تأثیر آموزش بسته شناختی- هیجانی- اجتماعی حافظه فعال بر بهبود فراشناخت و خلاقیت هیجانی دانش آموزان

نویسندگان

  • sajadiyan, ilnaz psycology
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بخشی آموزش مداخله شناختی-هیجانی-اجتماعی حافظه فعال بر بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان‌های تهران

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مداخله شناختی-هیجانی-اجتماعی حافظه فعال بر بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان دختر دارای عملکرد ضعیف در حافظه فعال اجرا شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای دانش‌آموزان دارای عمل...

متن کامل

مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان

هدف این پژوهش مقایسه ی تأثیر روش های تدریس فعال و غیرفعال بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی است. روش پژوهش در این مطالعه از نوع علی– مقایسه ای است، بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحل های، نمونهای به تعداد 320 نفر شامل 160 دختر و 160 پسر از بین مدارس شهر مراغه در سال 1389 انتخاب شد. سپس تدریس فعال و غیرفعال معلمین به وسیله چک لیست محقق ساخته ارزیابی شد و...

متن کامل

تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد مبتلابه اضطراب صفت بالا

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر کنترل شناختی افراد دارای نشانه‌های اضطراب صفت بالا بود. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل فعال بود. بدین منظور 28 نفر از دانشجویان دارای نمره بالا اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه با استفاده از پرسشنامه اضطراب صفت- حالت اشپیل برگر انتخاب و پس از همتا سازی به صورت ت...

متن کامل

تأثیر نوروفیدبک آلفا/تتا بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان

زمینه: صدها روش برای ایجاد خلاقیت در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان وجود دارد، اما ایده‌ها و روش‌های جدید خلاقیت بهتر است با علایق و سرگرمی‌های جوانان هماهنگ باشد. هدف: این مقاله به بررسی تاثیر نوروفیدبک آلفا/تتا بر خلاقیت هیجانی و شناختی می‌پردازد. روش: به این منظور 75 دانش‌آموز دبستانی (7 تا 12 ساله) به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. آموزش نوروفیدبک آلفا/تتا در 15 جلسه 45 دقیقه ای و 3 بار...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختلال ریاضی

هدف این پژوهش مقایسه اثرات آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم (پاسخ صحیح به اعداد و تصاویر و زمان واکنش اعداد و تصاویر) در دانش‌آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ریاضی در پایه‌های 5-3 ابتدایی در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. برای شناسایی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری در ریاضیات، از...

متن کامل

تأثیر بازی‌های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر بازی­های ایفای نقش بر خلاقیت شناختی و هیجانی کودکان مقطع ابتدایی انجام شد. برای انتخاب نمونه­، نخست به چهار منطقه از مناطق 14گانه شهر اصفهان برای شرکت در دوره‎های افزایش خلاقیت آگهی داده شد. سپس 30 نفر از کودکان 7 تا 12 سال که ملاک­های ورود را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه بازی ایفای نقش و کنترل قرار گرفتند. بازی‌های ایفای نقش به صورت گروهی و د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  150- 160

تاریخ انتشار 2020-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023