× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی Gross anatomy و پرتونگاری کشت Bone matrix glatin در شکستگی های استخوان درشت نی خرگوش1

نویسندگان

  • احمدرضا راجی,
  • بیژن رادمهر,
  • علیقلی سبحانی,

چکیده

Different ossificant materials have been used for induction of bone repair in many studies, and bone matrix gelatin which contains bone morphogenic proteins is one of the best ones. In present study we evaluated the role of this material in acceleration of bone repair in rabbit tibia. A hole of 3.5 mm diameter was made on right tibia of 10 and 12 rabbits as study and control group respectively. In the experiment group, in addition to Bone Wax, we applied bone matrix gelatin in the hole. Radiographic images were taken in days 0, 20, 40 and 53 after operation. In 6 rabbits of each group, photographic pictures were also taken after exposure of entire bone. In 6 controls less degree of restoration were seen on day 53. In 4 experimental animals restoration were completed by this time and in 2 speciments repair processing were better than controls. This results shows that bone matrix gelatin can be used as a accelerator of bone repair.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: تکنیک الیزاروف، روشی آسان تر نسبت به سایر روش های موجود برای درمان شکستگی انتهای پایینی استخوان درشت نی است ولی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات کمتری در مورد نتایج استفاده از آن وجود دارد. مطالعه حاضر، برای بررسی نتایج و عوارض استفاده از ثابت کننده خارجی الیزاروف به تنهایی، در درمان شکستگی انتهای پایینی استخوان درشت نی تیپ c3 اجرا شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی گذشته ...

التیام شکستگی یک فرایند فیزیولوژیک پیچیده می باشد که در روند آن سلول ها، پروتئین ها و بیان صد ها ژن متعدد نقش دارند. پیوند های استخوانی به منزله ی یک جزء حیاتی در بسیاری از عمل های جراحی ترمیمی ارتوپدی به حساب می آیند. پیوند های استخوانی به فراوانی جهت بهبود بهتر استخوان در استئوتومی ها، شکستگی های چند قطعه-ای، نئوپلازی ها و کیست های استخوانی استفاده می شوند. این تحقیق جهت بررسی خواص پودر صفحه ...

داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (nsaids)، دسته ای از داروهای ضد درد بوده که مصرف آن ها در دامپزشکی، به ویژه در سال های اخیر در حال افزایش است. با این حال وجود گزارشاتی از تأثیر سوء این داروها بر روند طبیعی ترمیم استخوان، نگرانی هایی را درباره کاربرد آن ها خصوصاً در جراحی های ارتوپدی به وجود آورده است. از آن جایی که مطالعه ای یافت نشد که به بررسی اثرات این داروها بر روند ترمیم استخوان در گربه ها پ...