تأثیر تنش کم‌آبی بر خصوصیات عملکردی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و متابولیت‌های نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.)

نویسندگان

  • غلامرضا عبدی دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • مجید شکرپور دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده

گیاهان دارویی منابع ارزشمند آنتی­اکسیدان­های طبیعی از قبیل برخی ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی هستند و دارای پتانسیل بالا به­عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی­اکسیدان­های سنتزی در کاهش استرس اکسیداتیو می­باشند. دمنوش نعناع­فلفلی (Mentha piperita) یکی از غنی­ترین منابع آنتی­اکسیدان در دنیا به­شمار می­آید. با استفاده از کم­آبی می­توان خاصیت آنتی­اکسیدانی این گیاه را تغییر داد. در این پژوهش، گیاهان نعناع­فلفلی به­مدت چهار ماه در معرض سه سطح آبیاری (شاهد، تنش ملایم و شدید به­ترتیب100، 75 و 50 درصد ظرفیت­زارعی) قرار گرفتند. هر دو سطح تنش کم­آبی، باعث کاهش معنی­دار ارتفاع بوته، وزن تر و خشک برگ و طول و عرض برگ شد. همچنین در اثر تنش کم­آبی، مقدار ترکیب­های فنولیک، میزان متابولیت­های ثانویه (فنل کل و فلاونوئید کل) و پتانسیل آنتی‌اکسیدانی نعناع­فلفلی به­صورت معنی­داری افزایش یافت. در بین دو سطح تنش مورد استفاده، تنش شدید تأثیر بیشتری را نشان داد. برخی از ترکیب­های فنولیک مانند کوئرستین، کومارین و لوتئولین فقط در شرایط تنش کم­آبی شناسایی گردیدند. همچنین تنش کم­آبی تغییر مقادیر برخی اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب غیر­اشباع را به­دنبال داشت. درکل تنش کم­آبی منجر به افزایش پتانسیل آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی و برخی ترکیب­های فعال زیستی نعناع­فلفلی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه‌دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های کم‌آبی

سابقه و هدف: خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و شایع‌ترین تنش محیطی است. بنابراین با استفاده از انواع کودهای طبیعی از جمله ورمی‌کمپوست، می‌توان از حداقل آب استفاده نموده و موجب کاهش تبخیر آب از خاک، حفظ و ذخیره آب در خاک گردید. لذا در همین راستا آزمایشی با هدف بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Men...

متن کامل

Performance of Broilers Supplemented With Peppermint (Mentha piperita L.) Powder

This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation of peppermint ( Mentha piperita L.) on the performance of broiler chicks. 500 Ross broiler chicks were divided into 5 treatment groups of 4 replications in a completely randomized design format. The diets were ISO-caloric and ISO-nitrogenous ones and contained 1.5, 3, 4.5, and 6 g/kg of peppermint powder. At start, gro...

متن کامل

اثر کود نانوپتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی نعنافلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثرات تنش کم‌آبی و کود نانو پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نعنا‌فلفلی، تحقیقی در سال 1393 در شرایط گلخانه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف کم آبی شامل سه سطح (آبیاری کامل(100%FC)،۸۰ درصد ظرفیت مزرعه (80%FC) و۶۰ درصد ظرفیت مزرعه ای(60%FC) و محلول‌پاشی نانوپتاسیم در چهار سطح( (عدم محلول پاشی(T1)، محلول پاشی(T2: 2 در هزار)، (...

متن کامل

تأثیر بررسی اثرات تنش کم‌آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع

گونه‌های جنس نعناع ازجمله مهم‌ترین سبزی‌ها هستند که در معرض آسیب‌های حاصل از تنش کم‌آبی قرار دارند. به‌منظور بررسی خصوصیات رشدی سه گونه نعناع در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در شرایط کنترل‌شده انجام شد و گونه‌های Mentha longifolia (پونه)، Mentha spicata (سوسن) و هیبرید Mentha x piperita (نعناع فلفلی) در معرض چهار سطح رطوبتی خاک {100 (شاهد)، 80...

متن کامل

Supercritical CO2 extraction of mentha (Mentha piperita L.) at different solvent densities

The chemical composition of mentha essential oil and mentha extracts obtained at different pressures/temperatures by supercritical fluid extraction (SFE) were studied by GC–MS. The menthol content was also determined spectrophotometrically. The predominant compounds in the essential oil and in the CO2 extract obtained at 100 bar were L-menthon and menthole but at higher pressures (from 150 to 4...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 49  شماره 3

صفحات  715- 727

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021