بوی بد دهان و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان

نویسندگان

  • اوصیاء, محمدعلی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران، تهران، ایران
  • لسان, سیمین گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران
  • نصرت‌زهی, طاهره گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده

زمینه: بوی بد دهان به‌عنوان یک بوی ناخوشایند در دهان شناخته می‌شود.87 درصد موارد هالیتوزیس منشأ داخل دهانی دارند و به‌صورت یک مشکل پزشکی – اجتماعی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در ایجاد بوی بد دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان بود. مواد و روش‌ها: 320 نفر از افراد مراجعه کننده که هالیتوزیس یا هالیتوفوبیا داشتند جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. افراد منتخب از خوردن، نوشیدن، سیگارکشیدن و جویدن آدامس در حدود 24 ساعت قبل از انجام نمونه‌گیری منع شدند، و نیز تذکر داده شد که در روز معاینه از مسواک، نخ دندان و دهان شویه‌های تجاری استفاده نکنند.در خصوص وضعیت لثه از ایندکس پریودونتال استفاده شد، از نظر استعمال دخانیات به دو گروه مصرف کننده و غیرمصرف کننده تقسیم شدند، بررسی پوسیدگی و ترمیم‌های نامناسب از طریق معاینه کلینیکی و رادیوگرافی بایت وینگ انجام گرفت و بیماران مورد معاینه با وجود هر گونه پروتز یا عدم آن در جدول مربوطه ثبت شد. کرودینگ دندان‌ها نیز مد نظر قرار گرفت. جهت بررسی بوی بد دهان از روش ارگانولپتیک استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق عواملی چون پوسیدگی دندان‌ها (72 درصد)، بیماری‌های پریودنتال (5/47 درصد)، پوشش سطحی زبان (5/17 درصد) وجود دندان مصنوعی (75/13 درصد)و گیر غذایی مؤثرترین عوامل شناخته شدند. نتیجه‌گیری: تشخیص و درمان بوی بد دهان به‌طور اولیه به عهده دندانپزشکان است.مهم است که دندانپزشک رویکردی صحیح از این بیماری داشته باشد و درمان درستی ارائه دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بوی بد دهان و درمان آن

بوی بد دهان از جمله مشکلات ناخوشایندی است که اغلب مردم سعی در دوری جستن از آن می کنند. تحت شرایط عادی نفس انسان عاری از بوی بد می باشد و بوی خاصی به نام Human Odor دارد. بوی بد دهان می تواند ناشی از علل سیستمیک یا موضعی باشد که در 85%موارد مربوط به عوامل موضعی است. وجود هالیتوزیس در اغلب موارد ناشی از عوامل پاتولوژیک بوده و نشان دهنده وجود یک بیماری است که باید شناسایی و رفع گردد.امروزه اکثر مح...

متن کامل

بررسی سطح کنترل قندخون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی زاهدان (ایران) در سال 1384

مقدمه:در حال حاضر بیماری دیابت یکی از مشکلات اساسی در تمام کشورهای دنیا می‏باشد.با توجه به افزایش شیوع دیابت،دندانپزشکان نیز به عنوان عضوی از تیم بهداشتی در کشف موارد جدید دیابت و ارائه خدمات دندانی به این بیماران نقش بسزایی دارند.با توجه به اهمیت سطح کنترل قندخون در طرح درمان دندانپزشکی بیماران مبتلا به دیابت و ارتباط قوی بین بروز عوارض دهانی و سطح کنترل قندخون، این مطالعه با هدف بررسی سطح کنت...

متن کامل

بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389

Background and purpose: There are remarkable differences in the prevalence of oral lesion throughout the world. The purpose of this study was to evaluate the frequency of oral mucosal lesion among patients referring to Babol Dental School in Iran. Materials and methods: This descriptive study was done in 2010 and census sampling was used to collect the data. The subjects included all the patie...

متن کامل

بوی بد دهان

سابقه و هدف: بوی بد دهان که به آن Halitosis گفته می‌شود بوی نامطبوعی است که همراه با هوای بازدم از دهان یا بینی خارج می‌شود. شیوع بوی بد دهان تا 50% گزارش شده است و معمولاً دندانپزشکان اولین گروهی هستند که می‌توانند به افراد دارای این مشکل کمک کنند. بوی بد دهان یک بیماری مولتی‌فاکتوریال است که به انواع بوی بد دهان واقعی (genuine)، بوی دهان کاذب (pseudohalitosis)و ترس از بوی بد دهان (halitophobia...

متن کامل

مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس)

بوی نامطبوعی که از نفس افراد ساطع می شود به هالیتوزیس مشهور است. علل بوی بد دهان به دو دسته داخل دهانی و خارج دهانی تقسیم بندی میشوند. حدود 85 درصد از موارد بوی بد دهان علتی در داخل دهان دارند و عمدتا" در اثر فعالیت میکروارگانیزم ها و تخریب و تجزیه آمینو اسیدها به گازهای بد بو ایجاد می­شوند. احتمالا" گونه های مختلف میکروبی در این فرایند نقش دارند و مرتبط با یک گونه بخصوص میکروبی نیست. در بین عل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 6

صفحات  1254- 1261

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021