بررسی قابلیت ترک‏خوردگی تنشی دو رقم برنج هاشمی و خزر طی فرآیند خشک‏کردن لایه نازک شلتوک

نویسندگان

  • تیمور توکلی‌هشجین
  • علی‌ماشاءاله کرمانی
  • محمد‌هادی خوش‌تقاضا
چکیده

قابلیّت ترک‏خوردگی تنشی دو رقم برنج هاشمی و خزر طی فرآیند خشک‏کردن شلتوک مورد بررسی قرار گرفت. شلتوک‏های هر دو رقم با دماهای هوای خشک کردن °C35، °C45، °C55 و °C65 بصورت لایه نازک (ضخامت لایة محصول به اندازة سه دانه) خشک شدند. واکنش توسعة ترک‏تنشی درون آندوسپرم دانه‏های آن‏ها در گذر از رطوبت‏های 18%، 15% و نهایتاً 12% بر پایة تر مورد بررسی قرار گرفت. برای کمّی‏کردن میزان شدت ترک‏های توسعه یافته یا به عبارت دیگر شدت صدمة وارده به آندوسپرم دانه‏ها، از شاخص‏ ترک‏خوردگی تنشی (SCI) استفاده شد. دمای هوای خشک‏کردن اثر قابل ملاحظه‏ای در توسعة ترک‏های تنشی دارد. برای رقم هاشمی از حدود دمای °C45 و برای رقم خزر از دمای کم‌تر از °C45 با افزایش دما، دانه‏های بیشتر و ترک‏های بیشتری در درون آندوسپرم دانه توسعه می‏یابد و شاخص ترک‏خوردگی تنشی بشدت افزایش می‏یابد. برداشت رطوبت از دانه‏های هر دو رقم در فرآیند خشک‏کردن تا رسیدن به رطوبت حدود 15% برپایة تر، بکارگیری دماهای بالاتر شاخص ترک‏تنشی را چندان افزایش نمی‏دهد. برای رقم هاشمی تا دمای °C55 و رقم خزر قدری بالاتر دمای °C45 را می‏توان اعمال کرد. لیکن از این رطوبت بعد حتماً بایستی از هوای با دمای پایین‏تر استفاده کرد. رقم هاشمی نسبت به ترک‏خورگی تنشی مقاوم‏تر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی می‌باشد. با توجه به اهمیت سالم ماندن دانه برنج در طی فرآیند شالی کوبی و تاثیر شرایط خشک‌کردن بر میزان شکستگی برنج در طی فرآوری، کنترل دقیق شرایط خشک‌کردن آن مهم می‌باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر می باشد. برای این منظور آزمایشاتی در پنج سطح دمای 30 تا 70 درجه سانتی‌گراد و چهار سطح سرعت هوای 25/0 تا یک متر بر ثانیه و در سه تکرار (جم...

متن کامل

بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر

زمان مناسب برداشت برنج می‌تواند ضایعات محصول را در مزرعه و عملیات تبدیل شلتوک کاهش دهد. در این تحقیق، اثر زمان برداشت شالی بر خواص تبدیل دو رقم برنج محلی ‌هاشمی و پرمحصول گوهر در مرکز ترویج و توسعۀ تکنولوژی هراز (ایران) بررسی شد. برداشت محصول هنگامی که رطوبت شلتوک به 23 درصد بر پایۀ تر رسید (85 و 115 روز پس از نشاکاری به ترتیب برای ارقام هاشمی و گوهر) آغاز و تا ورس کامل محصول طی نُه زمان برداشت ...

متن کامل

اثر زمان برداشت و رطوبت شلتوک بر راندمان، ضریب تبدیل و نیروی گسیختگی خمشی برنج رقم هاشمی

به منظور بررسی اثر زمان برداشت و رطوبت تبدیل شلتوک بر نیروی گسیختگی برنج قهوه­ ای، راندمان تبدیل برنج سالم و ضریب تبدیل شلتوک برنج رقم هاشمی، تحقیقی مزرعه­ ای در سال 1391 در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. پنج زمان برداشت 24، 27، 30، 33 و 36 روز پس از پنجاه درصد گل­دهی گیاه برنج و چهار سطح رطوبت تبدیل شلتوک شامل 8/5، 10/5، 12/5 و 14/5 درصد بر پایه خشک برای تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج نشان دا...

متن کامل

بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج

     تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از خواص فیزیکی دانه­ها بر  کاهش تلفات و حفظ کیفیت آن­ها  طی عملیات برداشت اثر می­گذارند. دراین تحقیق تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی ازخواص فیزیکی دو رقم شلتوک (سپیدرود و بینام) مورد بررسی قرار گرفت. این خواص  شامل طول، عرض، ضخامت، قطرهندسی، قطرحسابی، ضریب کرویت، سطح و ح...

متن کامل

تعیین ضریب انتقال برخی رادیونوکلیدها از خاک به دانه‌ی برنج و دز جذبی سالانه‌ی ناشی از مصرف دو رقم برنج (هاشمی و خزر) در شمال ایران (سیاهکل- گیلان)

در این مطالعه، به منظور سنجش میزان جذب رادیونوکلیدها در محصول برنج رقم‌های هاشمی و خزر شهرستان سیاهکل- استان گیلان و تعیین دز مؤثر سالانه‌ی ناشی از مصرف این دو رقم برنج، 16 نمونه از محصول برنج و 16 نمونه از خاک شالیزارهای مربوطه برداشت شد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، نوع و فعالیت ویژه‌ی رادیونوکلیدهای موجود در آن‌ها به روش طیف‌سنجی گاما تعیین شد. نهایتاً ضریب انتقال و میزان دز مؤثر سالانه‌ی ناشی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023