بهبود حافظه برای حل مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی پویا

نویسندگان

  • حمید پروین دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی - دانشکده فنی و مهندسی|دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • صمد نجاتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج - دانشکده مهندسی برق
  • مجید محمدپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
چکیده

وقتی با یک جهان در حال تغییر مواجه می‌شوید، انسان‌ها نه‌تنها به آینده بلکه به گذشته هم توجه می‌کنند. توجه کردن به راه‌حل‌های مشابه، به ما در تصمیم‌گیری در آینده کمک می‌کند. زمانی‌که با وضعیتی روبرو می‌شویم که قبلاً آن را تجربه کرده باشیم بهتر می‌توانیم با آن روبرو شویم. اگر در حل مسائل بهینه‌سازی با ماهیتی پویا در هنگام جستجو، از اطلاعات گذشته داخل بهینه‌سازی و یادگیری استفاده شود، می‌تواند به فرآیند جستجوی بهتر کمک کند. یکی از راه‌کارهای مناسب برای حفظ اطلاعات گذشته استفاده از یک حافظه است. در اکثر تحقیقات نشان داده‌شده است که به‌کارگیری یک حافظه استاندارد با الگوریتم‌های یادگیر تقلید از طبیعت می‌تواند برای حل مسائلی که ماهیتی پویا دارند مناسب باشد. حافظه استاندارد معمولاً دارای نقطه ضعفی از جمله، ظرفیت محدود حافظه می‌باشد. در این مقاله جهت برطرف نمودن نقاط ضعف و محدودیت‌های حافظه استاندارد، یک نوع جدید از حافظه باعنوان، حافظه مبتنی بر کلاس‌بندی معرفی شده است. این حافظه با الگوریتم ژنتیک ترکیب شده تا برای حل مسائل زمان‌بندی کار کارگاهی پویا به‌کار رود. مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی پویا یکی از پیچیده‌ترین حالات زمان‌بندی ماشین به‌شمار می‌رود. استفاده از حافظه مبتنی بر کلاس‌بندی، مسائل پویایی که ممکن است بر اساس تغییر محیط منسوخ شوند را توسعه می‌دهد. این حافظه یک لایه انتزاعی میان راه‌حل‌های عملی و مدخل‌های حافظه ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که راه‌حل‌های قدیمی ذخیره شده در حافظه به راه‌حل‌های محیط جاری نگاشت شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حل مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیرِ پویا به وسیله الگوریتم ژنتیک توسعه‌یافته

In this paper, Multi-Objective Flexible Job-Shop scheduling with Parallel Machines in Dynamic manufacturing environment (MO-FDJSPM) is investigated. Moreover considering dynamical job-shop environment (jobs arrived in non-zero time), It contains two kinds of flexibility which is effective for improving operational manufacturing systems. The non-flexibility leads to scheduling program which have...

متن کامل

الگوریتم ممتیک برای حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف با امکان ایجاد وقفه در انجام فعالیت‌ها

Flexible job shop scheduling problem )FJSP( is an extension of the classical job shop scheduling problem which allows an operation to be processed by any machine from a given set. FJSP is NP-hard and mainly presents two difficulties. The first one is to assign each operation to a machine out of a set of capable machines, and the second one deals with sequencing the assigned operations on the ma...

متن کامل

مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیر پویا با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات

  In this paper, Multi-objective Flexible dynamic Job shop scheduling with maintenance constraints is investigated. In the recent researches the single objective models were assessed. Whereas in competitive conditions, decision makers encountered with simultaneous multi-objective problems that could be conflict with each other. In this research, the objectives are makespan, mean flow time and m...

متن کامل

یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

در این مقاله مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با در‌نظر‌گرفتن منابع دوگانه محدود انسان و ماشین با هدف کمینه‌سازی معیار حداکثر زمان تکمیل کارها مورد بررسی قرار گرفته‌است. مسئله مورد‌مطالعه از گروه مسائل NP-hardاست و از ۳ زیر‌مسئله تشکیل شده‌است. مسئله اول تخصیص هر عملیات به یک ماشین از میان ماشین‌های موجود برای انجام آن عملیات، مسئله دوم تخصیص هر عملیات به یک کارگر از میان کارگرهای قادر به انجا...

متن کامل

روشی برای بهبود راه کار رهایی پویا

فن رهایی پویا یک فرایند تکراری به دست آوردن پاسخ دستگاه معادلات هم زمان است که برای تحلیل ناخطی ایستا و پویای سازه ها به کار می رود. یکی از مهم ترین عامل های این راه کار، عامل میرایی ساختگی می باشد که اگر دقیق تر انتخاب گردد، نرخ همگرایی افزایش خواهد یافت. در این مقاله، از شیوه تکرار بردار وارون برای یافتن عامل میرایی در تکرارهای رهایی پویا استفاده می گردد و رابطه سازی نوینی پیشنهاد می شود. ساز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 4

صفحات  1657- 1668

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021