تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

نویسندگان

  • ایرج مغفوری مقدم عضو هیأت علمى دانشگاه لرستان
  • محمود جلالی کارشناس مدیریت اکتشاف - شرکت ملى نفت ایران
چکیده

مانند دیگر پدیده ‏هاى طبیعى جهان زاویه میل محور زمین نیز دچار تغییر و دگرگونى مى‏ باشد. این تغییرات را مى‏ توان به دو بخش تقسیم کرد. اول تغییرات چرخه‏ اى منظم زاویه میل زمین که قسمتى از تغییرات میلانکویچى است و در هر 41 هزارسال مقدار آن مثبت و منفى 5/3 مى‏ باشد. دوم تغییرات بلند مدت زمین ‏شناسى زاویه میل زمین که به نظر مى ‏رسد این تغییرات یک سویه مى ‏باشد و از شروع فنروزوئیک (450 میلیون سال قبل) تاکنون تدریجا درحال کاهش مى‏ باشد. عواملى چون اصطکاک حاصل از جزر و مد و تفکیک گوشته و پوسته زمین در این پدیده دخالت داشته ‏اند. تغییرات بلند مدت زاویه میل زمین و کاهش آن موجب ایجاد فصول و همچنین تقسیم آب وهوایى عرض هاى جغرافیایى شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی‌های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال‌های اخیر ارایه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. الگوریتم‌های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق‌ترین روابط شناخته شده‌اند. الگوریتم میخالسکی به عنوان دقیق ترین رابطه فق...

متن کامل

تأثیر تغییر زاویه صفحه فک پایین بیمار بر اندازه گیری های زاویه ای در CBCT

 زمینه: یکی از خطاهای رایج در تصویربرداری‌های پزشکی و دندان­پزشکی، انحراف از موقعیت استاندارد است. مطالعه‌ها نشان داده­اند انحراف موقعیت فک پایین حین تصویربرداری به کمک سی­تی ­ اسکن پزشکی می­تواند بر روی دقت اندازه­گیری‌های خطی اثر منفی داشته باشد.  هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر زاویه قرارگیری سر بیمار بر اندازه­گیری‌های زاویه‌ای به دست آمده از تصاویر CBCT در نمونه‌های جمجمه‌های خشک انسانی انج...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تغییر سطح اساس نکارود تحت تأثیر نوسانات سطح آب دریای خزر و زمین ساخت البرز

مطالعه‌ بستر رودها می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ تأثیرات زمین‌ساختی و نوسانات سطح آب دریا باشد. در این پژوهش، نقش تغییرات سطح اساس در شکل‌گیری بستر و الگوی کانال رودخانه نکارود مطالعه شده است. مسأله اصلی پژوهش، عمیق شدگی رودخانه نکا در نزدیکی مصب است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در تغییر سطح اساس نکارود تحت تأثیر نوسانات خزر و عوامل تکتونیکی می‌باشد. نقشه‌های رقومی توپوگرافی، نقشه‌های زمین‌شناسی...

متن کامل

نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال های اخیر ارایه شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. الگوریتم های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق ترین روابط شناخته شده اند. الگوریتم میخالسکی به عنوان دقیق ترین رابطه فق...

متن کامل

ارائه‌ی رویکرد احتمالاتی ارزیابی آثار تغییر آب و هوا بر بده‌ی رود ایدوغموش، آذربایجان شرقی

در این تحقیق، به‌منظور تحلیل آثار منفی پدیده‌ی تغییر آب و هوا، با ارائه‌ی رویکرد جدید احتمالاتی به ارزیابی اثرات مزبور بر جریان رود پرداخته شده است. برای تولید نمایشنامه‌ی آب و هوای در دوره‌های آتی، شبیه HadCM3‌ تحت نمایشنامه‌ی انتشار A2 به‌کار گرفته می‌شود. با معرفی گروههای زمانی متغیرهای آب و هوای در دوره‌های آتی به شبیه آبشناسی IHACRES‌، نمایشنامه‌ی شبیه‌سازی جریان بلندمدت تولید می‌شود. با ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 51

صفحات  23- 26

تاریخ انتشار 2004-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021