× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر کلام حضرت علی (ع) در الادب الصغیر و الادب الکبیر

نویسنده

  • وحید سبزیانپور استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

The researchers believe that al-Adab al–Saghir and al-Adab al-Kabir are Pahlavi translators of Iranian advices, where fifteen anonymous statements appear which are in Nahj-albalaghah. Besides, both books contain a lot of precious themes of Nahj Albalaghah which, like veins of gold, are hidden in their different layers . The use of Ali’ s anonymous words in these two books caused editors, following Ebne Moghafa, to make mistakes by assigning some of Ali’s statements to Iranian scholars. This essay asserts that Ebne Moghafa had been influenced by Imam Ali’s thought. If Ebne Moghafa’s texts became a guide for Arab writers, and received by them warmly, it was due to his being the Abjad reader of Ali’s thought.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که خواننده را با اشتراکات ذهنی و زبانی دو یا چند اثر از دوره های مختلف آشنا می کند. کتاب الادب الصغیر و الادب الکبیر ابن مقفع اثری است که حول بایدها و نبایدهای فرهنگی یک جامعه نگارش یافته است. اشتراکات محتوایی و مضمونی این کتاب با گلستان سعدی نگارنده را بر آن داشت تا در یک تحقیق دقیق و بر مبنای ادبیات تطبیقی به شناسایی و معرفی این مشترکات بپردازد. در ...

انّ للزکاة اکثر من معنی واحد، فلها معنی لغوی و آخر شرعی و ثالث امطلاحی، و من معانیها الصدقه، و قد قدُّم الامام علیُّ امیرالمؤمنین(ع) زکاته و هو فی رکوعه اذ أوحی الله عزّوجلُّ الیه و هوفی صلاته آذ یستمع الی طلب رجلٍ فقیر یطلب المساعدة، فاستمع الیه و قدّم له خاتمه و نزلت آ یة شریفةٌ بهذه المناسبة. و قد نظم بعض الشعراء الملتزمین اشعاراٌ. عن زکاة الامام (ع) فی صلاته، و هذا البحث یدور حول الزکاة بصورة عامه و زک...

من انعم النظر فی الادب الجاهلی نظره ایجابیه لرای ان فی الادب الجاهلی جماعه من الشعراء و الخطباء الذین عبر و اعن المعاییر الاخلاقیه الحسنه و حذرو الناس من الرذائل و المفاسد کما نری هذه الظاهره فی جمع غفیر من الشعراء و الخطباء الجاهلیین بعباره اخری ان ما نظمه السموال بن عادیا و عروه ین الورد و لقیط ین یعمر خیر دلیل یهدی الناس الی اکتساب الخیر و الفضیله و یبعدهم عن التمسک بالرذائل فان الخطباء مثل ...