بررسی میزان تعامل ابعاد موثر در حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک دیمتل

نویسندگان

  • رجب دری, حسین دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس،
چکیده

حسابداری اسلامی، یک سیستم اطلاعاتی است که به گزارش بعد ارزشی رویدادهای مالی و غیرمالی رخ داده در واحد اقتصادی با محوریت موازین اسلامی می­ پردازد. هدف این مطالعه، بررسی میزان تاثیر، تاثر و تعامل ابعاد موثر در حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک دیمتل است. این پژوهش، از نوع پژوهش­های ترکیبی کیفی و کمی است که با پرسش از افراد خبره با تجریه درحسابداری اسلامی در سال 1395 صورت گرفته است. یافته­ ها نشان می دهد که کلیه ابعاد حسابداری اسلامی استخراج شده از پژوهش دیانتی­ دیلمی و همکاران (1395) دارای تعامل و تاثیر و تاثر بر هم هستند. همچنین بر اساس یافته­ ها معیار "افشای اطلاعات در زمینه رعایت موازین شرعی" از بیشترین تاثیرگذاری و معیار "افشای اطلاعات در زمینه رعایت حقوق کارگران" از بیشترین میزان تاثیرپذیری برخوردار است. علاوه بر آن معیار "افشای اطلاعات در زمینه عدم وقوع تقلب مالی" از بیشترین تعامل برخوردار است. مهم­ترین یافته این پژوهش را می­توان این موضوع دانست که ابعاد ارایه­ شده یک "فرآیند تعاملی" است، یعنی اجزای آن بر روی یکدیگر تاثیر و تاثر داشته و با هم تعامل دارند. در نتیجه برای توجه بیشتر به حسابداری اسلامی نمی­ توان صرفا به یکی از ابعاد ذکر شده توجه نمود و از بقیه عوامل غفلت ورزید. لذا لازم است که به همه ابعاد الگو توجه شده تا در جهت ترویج حسابداری اسلامی، توازن حفظ شود و همه مولفه­ها در راستای هم تقویت شوند تا بتوان بهترین بازدهی را از آن دریافت کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تعامل سازه‌‌های الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل

هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیر و تعامل سازه­ها و زیر‌مجموعه­های «الگوی توسعۀ پایدار اخلاق حرفه­ای حسابداری» است‌ که‌ نمازی و همکاران [26] ارائه کرده‌اند؛ بنابراین، مطالعۀ پیش­رو از نوع پژوهش­های ترکیبی کیفی و کمّی است که با استفاده از «فن دیمتل» انجام می­شود. بررسی موضوع در سال 1395 از طریق روش دیمتل و ارسال پرسشنامه به 15 نفر از افراد متخصص و با‌تجربۀ دانشگاهی و حرفه­ای در حوزۀ اخلاق حسابداری...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تجزیه و تحلیل معیارهایانتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتلاست.جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مالی و سرمایه گذاری تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد وابزار مورد استفاده پرسشنامهاست که تعداد 15 پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه توزیع، و در نهایت 10 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تج...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل

صادرات محصولات غیرنفتی به‌خصوص محصولات کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تأثیرگذاری آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می‌شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی‌شده و در نهایت عوا...

متن کامل

بررسی و تبیین عوامل موثر بر اشتراک دانش با استفاده از نظریه داده بنیاد و با بهره گیری از تکنیک دیمتل-آی. اس. ام فازی

In today's competitive world, knowledge and use of knowledge is a competitive advantage that it makes the administration more efficient and effective management of a true knowledge. Therefore, this study attempted to collect and identify the factors influencing knowledge sharing. In the present study in terms of purpose and using grounded theory methodology classified in nine categories includ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021