بر آورد کشش تقاضا در برابر تغییرات قیمت و درآمد برای برخی محصولات عمده کشاورزی ایران

نویسنده

  • منوچهر فکری ارشاد
چکیده

دراین بررسی اندازه گیری کشش تقاضای محصولات عمده کشاورزی دربرابر تغییرات قیمت و درآمد در نقاط شهری ‘مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات انجام یافته برمبنای تحلیل سری های زمانی و با استفاده از آمار و ارقام گرد آوری شده توسط مرکز آمار ایران‘ صورت گرفته است. آگاهی به ضرایب کشش تقاضای کالاهای مصرفی‘ می تواند کمک فراوانی به برنامه ریزان کشاورزی بنماید و آنان را درشناخت سیر تغییرات تقاضا برا ی محصولات کشاورزی درسالهای آینده یاری دهد. مطالعات ومحاسبات انجام شده ‘ نشان داد که ضریب کشش تقاضا در برابر تغییرات قیمت برای اکثر کالاهای مورد بررسی نسبتا بزرگ است و درمورد بعضی میوه ها و انواع ماهی‘ حتی بزرگتر از 2 می باشد. ضریب کشش تقاضای گوشت و لبنیات نیز دربرابر تغییرات قیمت نسبتا بالا وبزرگتراز واحد است . به همین ترتیب ضریب کشش تقاضا در برابر تغییرات درآمد نیز برای انواع گوشت ماهی و تخم مرغ بزرگتر از 2 و برای انواع گوشت بزرگتر از واحد می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشش واردات محصولات کشاورزی ایران

واردات محصولات کشاورزی ایران به سرعت افزایش یافته است مهم ترین دلایل این افزایش سریع واردات ‘ عبارتنداز رشد سریع جمعیت‘ افزایش مستمر در آمد حقیقی و سطح زندگی ‘ فقدان امکانات وعدم عکس العمل وکوشش کافی برای افزایش محصولات داخلی به ویژه محصولات کشاورزی ‘ طرح این سئوال که آیا واردات محصولات مختلف کشاورزی در گذشته مطابق ومناسب با نیروهای اقتصادی کشور بوده است یا نه مهم می باشد. دراین تحقیق که شامل 1...

متن کامل

کشش واردات محصولات کشاورزی ایران

واردات محصولات کشاورزی ایران به سرعت افزایش یافته است مهم ترین دلایل این افزایش سریع واردات ‘ عبارتنداز رشد سریع جمعیت‘ افزایش مستمر در آمد حقیقی و سطح زندگی ‘ فقدان امکانات وعدم عکس العمل وکوشش کافی برای افزایش محصولات داخلی به ویژه محصولات کشاورزی ‘ طرح این سئوال که آیا واردات محصولات مختلف کشاورزی در گذشته مطابق ومناسب با نیروهای اقتصادی کشور بوده است یا نه مهم می باشد. دراین تحقیق که شامل 1...

متن کامل

اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم‌ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه‌ پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر م...

متن کامل

بررسی اقلام هزینه و درآمد محصولات عمده کشاورزی کرج

هدف از تهیه این پایان نامه دسترسی به اقلام تشکیل دهنده هزینه و قیمت تمام شد شش محصول اصلی کشاورزی کرج (گندم، جو، یونجه، ذرت ، پنبه و چغندر قند) است . روش آمارگیری دومرحله ای است : دراین پایان نامه ضمن تشریح موقعی شهرستان کرج به تاریخچه و اهمیت اقتصادی محصولات عمده کشاورزی پرداخته، آمار سطح زیر کشت مقدار تولید و عملکرد محصولات فوق الذکر در جهان از سازمان خواربار جهانی، همچنین آمار مربوط به تولید...

سنجش کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده ها و ارزیابی اندازه رقابت در بازار بانکی ایران

هدف محوری این مقاله ارزیابی کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده­ها و سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران در شرایط لحاظ نمودن اهرم مالی و ریسک­های بازاری بر اساس رویکرد پانزار-راس می­باشد. در این مقاله بازار متشکل پولی ایران شامل 18 بانک فعال در بازه  زمانی 1393-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بازار متشکل پولی کشور، در دوره مورد مطالعه در وضعیت رقابت انحصاری قرار دارد و مق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023