تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب

نویسندگان

  • علی کلانتری حصاری
  • محمد تقی شیبانی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

    در سال‌های اخیر، تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و پارامترهای باروری اسپرم مورد توجه قرار گرفته است.  گیاهان دارویی جهت درمان ناراحتی‌ها و دردها از دیرباز مورد توجه بشر بوده‌اند.  جوانه‌ی گندم، گیاه دارویی منحصر به فردی است که غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد.  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره‌ی جوانه‌ی گندم بر کیفیت اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب است.  برای این هدف، 30 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم در 6 گروه شامل: گروه کنترل، دریافت کننده‌ی سرم فیزیولوژی به مقدار ml/kg 1، گروه دریافت کننده‌ی استات سرب به میزان mg/kg/day20 (i.p)، گروه‌های دریافت‌کننده‌ی عصاره‌ی جوانه‌ی گندم با دوز‌های 100 و mg/kg/day 200 (خوراکی) و گروه‌های دریافت کننده‌ی همزمان سرب mg/kg/day20 و عصاره‌ی جوانه‌ی گندم با دوز‌های 100 و mg/kg/day 200 به طور تصادفی و برابر تقسیم شدند.  پس از گذشت 35 روز از انجام آزمایش، موش‌ها با کلروفرم آسان‌کشی شدند.  سپس نمونه‌های اسپرم گرفته شده از دم اپیدیدیم بعد از شمارش کلی و بررسی میزان تحرک، از نظر میزان زنده بودن، بلوغ هسته و آسیب DNA مورد ارزیابی قرار گرفتند.  داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.  نتایج نشان دهنده‌ی کاهش معنی‌دار تعداد، میزان تحرک، درصد زنده بودن اسپرم‌ها و افزایش درصد اسپرم‌های نابالغ تحت تأثیر تجویز سرب در مقایسه با سایر گروه‌ها بودند (01/0P<).  در حالی که در گروه‌های دریافت کننده‌ی عصاره‌ی جوانه‌ی گندم وابسته به دوز موجب به حداقل رسیدن این آسیب‌ها گردید (01/0P<).  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره‌ی جوانه‌ی گندم در بهبود و بالا بردن کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی متعاقب تجویز استات سرب مؤثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش های صحرایی مواجه شده با سرب

در سال های اخیر، تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و پارامترهای باروری اسپرم مورد توجه قرار گرفته است.  گیاهان دارویی جهت درمان ناراحتی ها و دردها از دیرباز مورد توجه بشر بوده اند.  جوانه ی گندم، گیاه دارویی منحصر به فردی است که غنی از ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می باشد.  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره ی جوانه ی گندم بر کیفیت اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب است.  برای ای...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تأثیر عصاره جوانه گندم بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب

زمینه مطالعه: جوانه گندم غنی از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها (مخصوصاً ویتامین E)، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد. گیاهان دارویی به‌طور وسیعی برای کاهش مسمومیت‌های فلزات سنگین استفاده شده است. در سال‌های اخیر، تأثیر منفی سرب بر روی دستگاه تناسلی نر نشان داده شده است. هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم و ویتامین E بر روی ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپر...

متن کامل

تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست متعاقب تزریق استات سرب در موش صحرایی

زمینه و هدف: پوست به ­طور مداوم در مواجهه با آلودگی­های زیست­محیطی از قبیل  فلزات سنگین )سرب( می­باشد. گیاهان دارویی برای درمان ناراحتی­ها و دردها مورد توجه بشر بوده­اند. جوانه­ گندم یکی از گیاهان داروئی می­باشد که غنی از ویتامین­ها، مواد معدنی و ترکیب‌های آنتی­اکسیدانی قوی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست به دنبال تزریق استات سرب در موش صحرایی بو...

متن کامل

اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب

    اثرات سمیت سرب حتی در سطوح پایین دارای چندین اختلال مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری کودکان، فقدان شنوایی و بینایی، کاهش کیفیت اسپرم و باروری در زنان است.  از طرفی، درمان توسط گیاهان دارویی مثل جوانه­ی گندم که غنی از آنتی­اکسیدان­هایی مثل ویتامین­های E، تیامین، روی، اسیدهای فنولی، آلکیلوریزورسینول­ها، اسیدهای آمینوفنول و آمینوبنزوئیک­ها می­باشد، می­تواند مد نظر قرار گیرد.  30 سر مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 3

صفحات  76- 85

تاریخ انتشار 2016-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023