بررسی مقایسه‌ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه‌کننده به درمانگاه چشم‌ بیمارستان فرشچیان همدان

نویسندگان

  • اکبرزاده, سیامک دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background and Objective: Car accidents are the second leading cause of mortality in Iran. For safe driving, drivers require minimum acceptable visual acuity. In Iran, the accepted routine test to take driving license is Snellen vision chart, which is not adequate for visual acuity determination in real and natural environment. It seems that introducing a more sensitive and specific screening test is necessary. In this survey, we studied whether adding contrast sensitivity test to the present screening protocol is valuable or not. Materials and Methods: A cross-sectional study of 200 drivers presenting to the ophthalmologic clinic of Farshchian Hospital in Hamadan, Iran, was performed during 2014-2016. The participants were chosen using the census sampling method. Complete ophthalmologic examination, visual acuity evaluation, and contrast sensitivity test were carried out. Data were analyzed using SPSS, version 20. Results: The mean age of the participants was 39.6 years. The patients were allocated to a group with normal visual acuity and a normal corrected visual acuity group. The most common refractive errors were concurrent myopia and astigmatism. In normal visual acuity group, the percentages of abnormal contrast sensitivity (in increasing order of frequency) in appropriate lighting condition were 0, 8.3, 13.8, and 22.2 in the right eye and 0, 10.8, 16.21, and 18.91 in the left eye, and in reduced lighting condition, they were 0, 13.8, 33.3, 33.3, and 41.6 in the right eye and 0, 21.62, 21.62, 27.02, and 27.02 in the left eye. With normal corrected visual acuity, the percentages of abnormal contrast sensitivity test in normal lighting condition were 0, 14.28, 35.71, 64.28, and 64.28 in the right eye and 0, 7.69, 46.15, 53.84, and 84.61 in the left eye and 0, 50, 85.71, 92.85, and 92.85 and 0, 61.53, 76.92, 76.92, and 84.61, respectively, in low light condition. Conclusion: It seems that contrast sensitivity test is a better predictor of visual ability in comparison with visual acuity, thus, it is recommended to be added to the vision-related driving license requirements.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and Objective: Chronic pruritus is defined as an itching sensation lasting more than 6 weeks. This condition may cause sleep disorders, daily activity disturbance, depression, and eventually impaired quality of life. Several laboratory evaluations have been recommended for patients afflicted with chronic pruritus to find the underlying systemic diseases. However, the general prevalen...

هدف: تعیین اثر بستن چشم سالم بر حدت بینایی، حساسیت کنتراست و دید عمق در کودکان دبستانی مبتلا به تنبلی چشم. روش پژوهش: کودکان مبتلا به تنبلی چشم از مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر مشهد، به وسیله برنامه غربالگری تنبلی چشم شناسایی شدند و جهت درمان، به درمانگاه بینایی‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دعوت شدند. پس از آگاهی والدین از روند درمان و اخذ رضایت‌نامه، معاینات چشم‌پزشکی شامل حدت بینایی، بررسی سگ...

هدف: مقایسه لنزهای داخل چشمی (IOL) اسفریک و آسفریک هیدروفیلی از نظر حساسیت کنتراست و حدت بینایی در شرایط روشنایی و تاریکی. روش پژوهش: چهل چشم از 40 بیمار مبتلا به آب‌مروارید به صورت تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. بعد از انجام جراحی استاندارد فیکوامولسیفیکیشن، در یک گروه IOL اسفریک (Adapt, B&L) و در گروه دیگر IOL آسفریک (Adapt AO, B&L) کار گذاشته شد. جراحی‌ها توسط یک جراح و با دستگاه Alcon Inf...

مقدمه: چشم انسان برای تشخیص اجسام، از نور تابشی ناشی از لبه استفاده می کند. ابیراهی های اپتیک، عامل اصلی تخریب کیفیت تصویر در چشم می باشند. در افرادی که دچار این عارضه هستند، تصویر درک شده دارای سطح پایین کنتراست است و لبه های تصویر از بین می رود. از آن جایی که روش های مرسوم درمان ابیراهی های اپتیک به سهولت در دسترس نمی باشند، روش های مکمل مانند پیش خنثی سازی تصاویر مطرح شده است. این تحقیق، با ...

مقدمه هدف از این مطالعه ارزیابی توانایی تمایزی تست های حساسیت کنتراست، دید رنگ و حدت بینایی تصحیح شده در تشخیص نقائص عملکردی بیماران دیابتی با رتینوپاتی و بدون رتینوپاتی و مقایسه آن با گروه کنترل است. روش کار در این مطالعه مورد شاهدی 105 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا (ص ) در سال 1388 شامل 70 نفر بیمار دیابتی (35 نفر با رتینوپاتی و 35 نفر بدون رتینوپاتی) و 35 فرد سالم که از نظر سن...

Background and Aim: Vitiligo is a common skin disease and it is important to recognize and manage its social and psychological consequences. The aim of this study was to investigate the relationship between illness perception, depression and quality of life among vitiligo patients referred to the skin clinic of Farshchian Hospital in Hamedan. Methods: This cross sectional study was conducted...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود