تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

  • ابراهیم چیرانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
  • سمانه فتح علیان گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
  • سیدعلی نبوی چاشمی گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
چکیده

فرآیند مهم ارزیابی و قیمت­ گذاری اوراق بهادار تخمین ارزش اوراق بهادار از جمله سهام عرضه اولیه شرکت ­ها است. زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارند که از ارزش واقعی سهامی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن‌ هستند، اطلاع داشته باشند و از سوی دیگر صاحبان شرکت­ها که قصد فروش اوراق بهادار خود را دارند، ناگزیرند تا دارایی خود را به شیوه درست ارزیابی و قیمت­ گذاری نماید. لذا هدف از انجام این پژوهش تبیین الگوی بهینه ارزیابی و  قیمت­ گذاری عرضه اولیه عمومی سهام شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک­ های تصمیم­ گیری چند معیاره فازی، رگرسیون گام به گام، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک می­باشد. به این منظور داده­ های مربوط به 421 شرکت جمع ­آوری شد که در طی سال­های 1385 تا 1397 اقدام به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. هم­چنین جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش AHP فازی، رگرسیون پیش­رو، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد: الگوی الگوریتم ژنتیک مدل بهینه قیمت­ گذاری و ارزیابی سهام عرضه اولیهمی­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم گیری چند معیاره

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...

متن کامل

ارایه مدل ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با استفاده از مدل عصبی-ژنتیک

نگاه به تاریخچه بازار بورس حکایت از این نکته دارد که نگرانی عمده شرکت های بورسی در گام نخست برای ورود به بازار سرمایه این است که چه قیمتی برای عرضه عمومی اولیه مناسب بوده و آیا می توانند سرمایه گذاران را برای خرید سهام خود مجاب کنند.در کنار این موضوع ، از نگرانی سرمایه گذاران نیز که قیمت سهام عرضه شده را واقعی یا کاذب تصور کنند، نمی توان گذشت.این پژوهش سعی براین دارد که باا استفاده از روش غیر خ...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیم گیری چند معیاره

مدل های بسیاری در ارزیابی و انتخاب سبد سهام وجود دارد. اولین مطالعه در این زمینه، مدل میانگین  واریانس مارکوتیز در سال 1952 می باشد. از آنجایی که با افزایش بحران ها در محیط فعالیت سازمانی، عدم اطمینان افزایش می یابد، مسئله ارزیابی و انتخابسهام شامل پارامترهای مهمی می شود. از این رو، مجموعه فازی ابزاری قدرتمند برای مواجهه با ابهامی است که توسط بازارهای تجاری و وضعیت تصمیم های سرمایه گذاران ایجاد...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین نظام سلامت، چالشی مهم بوده است. زنجیره تأمین صنعت دارویی بخشی از این چالش‌هاست و برای انتخاب تأمین‌کنندگان دارویی در کشور مکانیزم خاصی وجود ندارد. لذا هدف پژوهش حاضر بددست اورن مدلی جهت ارزیابی و اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان دارو برای  داروخانه‌ها می‌باشد. روش پژوهش: روش تحق...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب استراتژیکی تأمین‌کنندگان دارو مبتنی بر مدل BOCR با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقدمه: در دهه‌های اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین نظام سلامت، چالشی مهم بوده است. زنجیره تأمین صنعت دارویی بخشی از این چالش‌هاست و برای انتخاب تأمین‌کنندگان دارویی در کشور مکانیزم خاصی وجود ندارد. لذا هدف پژوهش حاضر بددست اورن مدلی جهت ارزیابی و اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان دارو برای  داروخانه‌ها می‌باشد. روش پژوهش: روش تحق...

متن کامل

قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه: ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

هدف کلی این پژوهش ایجاد ابزار پیش بینی مناسب جهت قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه بوسیله شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. چارچوب نظری این مطالعه بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اگرچه ادبیات قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه، گستره ی وسیعی از علایم ممکن را معرفی می کند، تعداد کمی از این علایم، تأثیر بااهمیتی بر کارایی پیش بینی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب شبکه های عصبی با الگور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 42

صفحات  195- 214

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021