به‌روز رسانی مدل‌های استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق با داده‌های لرزه‌ای

نویسندگان

چکیده

مدل سازی مخازن هیدروکربنی ابزاری مهم در توصیف و پیش بینی نحوه عملکرد آن می باشد. یک مدل سازی مخزن واقع بینانه در گرو ترکیب منابع مختلف داده به روشی منطقی و بهینه می باشد. داده های لرزه ای به دلیل پوشش سطح وسیعی از گستره مخزن و دارا بودن قدرت تفکیک جانبی بالا نسبت به داده های چاه، همواره در مدل سازی مخازن هیدروکربنی مورد توجه بوده است. استفاده از داده های لرزه ای با گذر زمان (چهاربعدی) نیز باعث بهبود و ارتقا مدل سازی دینامیک مخزن می شود. لازمه تلفیق داده های لرزه ای چهاربعدی در مدل سازی دینامیک مخزن، حصول اطمینان از همخوانی مدل استاتیک با داده های لرزه ای دوبعدی/سه بعدی اولیه می باشد. بدین منظور، در این پژوهش از روش چرخه انطباق مدل مخزن با داده های لرزه ای که مبتنی بر تکنیک های زمین آماری و الگوریتم های بهینه سازی می باشد، جهت ساخت/به روزرسانی مدل های استاتیک مخزن همخوان با داده های لرزه ای دوبعدی/سه بعدی، استفاده شده است. الگوریتم بهینه سازی استفاده شده در این پژوهش، تلفیقی از اگوریتم های قدرتمند ازدحام ذرات و ژنتیک می باشد. بررسی کیفی و کمی نتایج اعمال روش پیشنهادی بر روی یک مدل مصنوعی نشان می دهد که روش پیشنهادی منتج به ایجاد مدل های رخساره ای می شود که نسبت به روش های سنتی زمین آماری که از داده های لرزه ای فقط به عنوان داده ثانویه استفاده می کنند، بطور متوسط با یک افزایش 15 درصدی در انطباق با مدل مرجع مخزن همراه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای

لرزه‌شناسی اکتشافی به‌طور گسترده‌ای مورد توجه مهندسین نفت بوده است، به‌طوری‌که بیشترین میزان هیدروکربن­های شناخته شده در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های لرزه‌ای بوده است. تعیین محدوده مخزن با استفاده از روش لرزه­شناسی بازتابی به‌طور جدی از سال 1930 شروع شده و تاکنون مورد توجه بوده است. قدرت تفکیک بالای داده­ها و هزینه پایین در مقایسه با حفاری، این روش غیرمستقیم را در اکتشاف هیدروکربن­ها بسیا...

متن کامل

شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

تراوایی، پارامتری کلیدی در ارتباط با تعیین ویژگی مخزن است. در حقیقت راه‌‌حل‌‌های دقیقی برای مسائل مهندسی مخزن بدون دسترسی به اطلاعات دقیق تراوایی وجود ندارد. تا‌‌کنون صنعت نفت سعی بر آن داشته است که مقادیر تراوایی را از طریق‌‌اندازه‌‌گیری‌‌های آزمایشگاهی و یا از راه چاه‌آزمایی به‌دست آورد. اگرچه موارد پیش‌گفته به‌منزلة راه‌‌حل عرضه شده است ولی روش‌‌هایی کافی و مطمئن برای توصیف مخزن نیستند. اغ...

متن کامل

چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا

میدان نفتی آب تیمور در 25 کیلومتری جنوب‌غرب میدان نفتی اهواز، به شکل تاقدیسی متقارن و ملایم، با جهت تقریبی شمال‌ غربی- جنوب‌ شرقی در نیمه شمالی فروافتادگی دزفول واقع شده است. در این مطالعه با بهره‌گیری از داده‌های چاه و لرزه‌ای سه‌بعدی، مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور مورد ارزیابی چینه‌نگاری و پتروفیزیکی قرار گرفته و زون 2 سازند ایلام و زیرزون D از زون 4 سازند سروک به عنوان لایه‌های با بهره‌ده...

متن کامل

شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل

امروزه روش به‌روزرسانی مدل اجزاء محدود به‌درستی به عنوان روشی دقیق و قابل‌اعتماد برای تشخیص میزان و محل آسیب شناخته شده است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود. در نوشتار حاضر، متدولوژی برای به‌روزرسانی مدل تحلیلی سازه‌های دوبعدی فولادی پیچیده و نامنظم خمشیمهاربندی که آسیب‌های پراکنده با شدت‌های مختلف دارند، ارائه شده است. متدولوژی اشاره شده از روشی تکرارشونده مبتنی بر حس...

متن کامل

برآورد تخلخل از داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

هدف نهایی متخصصان ژئوفیزیک مخزن، تعیین خصوصیات مخزنی، نظیر سنگ‌شناسی و تخلخل و شرایط آن، نظیر فشار و نحوه توزیع سیال با استفاده از داده‌های لرزه‌ای است. برای دستیابی به این هدف می‌توان مدل‌های فیزیک سنگ را بر حجم خصوصیات کشسانی به‌دست آمده از داده‌های لرزه‌ای اعمال کرد. اساس مدل‌های فیزیک سنگ، تعیین خصوصیات کشسانی و مخزنی در شرایط یکسان به لحاظ زمین‌شناسی و با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده اس...

متن کامل

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

امروزه به‌کارگیری آنالیز تغییرات دامنه لرزه‌ای با دورافت (AVO) در تفسیر کیفی و به‌ویژه کمّی داده‌های لرزه‌ای از مراحل اولیه اکتشافات مخازن هیدروکربوری گرفته تا تولید آنها، جایگاه ویژه‌ای در صنایع بالادستی نفت را به خود اختصاص داده است. استخراج خواص مخزنی شامل: تخلخل، محتوای سیال، فشار، جداسازی مرز سیالات هیدروکربوری در مخزن، تعیین رخساره‌های سنگی (به‌ویژه شیلی) و تعیین‌جهت و چگالی شکستگی‌های مخز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  207- 217

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021