بررسی مواد رنگزای آلی مورد استفاده در اسباب بازی‌ها: کاربردها و روش‌های شناسایی

نویسندگان

  • بهناز اکبری گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

رنگزاهای آزو یکی از بزرگترین گروه رنگ های سنتیتیک می باشند که با توجه به حجم مصرفی بالا،سهولت تولید و طیف وسیع رنگی این رنگزا های آلی در صنایع مختلف پلاستیک سازی،چرم سازی،داروسازی و غیره ،کمتر به سرطان زا بودن آنها توجه می شود. بنابراین لازم است با استفاده از روش های دقیق و آنالیتیکی مانند روش های کروماتوگرافی با عملکرد بالا HPLC، گاز کروماتوگرافی کوپل شده با اسپکتروفتومتری جرمی GC-MS ویا روشهای پیشرفته و یا حتی پیچیده تر مثل، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا - یونیزاسیون شیمیایی با فشار اتمسفری- طیف سنجی جرمی MS-APCI- HPLC استخراج مایکروویو MAE،استخراج با سیال فوق بحرانی SFE ، اسپکتروفتومتر جرمی چهار قطبی سه گانه با آشکار ساز یونیزاسیون الکترو اسپری HPLC-ESI-MS ،تعیین آزوی ممنوع شده در محصولات مختلف بخصوص اسباب بازی ها که در تماس با دهان کودک است ارزیابی شود. بطور کلی، اندازه گیری رنگ های آزو شامل مراحلی از قبیل آماده سازی، استخراج و نهایتا تعیین مقدار کردن آنها با روش های دستگاهی خواهد بود.در این مقاله سعی شده است که به مزایا و معایب رنگزاهای آلی، روش های استاندارد جهت تعیین مقدار فلزات بکار رفته در رنگ اسباب بازی ها و سنجش کمی رنگ آزو بپردازیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مواد رنگزای آلی برای استفاده در سلول خورشیدی

امروزه سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا بر اساس مواد رنگزای آلی به دلیل قیمت پایین تولید و راندمان نسبتاً بالای تبدیل نور به جریان الکتریسیته بسیار مورد توجه قرارگرفته است. تعدادی از طبقات مواد رنگزای آلی به دلیل ساختارهای شیمیایی خاص و ویژگی‌های فوتوولتایی برای استفاده در سلول خورشیدی پیشنهاد شده‌اند. برای بدست آوردن شرایط بهینه برای تولید سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا، لازم است یک ساخ...

متن کامل

بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی

در این مطالعه، برهم کنش بین رنگ آنیونی سان‌ست زرد و دو ماده فعال سطحی کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیم برماید دوپیکره با واصل‌های سه و شش کربنه (3و6 s=12-s-12) گزارش شده است. از طیف بینی جذبی مرئی – فرابنفش و اندازه‌گیری رسانایی سنجی، به عنوان روش‌های تجربی استفاده شده است. در غلظت‌های بسیار کم ماده فعال سطحی، رنگ سان‌ست زرد، تشکیل زوج یون‌های رنگ- ماده فعال سطحی را می‌دهد. نتیجه‌های به دست آمده...

متن کامل

مطالعه روش‌های تخریب مواد رنگزای آلی توسط نانو ذرات فوتوکاتالیستی با بهره‌گیری از خاصیت پلاسمونیک

  آلودگی‌های آبی، افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون منبع آب پاک، بشر را به تصفیه آب و استفاده مجدد از آن واداشته است. بنابراین تلاش برای بهبود روش‌های تصفیه پساب و تجزیه ترکیبات سمی به ترکیبات غیر‌سمی همواره مورد توجه بوده است. در این میان استفاده از کاتالیزورهای نوری، به علت اکسایش و تخریب سریع آلاینده‌ها نسبت به روش‌های سنتی، به عنوان روشی کم هزینه، دوست‌دار محیط‌زیست و کارآمد شناخته می‌شود. ک...

متن کامل

ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزای آلی: مروری بر بیش از یک قرن پژوهش

ارتباط بین رنگ و ساختار ملکولی مواد رنگزای آلی برای مدت طولانی، موضوعی بسیار مورد علاقه هم برای شیمیدانان مشغول در زمینه ترکیبات آلی و هم شیمیدانان تئوریسین‌ بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، از زمان ارائه اولین تئوری در مورد گروه-های کروموفور‌ و آگزوکروم‌ توسط آقای ویت تقریباً بیش از یک قرنِ پیش تعداد زیادی از مقالات در مورد این مطلب در نشریات علمی چاپ گردیده است. پیدایش نظریه کوانتوم تا حد زیا...

متن کامل

بررسی کارایی روش طیف‌سنجی زیر‌قرمز نزدیک در شناسایی رنگزای طبیعی روناس از رنگزای مصنوعی، مورد استفاده در خامه فرش دستباف

با توجه به تفاوت قیمت و ارزش رنگزاهای طبیعی در مقابل مصنوعی، شناسایی این دو دسته در فرش دستباف از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق هدف بررسی روش طیف‌سنجی زیر قرمز نزدیک جهت شناسایی رنگزای طبیعی روناس از رنگزاهای مصنوعی مورد استفاده در فرش دستباف می‌باشد. برای انجام این مهم نمونه‌های نخ پشمی با دو نژاد بلوچی و کرمانشاهی با رنگزای طبیعی روناس با دندانه‌های زاج سفید و کلرید قلع و رنگزاهای م...

متن کامل

بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی

در این مطالعه، برهم کنش بین رنگ آنیونی سان ست زرد و دو ماده فعال سطحی کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیم برماید دوپیکره با واصل های سه و شش کربنه (3و6 s=12-s-12) گزارش شده است. از طیف بینی جذبی مرئی – فرابنفش و اندازه گیری رسانایی سنجی، به عنوان روش های تجربی استفاده شده است. در غلظت های بسیار کم ماده فعال سطحی، رنگ سان ست زرد، تشکیل زوج یون های رنگ- ماده فعال سطحی را می دهد. نتیجه های به دست آمده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  37- 45

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021