن مرحله ای است که محتوای آهن بدن کم تر از حد طبیعی باشد. کم خونی فقر آهن در زنان یکی از علل مهم مشکلات سلامت است که می تواند باعث کاهش قدرت یادگیری، کاهش ظرفیت و قوای کار، اختلال سیستم قلب و عروق، زایمان زودرس، تولد نوزاد با وزن کم، افزایش مو...

کم خونی فقر آهن شایعترین بیماری ناشی از کمبود تغذیه و یک مشکل بهداشتی مهم است. هدف از این تحقیق تعیین شیوع کم خونی فقر آهن و برخی عوامل همراه با آن در زنان سنین باروری و غیر باردار در استان گیلان بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 995 از زنان سنین باروری (49-15) ساله غیر باردار بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای و بصورت تصادفی ساده از جمعیت مذکور گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها بصورت مصاحبه و آزمای...

پیش زمینه و هدف: فقر آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن، شایع ترین اختلال تغذیه ای و خونی در سرتاسر جهان است که به ویژه در زنان سنین باروری اثر می گذارد. فقر آهن مرحله ای است که محتوای آهن بدن کم تر از حد طبیعی باشد. کم خونی فقر آهن در زنان یکی از علل مهم مشکلات سلامت است که می تواند باعث کاهش قدرت یادگیری، کاهش ظرفیت و قوای کار، اختلال سیستم قلب و عروق، زایمان زودرس، تولد نوزاد با وزن کم، افزایش مو...

مقدمه : سندرم متابولیک با عوامل خطر متعدد قلبی عروقی شامل اختلال تنظیم قند ، افزایش انسولین، بالا بودن تری گلیسرید، کاهش hdl-c ، افزایش فشار خون و چاقی با توزیع مرکزی شناخته می شود. تشخیص زودرس و درمان این سندرم، از عوارض جلوگیری می کند.

  Background and purpose: There is paucity of information on the role of religion on fertility behavior. This study aimed at evaluating the relationship between religious beliefs and fertility behavior among women of reproductive age in Mashhad, Iran. Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 844 women of reproductive age (15-49 years of age) who were selected via mul...