بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

نویسندگان

  • تیمور سهرابی
  • نعمت الله گازری
چکیده

آبیاری زیرزمینی امکان توزیع رطوبت بطور غیر اشباع درمنطقه ریشه گیاه را فراهم می سازد. یکی از سیستمهای نوین این روش‘ استفاده از لوله های لاستیکی اسفنج مانند است. که تحت فشار بسیار کمی (2-1 اتمسفر) توانایی انتشار آب بطور یکنواخت وتحت کنترل را داشته و با نصب آن درناحیه ریشه گیاه‘ رطوبتی در حد ظرفیت زراعی خاک ایجاد می کند انتخاب عمق مناسب و فاصله بهینه این لوله ها نسبت به همدیگر ونسبت به گیاه ‘ منوط به داشتن محدوده رطوبتی تولید شده توسط لوله درخاک است. بدین منظور طی آزمایشی که این لوله ها درعمق 40 سانتی متری و بطول 50 متر در باغ مو به وسعت یک هکتار و با بافت خاک رسی و دریک فصل رشد انجام شد‘ ملاحظه گردیدکه: 1- شعاع توسعه رطوبتی بستگی به خصوصیات فیزیکی خاک و شرایط هیدرولیکی سیستم دارد. یعنی به تناسب افزایش فشار درشبکه ‘ محدوده رطوبتی خاک توسعه بیشتری می یابد. این امر برای فشارهای 5/0 و 1و5/1 بار انجام و در سطح 1% آماری کاملا معنی دار بوده است. 2- درطول لوله آبده به استثناء ابتدای آن مقدار رطوبت داده شده به خاک اختلاف معنی داری در سطح 1% آماری نداشته اند. 3- در انتقال صعودی آب درخاک وتبخیر آن از سطح خاک املاح در لایه سطحی آن تجمع یافته وموجب شوری خاک تا عمق 15-10 سانتیمتری خاک گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

آلاینده های بسیار آبگریز زا می توان براحتی از محلول های آبی جذب سطحی کرد . از آنجا که در بسیاری از این ترکیبات – میزان جذب با افزایش میزان کربن آلی موجود افزایش می یابد – مواد طبیعی نظیر زغال ها و پیوسته های بیتومینه را می توان به عنوان دیواره های جاذب تراوا به کار برد . این مسئله تنها در صورتی قابل اجراست که عمل جذب به حالت تعادل رسیده باشد مه معمولا در مورد تصفیه آبهای زیرزمینی اتفاق نمی افتد...

متن کامل

تأثیر بساب تصفیه شده بر خصوصیات خاک و چمن برموداگراس در آبیاری با لوله های تراوا

به دلیل محدود بودن منابع آب موجود استفاده از پساب در کشاورزی و فضای سبز امری اجتناب ناپذیر است. پساب ها منابع آب جدیدی هستند که کاربرد آنها مدیریت خاصی را می طلبد در صورتی که بتوان کاربرد پساب را باروش های مناسب آبیاری ادغام کرد همزمان می توان در جهت مشکلات بهداشتی آلودگی و بحران آب گام مهمی برداشت. به مختلف خاک و چمن برموداگراس تحقیقی در مرکز تحقیقات محمود آباد اصفهان انجام شد. این تحقیق به صو...

15 صفحه اول

امکان سنجی استفاده از سیستم لوله های زیرزمینی جهت تامین درصدی از انرژی بنا ( نمونه موردی: بررسی کارآیی سیستم در یک بنای آموزشی در تهران )

با شروع فصل گرم و سرد و خارج شدن شرایط دمایی از محدوده آسایش، برای دستیابی به دمای مطلوب درون ساختمان نیاز به یک منبع انرژی داریم. زمین به طور طبیعی منبع حرارتی بسیار عظیمی است که در زیر ساختمان ها، حیاط ها و میادین شهری وجود داشته و به سهولت قابل دسترسی است. با استفاده از دمای یکنواخت اعماق خاک در طول سال می توان با عبور دادن هوای محیط از میان بستر خاک زیربنا، با استفاده از اصل انتقال حرارت و ...

متن کامل

ارزیابی شاخص های عملکرد آبیاری جویچهای با پوشش نیم لوله پلی اتیلن سوراخدار در مقایسه با آبیاری جویچه‌ای معمول

سابقه و هدف: از جمله راههای اجرای آبیاری سطحی، آبیاری جویچه‌ای می‌باشد که مخصوص کشت‌های ردیفی است. در این روش آب بوسیله حرکت در جویچه‌ها، در اختیار گیاه قرار می‌گیرد و گیاه مورد نظر در روی پشته ‌ها کشت می‌شود. میزان راندمان آبیاری در این روش پایین است و در بعضی مناطق به زیر 30 درصد می‌رسد. روشهای زیادی تاکنون جهت افزایش راندمان این نوع آبیاری پیشنهاد شده است که به دلایل مختلف تا کنون به صورت فر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023