بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

نویسندگان

  • صادق رحمتی دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
  • فرید قدمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده

در دنیای امروز، حضور در عرصة رقابت جهانی، بیش از هر چیز، مستلزم افزایش سرعت ساخت برای انطباق با تغییرات سریع بازار به‌همراه ارائة محصولاتی با کیفیت بالاتر است. فناوری‌های نمونه‌سازی و ساخت سریع نیز در پاسخ به چنین نیازی ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. استریولیتوگرافی،به‌عنوان یک فرایند چاپ سه‌بعدی، نخستین روش توسعه‌یافته در نمونه‌سازی سریع است. روش مذکور یک روش ساخت لایه به لایه است که در کمترین زمان ممکن قادر به تولید فرم‌های هندسی پیچیده‌ای است که تولید آنها با استفاده از روش‌های ماشینکاری متداول غیرممکن و یا بسیار وقت‌گیر است. با این‌همه، دقت ابعادی و استحکام فیزیکی نمونه‌های ساخته‌شده با استفاده از این روش، در مقایسه با روش‌های متداول ماشینکاری، هنوز به حد ایده‌آلی نرسیده است. این مقاله تلاش می‌کند با مرور، تحلیل و مقایسة مهم‌ترین پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، مقادیر بهینة پارامترهای تأثیرگذار در این فرایند را، به‌منظور بهبود دقت ابعادی در قطعات ساخته‌شده به روش استریولیتوگرافی، ارائه کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی دقت ابعادی میکروکانال های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند شکل دهی لاستیکی

صفحات دو قطبی فلزی یکی از بخش های اصلی تشکیل دهنده ی پیل سوختی می باشند. برای تولید این صفحات از روش های متنوعی استفاده می شود که در این میان می-توان فرایند های شکل دهی الکترومغناطیسی، هیدروفرمینگ، پرسکاری و شکل دهی لاستیکی را نام برد. در این پژوهش، تاثیر متغیر های فرایند بر دقت ابعادی صفحات دو قطبی فلزی در فرایند شکل دهی لاستیکی بررسی شد. بدین منظور از نرم افزار آباکوس/استاندارد در شبیه سازی ف...

متن کامل

دقت ابعادی سه روش قالب‌گیری با پلی‌وینیل سایلوکسان پوتی-واش

سابقه و هدف: در مورد تأثیر نوع روش قالب‌گیری بر دقت ترمیم‌های ریختگی اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. هدف از این مطالعه تعین دقت ابعادی سه روش قالب‌گیری پوتی واش با ماده پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، سه روش قالب‌گیری با پوتی واش شامل 1) دو مرحله‌ای با mm1 فضا (ایجاد فضا برای واش به وسیله کوپینگ‌های پیش ساخته)، 2) دو مرحله‌ای با استفاده از فضاساز پلی‌اتیلنی...

متن کامل

بهینه سازی صافی سطح و دقت ابعادی در فرایند فلوفرمینگ به کمک روش تاگوچی

فلوفرمینگ یکی از روشهای نوین و کارا برای تولید قطعاتی نظیر لوله ها و مخازن بدون درز است. این فرایند یک روش شکلدهی سرد محسوب می گردد. با این روش می توان قطعاتی با دقت ابعادی بالا تولید نمود. فلوفرمینگ دارای مزایای بسیاری است نظیر اینکه فرایند بدون براده برداری و دور ریز است و میتوان با این روش قطعات بدون درز با مقاومت مکانیکی و دقت ابعادی بسیار بالا تولید نمود. همچنین به دلیل انجام کار سرد، خواص...

15 صفحه اول

مقایسه تاثیر آلژینات آریادنت با بایر بر میزان دقت ابعادی

خلاصه : سابقه و هدف: با توجه به شیوع تغییر ابعادی قالب‌ها و تبعات آن و مصرف آلژینات‌های داخلی در سطح وسیع، این تحقیق جهت تعیین دقت ابعادی آلژینات آریادنت به عنوان نمونه داخلی و بایر به عنوان نمونه خارجی انجام شد. مواد و روش‌ها: تحقیق با طراحی تجربی روی 17 نمونه آلژینات‌ها آریادنت (مورد) و بایر (شاهد) انجام گرفت. مدلی ساخته و قالبگیری از مدل اصلی توسط قاشقک اختصاصی با آلژینات های آریادنت و بایر ...

متن کامل

ارزیابی دقت ابعادی کست نهایی حاصل از سه روش قالبگیری از ایمپلنتهای متعدد –مطالعه آزمایشگاهی

سابقه و هدف: انتقال موقعیت ایمپلنت از دهان به کست نهایی، یکی از مراحل مهم ساخت پروتزهای متکی بر ایمپلنت می باشد. هدف این مطالعه مقایسه دقت کست های حاصل از سه روش قالبگیری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی یک مدل رزین آکریلی با پنج آنالوگ ایمپلنت تهیه شد و به کمک آن سه تکنیک قالبگیری به روش تری باز مورد ارزیابی قرار گرفتند. سه تکنیک عبارت بودند: 1- غیر متصل(NS) ،  2-متصل ب...

متن کامل

مقایسه تاثیر آلژینات آریادنت با بایر بر میزان دقت ابعادی

خلاصه : سابقه و هدف: با توجه به شیوع تغییر ابعادی قالب ها و تبعات آن و مصرف آلژینات های داخلی در سطح وسیع، این تحقیق جهت تعیین دقت ابعادی آلژینات آریادنت به عنوان نمونه داخلی و بایر به عنوان نمونه خارجی انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی روی 17 نمونه آلژینات ها آریادنت (مورد) و بایر (شاهد) انجام گرفت. مدلی ساخته و قالبگیری از مدل اصلی توسط قاشقک اختصاصی با آلژینات های آریادنت و بایر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 91

صفحات  16- 21

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021