به کارگیری نقشه جریان ارزش برای کاهش تلفات در محیط تولید بر اساس سفارش (مورد اقدام‌پژوهی در یک چاپخانه تجاری)

نویسندگان

  • خدایار صادقی مهندسی صنایع- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت ‌مدرس
  • محمد اقدسی مهندسی صنایع - دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

در این مقاله، کاربرد ابزار رسم جریان ارزش (VSM)، در یک محیط تولید بر اساس سفارش مورد بحث قرار می‌گیرد. این ابزار در یک چاپخانه تجاری که به روش اقدام‌پژوهی در حال تحقیق روی چگونگی پیاده‌سازی تولید ناب است، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از VSM، شناسایی جریان ارزش در چاپخانه با هدف تحقیق پیرامون زمینه‌های بهبود و کاهش تلفات در چاپخانه است. در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات رسم جریان ارزش و محیط‌های تولید بر اساس سفارش، بر اساس یافته‌های پژوهشی به دست  آمده از بستر تحقیق، به رسم و تحلیل وضعیت فعلی جریان ارزش از طریق اندازه‌گیری سطح تلفات و تعیین رابطه علت-معلولی ریشه‌های بروز تلفات اقدام شده و سپس پیشنهادات لازم برای روان‌سازی جریان مواد و کاهش سطح انبار به عنوان دو نشانه ناب بودن ارائه شده است. از آنجایی که اندازه‌گیری سطح تلفات در مسیر بهبود جریان ارزش، اهمیت زیادی دارد، یک سنجه اختصاصی برای چاپخانه‌های تجاری که به طور روزانه با تعداد زیادی سفارش کم‌تیراژ و در عین حال مختلف از نظر مشخصات روبه‌رو هستند، ابداع شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

به کارگیری نقشه جریان ارزش برای کاهش تلفات در محیط تولید بر اساس سفارش (مورد اقدام پژوهی در یک چاپخانه تجاری)

در این مقاله، کاربرد ابزار رسم جریان ارزش (vsm)، در یک محیط تولید بر اساس سفارش مورد بحث قرار می گیرد. این ابزار در یک چاپخانه تجاری که به روش اقدام پژوهی در حال تحقیق روی چگونگی پیاده سازی تولید ناب است، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از vsm، شناسایی جریان ارزش در چاپخانه با هدف تحقیق پیرامون زمینه های بهبود و کاهش تلفات در چاپخانه است. در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات رسم جریان ارزش و مح...

متن کامل

نتایج به کارگیری نقشه برداری جریان ارزش در شرکت قطعات الکتریکی با استفاده از شبیه ساز ARENA در ایران

نقشه‌برداری جریان ارزش ابزاری است که برای بهبود کیفیت و پیاده‌سازی پایه و بنیان تولیدِ ناب بسیار مهم و اساسی می‌باشد. این تکنیک می‌تواند در واحد‌های تولیدی، در سیستم‌های مدیریتی و کسب‌و‌کار به‌کار گرفته شود.این روش جهت دیداری ساختن جریان مواد در طی مراحل مختلف پردازش در کف کارگاه و همچنین مشخص­کردن جریان اطلاعات به‌کار می‌رود. در این مقاله با استفاده از نماد‌ها و تکنیک‌های نقشه‌کشی جریان ارزش در...

متن کامل

به کارگیری مدیریت جریان ارزش در بهبود فرآیند تولید(مطالعه موردی خط مونتاژ مانیتور شرکت مادیران)

Nowadays because of economic limitations, development and complexity of markets, optimum allocation and usage of available resources and also recognition of customers needs and on-time response to them in different segment of market is unavoidable. This makes organizations to eliminate traditional methods and structures, and therefore keeps their market shares unchanged.Due to available competi...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش و شبیه سازی

بسیاری از سازمان ها از روش های های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف ها بهره برده اند. اما در برخی موارد علی رغم صرف هزینه های کلان برای پیاده سازی این روش ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت دهی استفاده از تکنیک های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف ها، قبل از اجرای واقعی تکنیک ها بسیار حایز اهمیت است. نقشه برداری ج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره Special Issue

صفحات  111- 121

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021