تاریخچۀ مختصر نظریه اعداد در ایران

نویسنده

چکیده

همانطور که مورّخین تاریخ را «قبالهٔ نجابت و سند بزرگواری» هر ملتی می‌دانند، به طور مسلّم تاریخ ریاضیات نیز از چنین جایگاهی برای مردمان سرزمینش برخوردار است. در این میان علم حساب به دلیل مقام والایی که در سرزمین وسیع ریاضیات دارد مورد توجّه خاص بوده است. در این نوشتار تاریخ تکوین علم حساب در ایران را به اختصار مرور و بررسی می‌کنیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کتاب شرح مختصری بر چاپ سنگی به قلم مجید غلامی جلیسه و محمدجواد احمدی نیا که اخیراً انتشارات عطف منتشر کرده است، از واپسین پژوهش ها در حوزۀ چاپ سنگی به شمار می رود. این کتاب در دو فصل اصلی، تاریخ و تکنیک چاپ سنگی، تدوین شده است. در این گفتار ضمن معرفی این کتاب، به شکلی اجمالی به منشورات پیشین در دو موضوع اصلی کتاب اشاره، و در پایان دو پیشنهاد برای تکمیل این پژوهش در چاپ های بعدی ارائه شده است.

حلقه اعداد صحیح گاوسی، به تعبیری نخستین گسترش حلقه اعداد صحیح معمولی است. حلقه اعداد صحیح گاوسی شباهت هایی به اعداد صحیح دارد از جمله این که یک حلقه اقلیدسی و در نتیجه یک حوزه تجزیه یکتا است. با توجه به اهمیت اعداد اول، بررسی اعداد اول در حلقه اعداد صحیح گاوسی نیز از اهمیت برخوردار است. در این مقاله به دو پرسش پاسخ می دهیم: کدامیک از اعضای این حلقه، اول هستند و شرط لازم و کافی برای این که یک عد...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود