بررسی پایگاه های کتاب الکترونیکی با تاکید بر ابر داده

نویسندگان

  • توسلی فرحی, مینا استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران.
چکیده

Introduction: With the exponential growth of electronic resources on the Web, the application of metadata has enhanced the precision of retrieval and facilitated the search of electronic resources. Hence, the aim of this study was to determine the application of metadata in e-book databases. Methods: This study is an applied work, which was carried out through survey methods in 2013. The population consisted of 9 e-books databases, including Gale Virtual Reference Library, EBL – E-book Library, Credo Reference, MyiLibrary, Palgrave Connect, NetLibrary, Ebrary, Dawsonera, Taylor & Francis eBookstore which were selected by an intentional method. Data was collected from Academic Database Assessment Tool Website (http://adat.crl.edu), which compares databases from different perspectives, through direct observation. The obtained data was analyzed using ‘Excel’ software. Results: Results showed that metadata used in e-books databases, were as follows, MARC metadata (100 per cent), Onix (55.55 per cent), Dublin Core (11.11 per cent) and UK Lom was not used in any of the databases.   Conclusion: Results suggested that information specialists and database designers should consider applying appropriate metadata in developing e-book databases.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مدل‎های داده والگوریتم‌ها در پایگاه-های داده اشیاء متحرک

این مقاله با تمرکز روی رویکرد تاریخچه‎ی حرکت در پایگاه‎های داده اشیاء متحرک، به ارزیابی ساختار و مدل داده پرداخته و سپس الگوریتم‎ها به همراه پیچیدگی هر کدام، به طور جداگانه بحث گردیده‎اند. همچنین با معرفی معیارها به عنوان ابزاری مناسب برای مقایسه پایگاه‎های داده اشیاء متحرک، از پرس‎و‎جوها و داده‎های استفاده شده در معیار BerlinMod، برای ارزیابی و انجام تحلیل‎ها استفاده شده است. نهایتاً به ارائه‎ی...

متن کامل

پایگاه های داده شبکه ای بارش

دسترسی به داده‌های عناصر اقلیمی یکی از پیش نیازهای اساسی در هر مطالعه اقلیمی به شمار می­‌آید. در گذشته داده‌های پیمونگاه­های سازمان­‌های  هواشناسی و مؤسسات وابسته به آن مرسوم‌ترین و قابل اعتمادترین داده‌ها برای مطالعات اقلیمی محسوب می‌شد و استفاده از داده‌های بارش پیمونگاه‌ها پارادایم مسلط در بین اقلیم‌شناسان به شمار می‌آمد. اما در دهه‌های اخیر،  ناتوانی‌ها و ایرادات این پارادایم به خصوص در تعم...

متن کامل

معرفی و مقایسه ی پایگاه داده ی اسفزاری با پایگاه های داده ی GPCC ، GPCP و CMAP

بارندگی نقش مهمی در چرخه ی آب و انرژی جهانی بازی می کند. خاستگاه علاقه مندی ما نسبت به واکاوی بلند مدت ریزش های آسمانی به دلیل ارزیابی تغییر اقلیم و اثراتی است که این رویداد بر جنبه های گوناگون زندگی ما می گذارد. بر مبنای چنین نیازی سازمان های ملی و فرا ملی آغازگر بسیاری از پژوهش ها و برنامه-های پایشی شده و از آن ها پشتیبانی نمودند. در جهان مراکز بسیاری هستندکه داده های شبکه ای بارش را در مقیاس...

متن کامل

بررسی کیفیت داده های مکانی داوطلبانه از منظر شاخص، با تاکید بر شاخص برازندگی استفاده

اطلاعات مکانی داوطلبانه گونه­ای از اطلاعات مکانی است که به صورت اختیاری، توسط افراد عادی، بدون نیاز به آموزش علمی و با توجه به دانش محلی تهیه می­شود. اطلاعات مکانی داوطلبانه در مقایسه با داده­های مکانی استاندارد، دارای مزایای فراوانی از جمله دسترسی آسان به اطلاعات و قابلیت به­روزرسانی سریع است، ولی کیفیت این داده­ها یکی از موانع استفاده گسترده از این داده­ها و محل بحث و تحقیق بسیاری از محققان ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  33- 41

تاریخ انتشار 2015-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023