بررسی نگرش مدرسان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان در مورد اهمیت و کاربرد ارزیابی پویا

نویسندگان

  • سعید محمدی گروه انگلیسی- دانشکده زبانها و ادبیات- دانشگاه خوارزمی- تهران
  • عصمت بابایی گروه انگلیسی. دانشکده زبانها و ادبیات. دانشگاه خوارزمی تهران
  • محمدرضا هاشمی گروه انگلیسی. دانشکده زبانها و ادبیات. دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده مقاله:

با‌توجه به اینکه اکثر تصمیم‌ها در مورد موقعیت آکادمیک فراگیران، بر اساس نتایج ارزیابی آن‌ها اتخاذ می‌شود؛ ارزیابی نقش بسزایی در نظام آموزشی دارد. مرسوم‌ترین روش ارزیابی که هم اکنون در دنیا استفاده می‌شود، ارزیابی ایستا است. طی دهه‌های گذشته، به شیوه‌های دیگر ارزیابی ازجمله خویش ارزیابی ، دیگر ارزیابی و ارزیابی پویا بسیار توجه شد. محور اصلی این مطالعه ارزیابی پویاست ;I درک و برداشت مدرسان زبان انگلیسی در رابطه با اهمیت و کاربرد ارزشیابی پویا در ایران بررسی میکند. به همین منظور 25 مدرس زبان انگلیسی خانم و آقا با سابقه متفاوت در تدریس از طریق نمونه‌برداری هدفدار، برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه‌ای نیمه باز شامل 23 سوال برای استفاده در این مطالعه طراحی شد. پیش از مطالعه اصلی، روایی و پایاییِ پرسش‌ها توسط 3 متخصص ارزشیابی زبان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که مدرسان ایرانی، دیدگاه مثبتی به ارزش‌یابی پویا در کلاس‌های خود داشتند اما به دلیل محدودیت‌های سیستم آموزشی، زمان ، هزینه و کمبود دانش نمی‌توانند تئوری را به عمل تبدیل کنند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش مدرسان زبان انگلیسی در مورد مطالب و فعالیتهای انگلیسی بومی، بومی شده، و اصیل

تحقیقات اندکی در زمینه نگرش مدرسان نسبت به کتابهای آموزشی صورت گرفته است مانند عطایی و قیطانچیان (2009) که به بررسی نظرات مدرسان ایرانی نسبت به روش تدریس و محتوای کتابهای آموزشی مدرسه پرداخته اند. در اکثر تحقیقات از جمله طالبی نژاد و محمودزاده (2011) یا کشاورز و اکبری ملک (2009) ، هدف مقایسه کتابهای بومی و اصیل بدون در نظر گرفتن نظرات مدرسان بوده است. همچنین، بسیاری از محققان مانند تاملینسون (2...

دیدگاه‌ها و فعالیت‌های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی متخصص هوانوردی و مدرسان زبان انگلیسی غیر متخصص هوانوردی در تدریس زبان تخصصی هوانوردی در ایران

دانشجویان خلبانی و مهندسی نگهداری و تعمیر ملزم به طی دورة زبان تخصصی هوانوردان هستند. این دوره‌ها در مرکز آموزش هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، توسط مدرسان زبان انگلیسی و معلمان زبان انگلیسی که متخصص هوانوردی نیستند، تدریس می‌شود. مطالعه حاضر به مقایسه دیدگاه‌ها و عملکردهای این دو گروه مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی برای اولین بار در ایران می‌پردازد. دیدگاه‌ها و عملکرد هشت مدرس این دوره‌...

متن کامل

بررسی مشکلات فراگیری زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

با وجود آن که زبان فارسی و انگلیسی از اعضای خانوادۀ زبانهائی هند و اروپایی هستند ولی به علت گذشت زمان و متعلق بودن به فرهنگ های مختلف، امروز فاصلۀ بسیاری بین این دو زبان به وجود آمده است و از طرفی نیز به علت نظام غلط آموزش زبان در ایران، متأسفانه زبان آموزان با مشکلات و دشواری هایی روبرو هستند. در این مقاله سعی نگارنده بر آن بوده است که در ابتدا چگونگی به وقوع پیوستن اشتباهات و دشواری های زبان ...

متن کامل

بررسی مشکلات فراگیری زبان انگلیسی برای فارسی زبانان

با وجود آن که زبان فارسی و انگلیسی از اعضای خانوادۀ زبانهائی هند و اروپایی هستند ولی به علت گذشت زمان و متعلق بودن به فرهنگ های مختلف، امروز فاصلۀ بسیاری بین این دو زبان به وجود آمده است و از طرفی نیز به علت نظام غلط آموزش زبان در ایران، متأسفانه زبان آموزان با مشکلات و دشواری هایی روبرو هستند. در این مقاله سعی نگارنده بر آن بوده است که در ابتدا چگونگی به وقوع پیوستن اشتباهات و دشواری های زبان ...

متن کامل

دیدگاه و نگرش مدرسان زبان انگلیسی در مورد روش آموزش مبتنی بر تمرین

روش آموزش زبان مبتنی بر تمرین (tblt)، یکی از متحول کنندگان شاخص برنامه های درسی آموزشگاه های زبان در سرتاسر دنیا شناخته می شود. با این حال، گاهی اوقات مدرسین در شناخت دقیق این متد تدریس و چگونگی به کارگیری آن در کلاس های درس شان، به مشکل بر می خورند. براساس اهمیت tblt در بین متدهای تدریس زبان فعلی، محقق این پژوهش کوشید میزان آگاهی و چگونگی بکارکیری معلمین زبان ایرانی از این روش را بسنجد. همچنین...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 4

صفحات  1305- 1338

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023