بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت سیدان-فاروق، استان فارس

نویسندگان

  • علی حشمت‌پور استادیار دانشگاه گنبد کاووس، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آبخیزداری‌
  • مجتبی قره محمودلو استادیار دانشگاه گنبد کاووس، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آبخیزداری‌
  • نادر جندقی استادیار دانشگاه گنبد کاووس، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آبخیزداری‌
چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، به ‏منظور بررسی خصوصیات ‏‏هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت سیدان‌ـ فاروق از نتایج به‌دست‌آمده از یک دوره آنالیز شیمیایی 12 حلقه چاه طی سال 1395 استفاده شده ‏است. براساس نقشه‏های پهنه‏بندی پارامترهای شیمیایی، کیفیت آب در جهت جریان آب زیرزمینی، از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق دشت کاهش می‏یابد. بررسی سازندهای زمین‏شناسی منطقه نشان داد کیفیت آب زیرزمینی در مجاورت سازندهای تغذیه‌کنندۀ دشت که بیشتر کربناته‌اند، مناسب است و به طرف خروجی دشت و در نزدیکی سازند کژدمی و نیز رسوبات رسی-مارنی از کیفیت آن کاسته می‏شود. بر اساس نمودار استیف تیپ غالب دشت بی‌کربنات کلسیک است، اگرچه در برخی چاه‌ها (مانند چاه‌های 4 و 6) آنیون کلرید غالب می‌شود. نمودار پایپر آب زیرزمینی دشت فاروق-سیدان نشان‌دهندۀ پنج رخسارۀ هیدروژئوشیمیایی با ترکیب یون‌های غالب بی‌کربنات و کلسیم است. بر اساس نمودار گیبس، واکنش ‏آب‌ـ سنگ منشأ اصلی یون‌ها و نیز تغییر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در دشت مطالعه‌شده است. همچنین، به منظور تعیین منشأ املاح و یون‌ها در آبخوان مطالعه‌شده از نسبت‏های یونی ژئوشیمیایی استفاده ‏شد. نمودارهای ژئوشیمیایی ضمن تأیید فعال‌بودن واکنش‏های آب‌ـ سنگ در آبخوان مطالعه‌شده، نشان‌دهندة تأثیر انحلال رسوبات رسی‌ـ مارنی، فرایند تبادل یونی معکوس و در برخی مناطق تأثیر فعالیت‏های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی است. از آنجا که در هیچ‌یک از نمودارهای ترکیبی الگوی خطی دیده نمی‏شود و پراکندگی نمونه‏ها بیشتر در دو منطقه است، می‏توان نتیجه گرفت که حداقل دو منبع تغذیه‌کنندۀ ‏سفرۀ‏ آب زیرزمینی وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین پرسودترین ژرفای بهینه ی چاههای آب کشاورزی به منظور مدیریت پایدار آبخوان دشت سیدان- فاروق

سیدان – فاروق یکی از بخشهای شهرستان مرودشت است. مساحت محدوده ی مورد مطالعه 369 کیلومتر مربع می‌باشد که 204 کیلومتر مربع آن را ارتفاعات و 165 کیلومتر مربع باقی مانده را دشت تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، برای تعیین عمق بهینه ی چاههای آب کشاورزی دشت سیدان- فاروق با هدف کاهش هزینه‌ی حفاری و آبکشی و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی از شبیه برنامه ریزی غیر خطی استفاده شد. برای تعیین عمق بهینه‌ی حفر چاهها فر...

متن کامل

تعیین پرسودترین ژرفای بهینه ی چاههای آب کشاورزی به منظور مدیریت پایدار آبخوان دشت سیدان- فاروق

سیدان – فاروق یکی از بخشهای شهرستان مرودشت است. مساحت محدوده ی مورد مطالعه 369 کیلومتر مربع می باشد که 204 کیلومتر مربع آن را ارتفاعات و 165 کیلومتر مربع باقی مانده را دشت تشکیل می دهد. در این مطالعه، برای تعیین عمق بهینه ی چاههای آب کشاورزی دشت سیدان- فاروق با هدف کاهش هزینه ی حفاری و آبکشی و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی از شبیه برنامه ریزی غیر خطی استفاده شد. برای تعیین عمق بهینه ی حفر چاهها فر...

متن کامل

بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت هرزندات

دشت هرزندات یکی از دشت¬های استان آذربایجان شرقی به شمار می¬آید که در حد فاصل بین شهرستانهای مرند و جلفا واقع شده است. این منطقه جزء مناظق نیمه خشک محسوب شده و بارندگی سالانه آن در سال 1391 معادل 247 میلی متر می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی¬های هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت هرزندات و تعیین آنومالی¬ها در مناطق مختلف دشت می¬باشد. سفره تحت فشار به صورت موضعی در بخش شمالی دشت و سفره...

15 صفحه اول

بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI)

دشت نقده واقع در قسمت جنوب‌غربی دریاچه ارومیه دارای منابع آبی مناسب می‌باشد. طی سالیان اخیر، توسعه کشاورزی و افزایش واحدهای صنعتی همراه با دفع نامناسب فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی به رودخانه گدار، احتمال آلودگی آب زیرزمینی را افزایش می‌دهد. به منظور پایش منابع آب زیرزمینی این دشت درتیرماه سال آبی 96-1395، تعداد 33 نمونه آب از چاه‌های بهره‌برداری جمع‌آوری گردید و پارامترهای هیدروشیمیایی و غل...

متن کامل

بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت شیرامین

منطقه شیرامین در شمال غربی کشور، غرب استان آذربایجان شرقی و در 20 کیلومتری شهر آذرشهر و غرب کوه سهند واقع شده است. محدوده مطالعاتی شیرامین، بخشی از شهرستان آذرشهر به شمار می رود که از نظر تقسیمات هیدرولوژیکی، این محدوده قسمتی از حوضه آبریز ارومیه محسوب می شود. بر اساس داده های آماری سال آبی 87-88، در محدوده مطالعاتی شیرامین، 168حلقه چاه بهره برداری، و تعداد 14 دهنه چشمه و 11 رشته قنات وجود دارد...

بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت بیلوردی

چکیده: دشت بیلوردی یکی از دشت های استان آذربایجان شرقی به شمار می آید که در45 کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است و یکی از زیر حوضه های دریاچه ارومیه است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت بیلوردی و تعیین آنومالی ها در منطقه است. به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیلوردی، علاوه بر جمع آوری اطلاعات صورت گرفته، 15 نمونه از منابع آب مختلف موجود در دشت ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 4

صفحات  1241- 1253

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023