بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی

نویسندگان

  • مجید حسن نژاد کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
  • منصور جباری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
  • نادر ولائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
چکیده

چکیده    کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‏المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل‌ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می‌باشد.   به‏هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل‌ونقل معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه‌های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن‌ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این‌که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی‌باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل‌ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به‌عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش‌بینی شده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

  The important role of the transportation of goods and distribution of the wealth in the international scope has necessitated the enactment of unified international provisions. One of these important conventions is the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Islamic Republic of Iran, due to the important economic effects of joining this Convention, has...

متن کامل

آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده ای داخلی و بین المللی کالا

قانون تجارت و کنوانسیون cmr، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخ...

متن کامل

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (cmr)

نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به cmr است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الح...

متن کامل

آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده‌‌ای داخلی و بین‌المللی کالا

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می‌باشد. ضمانت اجرایی تخ...

متن کامل

حقوق و مسئولیت صاحب کالا و متصدی حمل و نقل بین المللی جاده ای

مهمترین نتیجه حاصله از این تحقیق، برآوردن تنها هدفی است که باعث نوشتن آن شده است ، یعنی تهیه راهنما و منبعی ارشادی که طرفین قرارداد حمل و نقل بتوانند با مطالعه و رجوع به آن جهت امضای قرارداد حمل و یا صدور بارنامه و قبول تکالیف و مسئولیتهای ناشی از آنها و با آگاهی کامل، ذیل اسناد مرتبط با حمل و نقل را امضاء کنند و کالای خود را نهایتا"با صحت و سلامت به مقصد برسانند. این امر به خصوص به دلیل فقدان ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 7

صفحات  39- 72

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021