× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی 23 مورد دیالیز صفاقی

نویسندگان

  • نیکخو, محمدعلی
  • نفیسی, محسن

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

چکیده ندارد.

Background: Laparoscopic techniques for the placement of peritoneal dialysis catheters are becoming increasingly popular. Recently, with the improvements in laparoscopic surgery, various methods for the insertion of peritoneal dialysis catheters have been reported, indicating that the laparoscopic insertion is preferred over the open and percutaneous techniques. The aim of this study was to int...

مقدمه با توجه به اهمیت روزافزون دیالیز صفاقی و با در نظر گرفتن احتمال وجود ویژگی‎های خاص در نزد بیماران دیالیزی در هر منطقه جغرافیایی و با خاستگاه قومی و وضعیت فیزیکی خاص آن بیماران ، تعیین این ویژگی ها حائز اهمیت می‎باشد. روش کار در این مطالعه وضعیت قدرت انتقال پرده صفاق با استفاده از انجام تست PET(Peritonealequilibrationtest) در چهل بیمار دی...