تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

نویسندگان

چکیده

مدیریت اسلامی واجد معانی، مفاهیم و تعاریف گوناگونی است که هر محققی از ظن خود بخشی از آن را روشن ساخته است. آنچه به‌طور غالب در تحقیقات مرسوم مغفول مانده، بررسی این دانش از حیث موضوع، هدف و روش است. در این مقاله پس از بررسی معنای مدیریت، اسلام، علم و دانش، لزوم ارتباط اسلام و مدیریت از دو منظر انتظار از دین و دانش مدیریت بررسی شد و سپس براساس تعریف برگزیده مدیریت اسلامی، ماهیت میان‌رشته‌ای آن تبیین گردید. نتیجه بررسی‌ها گویای آن است که این دانش از سویی متکی بر دانش عقلایی و از سوی دیگر برآمده از علم تجربی است، موضوع آن سازمان است و هدف آن بهره‌وری سازمان در طول هدف خلقت و روش آن در دیالیکتیک میان دانش و علم تجربی هویت می‌یابد، مدیریت ژاپنی نمونه‌ای موفق از تبدیل گزاره‌های یک مکتب فکری و فرهنگی به گزاره‌های علمی و تجربه‌پذیر است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سبک‌ها و روش‌های مبتنی بر مکتب، سازنده اصول نظری کاربردی دانش مدیریت اسلامی است و برای دستیابی به آن باید از مکتب مدیریت اسلامی (جنبه ذهنی) به علم مدیریت اسلامی (جنبه عینی) در رفت و برگشت بود. مجموعه‌ای که در نهایت از این سیر حاصل می‌شود را می‌توان دانش مدیریت اسلامی نامید. از این‌رو مقاله پیش ‌رو در مجموع تبیینی است از طرح کلی دانش مدیریت اسلامی که از منظر دانش، علم و مکتب مورد تدقیق قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین مفهوم مدیریت اسلامی

Since the main issue in the present seminar is the Islamic management, it is proper to make provision for the Islamic characteristic of management in general. We wish to answer the delicate question: what is the role of Islam as a divine religion on the knowledge and technique of management? Why is management modified by the epithet "Islamic"? It may be briefly stated that human are in no way ...

متن کامل

مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان): طرح مسئله «مدیریت دانش» در «تمدن دینی»

هدف این مقاله طرح مسئله مورد نیاز در تمدن دینی با نام «مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان)» است. در بیست سال اخیر، مطالعاتی با نام «مدیریت دانش» شکل گرفته و ظرفیت‌های نظری و عملی آن آشکار شده است. با معرفی این مسئله، در جستجوی پاسخی برای این سؤال هستیم که آیا می‌توان به نحو مطلوب از تجربه‌های دانش مدیریت در تأسیس میان رشته‌های جدید، مانند مدیریت دانش برای تمدن دینی نیز بهره‌برداری کرد و رشته‌های نوین ...

متن کامل

تبیین فرایند مدیریت دانش در آموزه های اسلامی

هدف از انجام این پژوهش تبیین فرایندهای مدیریت دانش درآموزه های اسلامی بود چراکه علوم انسانی تکوّن یافته در غرب از جمله مدیریت دانش نمی تواند بدون بازنگری در جوامع اسلامی به دلیل آنکه جهان بینی اسلامی با جهان بینی غرب و فرهنگ جامعه اسلامی و مسلمانان با فرهنگ اجتماعی جوامع غرب تفاوتهای چشمگیری داردکارایی لازم را داشته باشد.این پژوهش که تحقیق کیفی به شمار می رود با استفاده از روش اسنادی – تحلیلی ان...

بررسی و تبیین زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های منتخب

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت زیرساخت­های مدیریت دانش در دانشگاه­های مازندران، گیلان، تهران، تربیت مدرس و فردوسی می­باشد. محورهای مورد بحث در این مقاله در سه محور؛ عامل مدیریتی، فرهنگ سازمانی و عوامل فنی خلاصه می­شود. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شدکه پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده سهمیه­ای بین 346 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگ...

متن کامل

تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا

    دانش موجب افزایش بهره‌وری در سازمان و خروج آن از رکود و رخوت است و چابک‌سازی در سطح سازمان یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش است. چابکی سازمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند شناخته می‌شود که لازمۀ محیط‌هایی با عدم قطعیت و  یا تغییرات زیاد را داراست .از آن‌جا که کارکنان، دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می‌شود، می‌توان انتظار داشت که فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره شماره 8و9

صفحات  5- 28

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022