بررسی نتایج ثابت‌کردن کندگی حاد رباط متقاطع خلفی به دنبال تروما در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان بعثت همدان

نویسندگان

  • دانشیار, سجاد دانشجوی رشته پزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background and Objective: The knee is one of the largest joints in the body that, given its specific position, is directly exposed to blunt and posterior cruciate ligament avulsion. Considering the importance of this lesion, this study was conducted with the aim of investigating the results of posterior cruciate ligament (PCL) avulsion fixation in patients presenting to Besat Hospital of Hamadan, Iran, during 2013-2015. Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 15 patients with acute knee injery symptoms treated with PCL fixation were studied. All the patients were operated by one surgeon. The following factors were considered in data analysis: demographic data, side of the injured knee, knee pain, lameness, swelling, posterior instability, locking, osteoarthritis changes, and mean Lysholm score. Results: This study was conducted on 13 (87%) male and 2 (13%) female patients with the mean ages of 27.2±4.3 and 24.5±0.5 years, respectively (P=0.526). Overall, 47% of the lesions were in the right knee and 53% in the left knee. After one year, we observed knee pain in 3 (20%), lameness in 5 (33%), swelling in 3 (20%), and posterior instability in 10 (67%) patients. Locking was not detected in any of the cases. Five patients (33%) were using a cane for a long time. The mean Lysholm score was 87.5. Outcome was good in six patients, satisfactory in four, and moderate in five patients. Conclusion: One year after traumatic posterior cruciate ligament avulsion fixation, knee function was moderate to excellent.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پیش‌زمینه: آسیب‌های رباط متقاطع پشتی حدود ۳ تا ۲۳ درصد آسیب‌های زانو را تشکیل می‌دهند. در موارد حاد کندگی رباط، توصیه به تثبیت می‌شود و در موارد مزمن، تثبیت هنوز مورد بحث است. پارگی رباط نیز نیاز به بازسازی دارد. در این مقاله نتایج تثبیت کندگی رباط بررسی گردید.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، از ۴۰ بیمار مرد با میانگیی سنی ۲۷/۸۷سال با کندگی رباط متقاطع پشتی، که تحت عمل تثبیت با پیچ مالئول و...

زمینه و هدف: رباط صلیبی خلفی از نسوج و ساختارهای مهم پایدار کننده مفصل زانو می باشد و پارگی یا جداشدگی آن ممکن است به ناپایداری و تخریب مفصل منجر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج حاصل از درمان جراحی، کندگی محل اتصال لیگامان PCL می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد 30 نفر از بیمارانی که دچار شکستگی کندگی از محل اتصال تی بیای PCL بودند تحت درمان جراحی باز و فیکساسیون با پیچ قرار گ...

چکیده بازسازی (reconstruction) لیگامان متقاطع خلفی زانو، هم چنان درمان اصلی کندگی های قدیمی این لیگامان می باشد؛ اما این درمان، عوارض بسیار و روش جراحی دشوار داشته، در عین حال نتایج طولانی مدت آن امیدوارکننده نیست. مطالعه فعلی برای اولین بار، روش درمانی ثابت کردن کندگی قدیمی لیگامان متقاطع خلفی را مورد بررسی قرار داده است. روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1384-1381 در اصفهان با نمونه گیر...

چکیده سابقه و هدف بدخیمی­های خونی، شایع‌‌ترین شکل سرطان­های کودکان هستند که حدود 45% از سرطان­های تشخیص داده شده درکودکان را تشکیل می­دهند. اختلالات کروموزومی در بیشتر بیماران مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد یافت می­شود. این اختلالات، اطلاعات با ارزشی در مورد پیش­آگهی بیماری ارائه می‌دهند. مواد و روش‌ها این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی تمام کودکان مبتلا به لوسمی حاد مراجعه‌کننده به بخش ان...

چکیده زمینه و هدف: اخیراً ترومای وارده به زانو به دلایل مختلف از جمله گسترش فعالیتهای حرفه‌ای ورزشی بخصوص فوتبال، افزایش یافته است که به دنبال آن محدودیت و ناپایداری در حرکت فرد و نیز از کار افتادگی ایجاد می‌گردد؛ بازتوانی افراد آسیب‌دیده همواره مورد توجه متخصصین بوده و تلاشی چشمگیر در جهت ترمیم آن در دنیا صورت گرفته است؛ به طوری که امروزه با ابداع روش بون‌پاتلاربون (BPB)، اعمال بازسازی به صورت...

زمینه: حوادث عروقی مغز (CVA) یکی از علل شایع ناتوانی و مرگ‌و‌میر جمعیت بشری است، که چهارمین علت مرگ‌ومیر در دنیا و در بعضی منابع سومین علت مرگ‌ومیر در دنیا عنوان شده است. تنها 3/1مبتلایان به سکته مغزی به‌طور کامل بهبود می‌یابند، 3/1 موارد منجر به ناتوانی دائمی و 3/1 باقیمانده سرانجام مرگ در انتظارشان است. عوامل خطر متعددی در ابتلا به سکته مغزی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از سن، جنس، فشار...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود