× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی نظریه واکنش منطقی در تمکین مالیات اسلامی در سطح مؤدیان حقیقی

نویسندگان

  • فاطمه ژولانژاد کارشناس‌ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران
  • وحید بخردی‌نسب دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله معیارهای اثرگذار بر تمکین مالیات اسلامی عوامل درونی مؤدیان مانند نیت، نگرش و هنجار ذهنی آنان است. هم‌چنین، تا زمانی که مؤدی مالیات اسلامی ضرورت، اهمیت و فواید پرداخت خمس و زکات را نداند آن را پرداخت نمی­کند. از این رو، لازم است ابعاد رفتاری تمکین مالیاتی مؤدیان (اشخاص حقیقی) بررسی شده و اثر پرداخت­ مالیات اسلامی بر حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه مشخص  شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نیت، نگرش و هنجار ذهنی مؤدی با تمکین مالیات اسلامی می‌پردازد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی-میدانی بوده و با استدلال استقرایی انجام شده است. جامعه آمارى پژوهش را استادان حوزه‌های علمیه و دانشگاه، حسابرسان، حسابداران و صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی مراجعه‌کننده به مؤسسات خیریه برای پرداخت خمس و زکات در سال 1394 تشکیل می‌دهد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه کتبی جمع‌آوری شده و فرضیه­های پژوهش با دو روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری بررسی شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش و هنجار ذهنی در سطح هر مؤدی (شخص حقیقی) با تمکین مالیات اسلامی رابطه معنی‌داری دارد. هم‌چنین، نیت مؤدی مالیات اسلامی بر رابطه بین نگرش و هنجار ذهنی در سطح هر مؤدی (شخص حقیقی) با تمکین مالیات اسلامی اثر معنی‌داری دارد. نتیجه‌گیری: ترغیب به پرداخت داوطلبانه خمس و زکات، یکی از رهیافت­های مؤثر برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه است و مراجع ذیصلاح باید با تقویت عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی (نیت، نگرش و هنجار ذهنی مؤدی مالیاتی) از آن برای نیل به کاهش فقر اقتصادی با تشویق مؤدیان استفاده کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

اعطای معافیت‌ها در نظام مالیات بر ارزش­‌افزوده، علاوه بر آن‌که موجب افزایش هزینه‌های تمکین، افزایش هزینه‌های اجرایی، اختلال در انتخاب نهاده‌ها به نفع نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی، ادغام عمودی فعالیت‌ها و تقویت انگیزه عرضه به خود می‌شود، از دست رفتن درآمدهای مالیاتی قابل‌ملاحظه‌ای را نیز در پی دارد. در این مقاله با استفاده از جدول داده-ستانده محصول در محصول (با ابعاد 156 در 156) و حساب‌های ملی کشو...

چکیده مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت¬هاست و از این رو سازمانهای مالیاتی به دنبال رویکردهایی هستند که کارایی آنها را ارتقاء بخشد. امروزه تمکین داوطلبانه یکی از رهیافت های موثر برای بهبود کارایی سازمانهای مالیاتی شناخته شده است و مراجع ذیصلاح در تلاش اند با شناسایی عوامل موثر بر تمکین داوطلبانه، آن را در جهت نیل به اهداف سازمانهای مالیاتی که همانا افزایش وصولی مالیاتی، کاهش هزینه ها و تامین...

درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه‌های حاکمیتی دولت‌ها می‌باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می‌گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه‌های موجود و همچنین معرفی پایه‌هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در...

نظام­های مالیاتی برای برخورد با رفتار عدم­ تمکین، متناسب با انگیزه­های مؤدی، از استراتژی­های گوناگونی استفاده می­کنند. انگیزه مؤدیان از این نظر مورد توجه قرار می­گیرد که مؤدیان یک گروه­ همگن نبوده و سطح تمکین هر مؤدی می­تواند متفاوت از مؤدیان دیگر باشد. همچنین شرایط آن­ها از یک دوره زمانی به دوره­ای دیگر تغییر می­کند. از سوی دیگر، در رعایت اصل عدالت مالیاتی و نیز در راستای جلب اعتماد مؤدیان در ...