تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید

نویسندگان

  • حسام الدین صدیقی دندانپزشک
  • رومینا مظاهری استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  • محمدرضا مالکی پور استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  • هاجر سخاوتی دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
چکیده

مقدمه:با وجود پیشرفت‏های زیاد در ساخت کامپوزیت‏های دندانی، ثبات رنگ آنها هنوز هم یک مشکل اساسی محسوب می‏گردد. به خصوص این که در دندانپزشکی کودکان غیر از مشکلات مربوط به زیبایی و تحمیل هزینه اضافی، مسئله ویزیت‏های مکرر اطفال به دلیل مشکلات کنترل رفتاری آن‏ها، اهمیت بسیار دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر نوشیدنی‏های رایج کودکان روی ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید و نانوهیبرید بود. مواد و روش‏ها:در این مطالعه تجربی، ٨٠ نمونه دیسکی شکل با ضخامت 2 و قطر 10 میلی‏متر از دو کامپوزیت میکروهیبرید (Point4 (Kerr و نانوهیبرید (Herculite XRV Ultra (Kerr تهیه شد (دو گروه ٤٠ تایی). سپس نمونه‏های هر گروه به ٥ زیرگروه ٨ تایی تقسیم شده و به مدت 10 روز روزانه 4 ساعت در 5 محلول آب پرتقال، آب انگور قرمز، نوشابه زرد، شیرکاکائو و آب مقطر (گروه کنترل) غوطه‏ور شدند. رنگ نمونه‏ها با یک اسپکتروفوتومتر انعکاسی با استفاده از فضای رنگ CIE lab، در ابتدای کار و بعد از رنگ پذیری اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون Way-ANOVA2 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‏ها:آزمون آنالیز واریانس دوطرفه (2-Way ANOVA) نشان داد که تفاوت آماری معنی‏داری بین دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید (P4) و نانوهیبرید (HCU) از لحاظ میزان رنگ‏پذیری در محیط‏های رنگی مذکور وجود نداشت (29/0=P و 13/1=F). به علاوه با استفاده از آزمون واریانس دوطرفه مشخص گردید که نوع نوشیدنی (نوع محیط‏های رنگی) تأثیر قابل توجهی بر میزان رنگ‏پذیری مواد داشت (001/0>P و 73/10=F). نتیجه‏گیری:با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر نمی‏رسد که نانوکامپوزیت‏های جدید مزیت چندانی در مقایسه با میکروهیبریدها در زمینه مقاومت به رنگ‏پذیری داشته باشند. به علاوه با توجه به نتایج حاصل، مصرف نوشیدنی‏های رنگی به ویژه آب انگور و شیرکاکائو در چند روز اوّل پس از ترمیم کامپوزیت توصیه نمی‏شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر دهانشویه های حاوری نانوذرات فلزی بر ثبات رنگ کامپوزیت رزین

مقدمه: نشان داده شده است که دهان‏شویه‏های حاوی نانوذرات فلزی می‏توانند به صورتی موثر در کنترل پلاک دندانی عمل نمایند. هدف از این تحقیق بررسی ثبات رنگ یک نوع ماده کامپوزیت بعد از مجاورت با چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو بود. مواد و روش‏ها: ابتدا نمونه‏های کامپوزیتی تهیه و به مدت 24 ساعت در آب مقطر نگهداری شدند. سپس رنگ تمام نمونه‏ها بر اساس سیستم CIELAB تعیین گردید (مرحله اول؛ ابتدای کار). در...

متن کامل

بررسی درجه تبدیل کامپوزیت های میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer با استفاده از سیستم های نوردهی led وqth

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه اندازه گیری درجه تبدیل سه نوع کامپوزیت (میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer) با دستگاه های لایت کیورینگled) (qth, در سطح و عمق 2 میلی متر بود.روش بررسی: در این مطالعه از سه رزین کامپوزیت ceram x (m2 shade), tetric evoceram (a2 shade), tetric ceram (a2) استفاده شد. نمونه ها به 2 گروه تقسیم شدند. 5 نمونه به وسیله (coltolux 75, coltene) qth و 5 نمونه به وسیله (demi, ke...

متن کامل

بررسی اثر چای وقهوه بر تغییر رنگ کامپوزیت نانوفیلد و میکروهیبرید

  دکتر نگین نصوحی#1 دکتر مریم حوریزاد1 دکتر نازنین ترابزاده طاری2   1- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران   2- دندانپزشک     # نویسنده مسئول مکاتبات : دکتر نگین نصوحی تهران پاسداران نیستان دهم پلاک4 دانشکده دندانپزشکی بخش ترمیمی تلفن : 09125392175 Email: [email protected]   خلاصه :   سابقه و هدف : تغییر رنگ ترمیم های کامپوزیتی یکی از دلایل شایع...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging

  بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging       دکتر هاله حشمت1- دکتر مریم حوریزاد گنجکار1- دکتر منصوره امامی ارجمند2 – دکتر محمدجواد خرازی فرد3   1- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران   2- متخصص دندانپزشکی ترمیمی   3- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران       چکیده   زمینه و...

متن کامل

بررسی ثبات رنگ کامپوزیت IDM (ایده آل ماکو)

Discoloration of composite resins is considered to be a major factor in esthetic restoration failures. The aim of this study was to evaluate color stability of IDM composite (both light and self cure samples namely IL and IS), and to compare it with a self-cure composite (Degufill named DS) and a light cure ormocer composite (Definite, called DL in the Report). 60 disk shaped samples of each co...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ کامپوزیت های دندانی در محلولهای رنگ دار به روش اسپکتروفتومتری

بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ کامپوزیت های دندانی در محلولهای رنگ دار به روش اسپکتروفتومتری دکتر معصومه حسنی طباطبایی1- دکتر اسماعیل یاسینی2 - دکتر سیامک مرادیان3 - دکتر نفیسه علم آموز 41- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران2- استاد گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران3- استاد گروه آموزشی رنگ دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 2

صفحات  163- 176

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021