بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات

نویسندگان

  • آزاده امراللهی
  • سیدمسعود حسینی
  • علی اصغر حمیدی
چکیده

تحقیقات ماکروسکوپی صورت گرفته در مورد سوسپانسیونهای نانوذرات، حاکی از افزایش غیرعادی و قابل توجهی در انتقال گرما است. نتیجه این تحقیقات بیان مکانیسم هایی بوده است که منجر به نتایج آزمایشگاهی موثرتری شده است. اندازه گیری های اخیر در مورد نانوسیالات نشان می دهد که ضریب رسانش گرمایی با کاهش اندازه ذره، افزایش می یابد. به هر حال چنین افزایشی با تئوری های موجود قابل توجیه نیست. چهار نظریه ممکن در مورد افزایش غیرعادی ضریب رسانش گرمایی مطرح شده اند که عبارتند از: حرکت براونی ذرات، لایه سازی مایع در سطح مشترک آن با جامد، انتقال گرما توسط فونون ها و تاثیرات توده نانوذرات. نشان داده شده است که عوامل اصلی در درک ویژگی های گرمایی نانوسیالات، عوامل پرتابه ای هستند. در خصوص ضریب رسانش گرمایی موثر نانوسیالات با لایه های بین وجهین مدلهایی ارائه شده اند که در آنها ضریب رسانش گرمایی موثر یک نانوسیال نه فقط به ضرایب رسانش گرمایی نانوذره جامد و مایع پایه، و جزء حجمی نانوذرات بستگی دارد بلکه به اندازه ذره و ویژگی های لایه بین وجهین نیز وابسته است. همچنین تاثیرات نسبی مکانیسم های حرکت نانوذرات و سوسپانسیونهای رقیق مانند حرکت براونی، ترموفورز و اسموفورز به صورت تئوری روی ضریب رسانش گرمایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه رابطه تجربی جدید برای محاسبه ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات

ضریب رسانش حرارتی از مهم‌ترین خواص نانوسیالات در فرآیندهای انتقال حرارت به شمار می‌رود. برای پیش‌بینی مقدار ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات روابط تئوری، تحلیلی و تجربی متعددی ارائه شده است. در این پژوهش از 434 داده آزمایشگاهی در سیستم‌های آلومینیوم ‌اکسید- آب، آلومینیوم ‌اکسید- اتیلن‌گلایکول، آلومینیوم ‌اکسید- آب- اتیلن‌ گلایکول، تیتانیوم ‌دی ‌اکسید- آب و تیتانیوم ‌دی‌ اکسید- اتیلن‌گلایکول استفاده...

متن کامل

ارائه رابطه تجربی جدید برای محاسبه ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات

ضریب رسانش حرارتی از مهم ترین خواص نانوسیالات در فرآیندهای انتقال حرارت به شمار می رود. برای پیش بینی مقدار ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات روابط تئوری، تحلیلی و تجربی متعددی ارائه شده است. در این پژوهش از 434 داده آزمایشگاهی در سیستم های آلومینیوم اکسید- آب، آلومینیوم اکسید- اتیلن گلایکول، آلومینیوم اکسید- آب- اتیلن گلایکول، تیتانیوم دی اکسید- آب و تیتانیوم دی اکسید- اتیلن گلایکول استفاده شده است...

متن کامل

بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

ضریب رسانش ( K ) در تعیین انتقال حرارت صورت گرفته در مواد نقش اساسی دارد. این ضریب به‌عنوان یک خاصیت از ماده، قابل‌اندازه‌گیری می‌باشد. مواد مختلف دارای خاضیت هدایت حرارتی مختلف می باشند. به طور کلی به ترتیب فلزات، غیر فلزات و گازها دارای بیشترین خاصیت انتقال حرارت هدایت هستند. در این بررسی به مطالعه روش‌های سنجش این ضریب در حالت‌های مختلف مواد از قبیل جامدات، سیالات، گازها و نانو سیال‌ها پرداخ...

متن کامل

بررسی تجربی خواص نانوسیالات ( ضریب رسانش حرارتی و ضریب لزجت )

در این پایان نامه ضریب انتقال حرارت و ویسکوزیته ی نانو ذرات اکسید آلومینیوم (al2o3)، سیلیکا (sio2)، تیتانیوم دی اکسید (tio2)، اکسید روی (zno) و سیلیکون کاربید (sic) در پنج نوع سیال پایه؛ آب دی یونیزه، اتیلن گلیکول (eg)، پروپیلن گلیکول (pg)، مخلوط آب/ اتیلن گلیکول با نسبت وزنی (60:40) و مخلوط آب/ پروپیلن گلیکول با نسبت وزنی (60:40) در بازه ی دمایی 20 تا 60 درجه ی سانتی گراد و در درصدهای حجمی 0 ت...

15 صفحه اول

طراحی و ساخت یک دستگاه دو میله برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی سنگها

ضریب رسانش گرمایی یک عامل بسیار متغیر وابسته به خواص و ساختار سنگها و بسیار مهم برای اندازه گیری شار گرمای زمین محسوب می شود. در این مقاله با معرفی یک دستگاه دو میله که بر اساس شار گرمایی معلوم در یک نمونه سنگ به صورت مانا کار می کند‘ ضریب رسانش گرمایی چند نمونه سنگ از مکانهای مختلف ایران اندازه گیری شده و با مقادیر گزارش شده توسط افراد دیگر مقایسه و بحث می شود. دستگاه مذکور که توسط امکانات مو...

متن کامل

ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 40

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021