تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

مدل‌های رشد درون‌زا بعد از رومر (1990) بر نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند. به همین علت گزارش رقابت‌پذیری جهانی نیز هرساله کشورها را بر مبنای میزان گسترش نوآوری در آن‌ها در درجات مختلف توسعه‌یافتگی رتبه‌بندی می‌کند. ازآنجاکه عوامل مؤثر بر نوآوری را می‌توان به‌طورکلی به دودسته عوامل داخلی و خارجی دسته‌بندی کرد، لذا در مطالعه پیش‌روی تلاش شده است میزان اثرگذاری عو...

متن کامل

شاخص توسعه ی انسانی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

اقتصاددانان، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) را به عنوان یکی از بهترین شاخص های رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها در نظر می گیرند. تجربه ی کشورها در طی چند دهه ی گذشته نشان داده که اگرچه رشد اقتصادی، شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است، شرط کافی نیست. از سوی دیگر برای تعیین رفاه شهروندان، اقتصاددانان به برخی شاخص ها پرداخته اند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، در بر گیرنده ی متغیرهای اجتماعی...

متن کامل

تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه­ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می­باشد. بدین منظور با استفاده از ...

متن کامل

عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل‌ بقا)

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2014-1994 می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از روش مدل‌های دوره‌ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قی...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

رشد فراگیر، فرصت‌های برابر برای مشارکت‌کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که تمام بخش‌های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می‌شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه‌گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه‌گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین‌کننده آن و اولویت‌بندی محدودیت‌های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگ...

متن کامل

ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

کاهش بیکاری همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها بوده و تعیین عوامل مؤثر بر بیکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این عوامل، ابداعات می‌باشد. در مورد تأثیر ابداعات بر اشتغال عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل افزایش بهره‌وری توسط ابداعات، این متغیر، بیکاری را افزایش می‌دهد. عده‌ای هم با توجه به تأثیری که بخش ابداعات از طریق کانال‌های جبران‌کننده مانند کاهش قیمت محصولات، سر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 70

صفحات  1- 22

تاریخ انتشار 2014-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023