× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر افزودن آلومینیوم بر ریز ساختار و بهبود خواص مکانیکی دیرگدازهای آندالوزیت - کربن - سیلیکون کاربید

نویسندگان

  • امیر عباس نور بخش استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان
  • سید فرهاد رهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان
  • فرامرز کاظمی کارشناس مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران
  • مجید جعفری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در پژوهش حاضر، تاثیر افزودن فاز تقویت کننده سیلیکون کاربید و همچنین شرایط متفاوت گرمادهی در هنگام فرآیند سینتر کردن بر استحکام مکانیکی و سختی کامپوزیت آلومینا- سیلیکون کاربید بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که افزودن سیلیکون کاربید برخلاف کاهش روند تراکم و چگالی، منجر به افزایش سختی و استحکام کامپوزیت حاصله در مقایسه با زمینه می‌شود. همچنین سینتر کردن کامپوزیت در طی مراحل متع...

چدن خاکستری یکی از مهم‌ترین مواد مهندسی می‌باشد که در صنایع کاربردهایی گوناگون دارد. با توجه به نیاز به کاهش وزن در سازه‌های صنعتی، روز به روز کاربرد این ماده رو به کاهش می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که با سبک‌تر شدن این محصول، کاربرد آن افزایش یابد. بدین‌منظور، به چدن خاکستری ذوب شده به وسیله کوره دوار، 2/6 درصد آلومینیوم درون بوته مذاب اضافه شده است. پس از ریخته‌گری مذاب تولیدی در قالب ماسه خشک، ...

کامپوزیت­های زمینه آلومینیوم به دلیل خواص مکانیکی مطلوب بخصوص استحکام ویژه بسیار بالا در صنایع هوافضا و خودروسازی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. در این پژوهش تاثیر افزودنی اکسید وانادیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم تهیه شده به وسیله تفجوشی پلاسمای جرقه ای بررسی شد. پودر اکسید وانادیم ۵ ظرفیتی به میزان ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی توسط مخلوط کن پر انرژی اسپکس با پودر آلومین...

در این مقاله تغییرات ریز ساختار و خواص  مکانیکی (سختی و استحکام کششی) آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس (آلیاژ A380، مورد استفاده در سرسیلندر موتور) در اثر عملیات حرارتی T4 و T6 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. به این منظور آنیل انحلالی در دمای 490 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت انجام شد. عملیات حرارتی پیرسازی T6، در دماهای 180، 200، 220 و 240 درجه سانتیگراد به مدت 1، 3، 5 و 7 ساعت انجام شد. در نهایت...