بررسی عددی افزایش عملکرد برج خنک‌کن (هلر) با استفاده از تزریق گازهای خروجی از سیکل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

نویسندگان

  • مجتبی اکبری فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی|مدیر گروه سیستم‌های سوخت‌رسانی گاز و گازوییل، بویلر و پایپینگ در نیروگاه، شرکت توسعه و احداث نیروگاه‌های مپنا (توسعه ۲)
چکیده

در مطالعه حاضر به کمک روش عددی، مکش طبیعی برج خنک‌کن با تزریق گازهای حاصل از احتراق از بخش سیکل ترکیبی در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان بررسی شده است. این مدل‌سازی با نتایج واقعی و محاسبات ترمومکانیکی جهت بهبود عملکرد راندمان حرارتی برج خنک‌کن در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. سرعت باد منطقه‌ای 3 متر بر ثانیه به عنوان مبنا قرارگرفته و تحلیل عددی در دو حالت برج بدون نازل تزریق دود و برج مجهز به نازل تزریق دود مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیرات آن با توجه به مدل‌های واقعی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله در زمینه توزیع فشار و دما و میدان سرعت جریان و همچنین میزان حرارتی که در برج دفع می‌شود نشان می‌دهد که برآیند سه اثر مذکور، باعث افزایش دبی جرمی عبوری از برج می‌گردد که این افزایش باعث بهبود راندمان حرارتی برج به میزان 15 درصد و دبی جرمی هوای عبوری به میزان 16 درصد در شرایط طراحی خواهد شد. اما از طرفی بکارگیری این نازل تأثیر ناچیزی بر اختلاف دمای میانگین ایجادشده در دلتاها و سطوح حرارتی خواهد داشت. این امر بیانگر کارآمد بودن این روش در بهبود عملکرد برج خنک‌کن و افزایش راندمان حرارتی برج خنک‌کن در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی عددی تاثیر باد بر عملکرد برج خنک کن خشک طبیعی (برج هلر) نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

ثابت ماندن فشار کندانسور در نیروگاه های بخار اهمیت زیادی دارد زیرا فشار کندانسور با پس فشار توربین برابر است. با تغییر پس فشار توربین، توان تولیدی در راندمان نیروگاه تغییر می کند. فشار کندانسور تابعی از میزان خنک سازی آن است. این خنک سازی توسط برج خنک کن انجام می شود. عملکرد برج خنک کن با جریان طبیعی، بسیار متاثر از شرایط محیطی از قبیل دما و سرعت باد است. در پایان نامه حاضر عملکرد برج خنک کن نی...

15 صفحه اول

بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

فشار گاز طبیعی در ایستگاه­ تقلیل فشار به منظور رسیدن به فشار مطلوب برای مصرف در واحدهای دیگر نیروگاه­ها کاهش می­یابد. پژوهش حاضر به منظور بهینه­سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین انجام گرفته است. بهینه سازی بر مبنای جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی و نیز دامنه دمایی که در آن مصرف انرژی بهینه و راندمان احتراق در محل مصرف گاز مناسب است، صورت پذیرفته اس...

متن کامل

بهبود روش‌های بهره‌برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی و سیستم‌های خبرة فازی

در این مقاله، روشی جدید برای بهره‌برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. در حالت بهره‌برداری عادی از نیروگاه، دو پارامتر بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند. در وضعیت فعلی، مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکۀ برق ایران) اعلام می‌شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاه‌ها به‌صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع می‌کنند که از نظر با...

متن کامل

بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این مقاله طراحی، محاسبه عمل کرد و بهینه سازی برج خنک کن خشک غیرمستقیم (هلر) مورد بررسی قرار گرفته است. مبدل های حرارتی در اینجا از نوع خاصی به نام فورگو t60 می باشند. این نوع برج های خنک کن در نیروگاه های سیکل بخار و تر کیبی به کار می روند. به منظور بهینه سازی برج خنک کن از دو شیوه الگوریتم ژنتیک تک معیاره و چند معیاره با هدف کاهش هزینه و افزایش راندمان استفاده شده است. از آنجایی که عمل کرد ...

متن کامل

بررسی عددی سه بعدی اثر تزریق دود خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی به درون سه برج خنک کننده خشک همراستا با مکش طبیعی تحت وزش باد

سیستم آب گردشی نیروگاه، به منظور خنک کردن آب کندانسور بایستی گرما را بطور موثری از چرخه بخار گرفته و به محیط دفع کند. یکی از انواع پرکاربرد سیستم های فوق، برج های خنک کن خشک با مکش طبیعی (برج هلر) می باشد که بطور گسترده در مناطق کم آب، نظیر ایران، استفاده می شوند. در این برج ها، آب گرم خروجی از کندانسور توسط پمپ به داخل لوله های فین داری که با آرایش افقی یا عمودی دور تا دور برج قرار گرفته اند، ...

بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک

Feed-water heating repowering is defined as using gas turbine(s) flue gasses energy for recovery by steam plant feed water heaters. Minimizing related total cost in new thermal system is the critical subject, beside of this purpose an optimal balance between capital cost investment and exergy destruction should be considered. In this research feed water heating repowering modeling of Shahid Ra...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 29  شماره 2

صفحات  16- 21

تاریخ انتشار 2020-05-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021