بررسی عملکرد گمرکی منطقه‌ ویژه شهید رجایی

نویسندگان

  • یوسفی, کوثر موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت
چکیده

برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به‌شمار می‌روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل‌علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می‌روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی‌رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه‌ شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می‌پذیرد. به‌منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده‌است. داده‌های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ برای بیش از ۴۰ گمرک کشور است. نتایج نشان می‌دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می‌توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده‌‌است. نتایج نسبت به آزمون‌های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سؤال می‌شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده‌های دقیق‌تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران بخش ‌مراقبت ویژه در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

هدف. این مطالعه با هدف بررسی حساسیت اخلاقی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد. زمینه. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدمت در سیستم‌های بهداشتی درمانی باید به مسایل اخلاقی مربوط به حرفه خود آگاه و حساس باشد. حساسیت اخلاقی به عنوان پایه و سنگ بنای اخلاق در پرستاری، زمینه ارائه مراقبت مؤثر و اخلاقی از بیماران را فر...

متن کامل

ارائه الگویی برای بهبود خدمات گمرکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم - مورد مطالعه گمرک شهید رجایی

جهان واقع برای پیش بینی و کنترل به گونه ای که ما انتظار داریم ، بسیار پیچیده است و نگاه جزء نگر با مستقل فرض کردن بسیاری از پدیده ها ، قادر به درک کلیت و پیچیدگی مسائل نخواهد بود.استفاده از ابزارهای علمی مناسب می تواند ارائه کننده ی اطلاعات مفیدی برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام عملیات و به کارگیری منابع باشد که یکی از این ابزار های علمی روش پویایی شناسی سیستم است . ازین...

15 صفحه اول

بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

هدف. این مطالعه با هدف بررسی حساسیت اخلاقی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران انجام شد. زمینه. پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدمت در سیستم های بهداشتی درمانی باید به مسایل اخلاقی مربوط به حرفه خود آگاه و حساس باشد. حساسیت اخلاقی به عنوان پایه و سنگ بنای اخلاق در پرستاری، زمینه ارائه مراقبت مؤثر و اخلاقی از بیماران را فر...

متن کامل

بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

تولید برق فواید زیادی برای جامعه دارد و در عین حال باعث صدمات جبران ناپذیر و ناخواسته ای همچون آسیب رسانی و تخریب محیط زیست می شود. در بررسی فن آوری های مختلف تولید برق و اثرات زیست محیطی باید همواره هزینه های اجتماعی را در نظر قرار گرفت. در این تحقیق هزینه های اجتماعی SO2 منتشره از نیرو گاه برق شهید رجایی محاسبه شده است. سوخت مصرفی این نیرو گاه گاز طبیعی ، مازوت و گازوئیل است. ظرفیت نیروگاه 2...

متن کامل

میزان عملکرد دانشجویان پرستاری از نحوه برقراری ارتباط با بیمار، بیمارستان شهید رجایی تنکابن، 82-1381

سابقه و هدف: ارتباط با بیمار، پرستار را در تشخیص نیاز بیمار کمک می کند. از آنجایی که اساسی ترین نقش پرستاران آموزش و کمک به بالا بردن سطح آگاهی بیماران در جهت پیشگیری از بیماری به روش برقراری ارتباط مناسب است، یادگیری کلینیکی در واقع قلب یک تمرین بالینی می باشد. این مطالعه بمنظور بررسی عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه برقراری ارتباط با بیمار انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Background and Aim: Organizations have to establish modern management systems to progress and to obtain maturity. One of the techniques which started in Europe in the last two decades and is considered in management area of country during recent years is the model of organizational promotion (EFQM). The purpose of this study was Performance Evaluation of Rajaei Hospital Based on «EFQM» Organiza...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 82

صفحات  7- 42

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021