بررسی عددی تأثیر دامنه و بسامد نوسان یک AUV روی مشتقات هیدرودینامیکی در حرکت خالص هیو

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به روش دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد حجم کنترل و با استفاده از نرم­افزار تجاری فلوئنت، جریان اطراف یک زیرسطحی به صورت پایا و ناپایا شبیه­سازی شده است. ابتدا شبیه­سازی برای حالت کشش مستقیم صورت گرفته تا با مقایسه نتایج با داده­های آزمایشگاهی نوع شبکه و مدل آشفتگی مناسب انتخاب شود. با استفاده از این روش که به صورت پایا انجام شده، تنها ضرایب استاتیکی قابل محاسبه است. برای شبیه­سازی حرکت اجباری هیو خالص، میدان جریان به دو ناحیه تقسیم شده که ناحیه مجاور بدنه زیرسطحی همراه با بدنه با اعمال یک برنامه udf نوسان می­کند. با استفاده از روش شبکه متحرک، سلول‌های میدان بیرونی تغییر کرده و اجازه می­دهند میدان جریان درونی جابجاشود. بدین ترتیب به صورت ناپایا حرکت هیو خالص شبیه­سازی می‌شود. با توسعه یک برنامه به زبان مطلب نمودارهای خروجی نرم افزار فلوئنت به ضرایب دینامیکی تبدیل می­شود. در این مقاله تأثیر تغییرات دامنه و بسامد نوسان مدل در حرکت هیو خالص روی مشتقات هیدرودینامیکی بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد  که برخی از ضرایب مستقل از دامنه و بسامد نوسان مدل هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توسعه مدل عددی-نیمه تجربی جهت تخمین مشتقات هیدرودینامیکی یک AUV

Increased use of Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) caused an increase in their design sensitivity. The subject of most of AUV design studies was on drag reduction, ease of handling and their stability. Adequate design and prediction of the behavior of these vehicles requires an accurate estimation of corresponding hydrodynamic derivative loads. In this study, Hydrodynamic derivatives of the...

متن کامل

مدلسازی عددی ضرایب هیدرودینامیکی یک شناور زیرسطحی در حرکت شتابدار

یکی از مراحل مهم در طراحی شناورهای زیرسطحی، تعیین نیروها و ممانهای هیدرودینامیکی وارد بر شناور می باشد. نیروها و ممانهای هیدرودینامیکی شامل نیروهای اینرسی، جرم افزوده، میرایی، کریولیس، پیشرانش و نیرو و ممانهای بازدارنده می باشد. روشهای مختلف نظیر روشهای آزمایشگاهی، نیمه تجربی، تحلیلی و عددی برای محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وجود دارد. در سالهای اخیر با پیشرفت علوم کامپیوتری روشهای عددی(cfd) کار...

15 صفحه اول

استخراج ضرائب هیدرودینامیکی برآ و پسا یک سی‌گلایدر با استفاده از شبیه‌سازی عددی استخراج ضرائب هیدرودینامیکی برآ و پسا یک سی‌گلایدر با استفاده از شبیه‌سازی عددی

فرم بدنه سی­گلایدرها مبتنی بر الزامات عملیاتی و شرایط محیطی متفاوت بوده طراحی آن­ها به­گونه­ای می­باشد که به دلیل عدم وجود سیستم رانش پروانه­ای دارای مصرف انرژی بسیار پایینی هستند و از این رو در مدت زمان طولانی می­توانند مأموریت خود در زیر آب­ها را انجام دهند. معمولاً طراحی این گلایدرها به صورتی است که از یک سامانه شناوری، بالک‌های ثابت، اجرام متحرک داخلی، پمپ بالاست و یک سکان (بال هدایت) تشکیل ...

متن کامل

بررسی تأثیر نیروهای هیدرودینامیکی مؤثر بر حرکت ذرات رسوب برای جریان سیال در کانال‌ها

مدل‌سازی فرایند انتقال رسوب نیاز به شناخت عوامل مؤثر بر این فرایند دارد. در این مطالعه به منظور پیش‌بینی الگوی حرکت ذرات رسوب در کانال‌ها، حرکت ذرات جامد کروی در جریان سیال مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مختلف مؤثر بر مکانیک انتقال ذرات مورد مطالعه، بررسی شده است. مدل توسعه داده شده به منظور پیش‌بینی الگوی جریان سیال  از یک روش اولری استفاده می‌کند. سپس حرکت ذرات رسوب با نگرش لاگرانژی و با اعمال...

متن کامل

بررسی اثر کوئینین بر روی زمان تاخیر و دامنه نوسان در پتانسیل برانگیخته از بینایی در موش سوری نر

سابقه و هدف: کوئینین برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله آرتریت روماتوئید و مالاریا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده با وجود داشتن خواص درمانی بسیار، دارای عوارض جانبی متعددی نیزمی‌باشد که این مطالعه به بررسی میزان تاثیر این ماده بر روی زمان تاخیر و دامنه نوسان ثبت شده در پتانسیل برانگیخته از بینایی بر اساس دوزهای مختلف پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از 50 سر موش سوری نر به عنوا...

متن کامل

تأثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته

A 4x4 factorial experiment with a completely randomized design with three replications was conducted separately on two major pistachio varieties, Ohady and Kaleghoochy, to investigate the effects of shaking amplitude and frequency on pistachio nut and cluster detachment. Four levels of shaking frequencies used for Ohady were 5, 7.5, 10 and 12.5 Hz, while those of Kaleghoochy were 7.5, 10, 12.5 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021