× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی 8 ساله‌ بدخیمی های خونی در بیمارستان دکتر بهشتی زنجان (78ـ1370)

نویسندگان

  • اسماعیل زاده عبدالرضا,
  • جمشیدی علی اکبر,
  • کوشا علی,

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: نظر به عدم اطلاع از وضعیت مبتلایان به بدخیمی های خونی در استان و با توجه به این که تا سال 1378، بیمارستان دکتر بهشتی تنها مرکز بیماری های داخلی و اطفال منطقه بوده است، به منظور تعیین اپیدمیولوژی مبتلایان به بدخیمی های خونی، این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان فوق طی سال های 1370 تا 1378 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده کلیه مبتلایان به بدخیمی ...

مقدمه : پولیپ بینی یکی از شایع ترین تومورهای بینی می باشد. میزان شیوع پولیپ بینی 1 تا 4% جمعیت کل جهان بوده و سن متوسط بیماری بین دهه سوم و چهارم زندگی است.مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی پولیپوز بینی در بیماران بستری در بخش ent بیمارستان دکتر بهشتی زنجان طی سال های 81-1376 صورت گرفته است. روش کار : این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که جامعه پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش ent بیمارستا...