تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب

ثبت نشده
چکیده

تلاش برای بهبود عملکرد، از روز‌های نخستین شکل‌گیری رشته مدیریت، اصلی خدشه‌ناپذیر بوده است. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می‌رفت تا به اندازه نقش‌های رسمی عمل کنند، در قرارداد‌های روان‌شناختی جدید، رفتار‌های فراتر از نقش مورد انتظار است. در منابع بی‌شمار از این نوع رفتار‌ها، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده که دارای ابعادی بوده که به‌طور عمده نتیجه تلاش محققان سایر کشورها است و از این‌رو، مدل‌های بومی چندانی در این زمینه ارائه نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مقوله­ها و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ملی است. این تحقیق از حیث هدف بنیادی، نحوه به‌دست آوردن داده­ها‌ی مورد نیاز، توصیفی، به­لحاظ روش­شناسی، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می­باشد که با رجوع به منابع دینی و ملی −به‌طور کلی از سال 1360 تاکنون− کد‌های مرتبط، استخراج(335 کد) و در نهایت منتهی به ارائه 43 مفهوم و 9 مقوله شد. این مقوله­ ها عبارت‌اند از: تدبیر، نگرش انتقادی، عدالت، انسان‌دوستی، حسن‌خلق، تقوای الهی، همکاری، پای­بندی به تعهدات و میل به پیشرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت‌‏گرا

تسهیم دانش را می‏توان رفتاری مهم در عرصة‏ سازمان درنظر گرفت که تحت تأثیر سایر متغیر‌های رفتار سازمانی قرار دارد. در مقالة حاضر سعی شد، به روش توصیفی- پیمایشی، رفتار تسهیم دانش، به منزلة بخشی اساسی در مدیریت دانش، بررسی شود و روابط آن با متغیر‌های توانمندسازی روان‏شناختی و سرمایة روان‏شناختی، به منزلة مفاهیم مهم رفتار سازمانی مثبت‏گرا، تحلیل شود. علاوه بر این، نقش رفتار شهروندی سازمانی به ‏صورت ...

متن کامل

تبیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و شاخص‌های آن در پرستاران بیمارستان، با رویکرد مدل معادلات ساختاری

زمینه و هدف: امروزه، سازمان‌های موفق از کارکنان خود انتظار دارند رفتارهایی فراتر از نقش خود انجام دهند. این رفتارهای فرانقشی که در سیستم پاداش، مزایایی برای آن تعریف نشده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می‌شود. سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمانی نیز به دلیل ماهیت کاری خود نیازمند چنین کارکنانی با رفتارهای فرانقشی هستند. تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتار شهروندی در پرستاران انجام شد. روش ب...

متن کامل

تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل

امروزه ارتقاء و توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی، به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء زیرساخت­های مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است. از آنجا که افزایش و بهبود اثربخشی سازمان، همواره یکی از مسائل و دغدغه­های اصلی مدیران است، شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز عوامل مؤثر بر آن می­تواند گامی مهم و مفید در این مسیر به­شمار آید. در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل سعی شده است عوامل موثر بر رابط...

متن کامل

تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت ‏گرا

تسهیم دانش را می‏توان رفتاری مهم در عرصة‏ سازمان درنظر گرفت که تحت تأثیر سایر متغیر های رفتار سازمانی قرار دارد. در مقالة حاضر سعی شد، به روش توصیفی- پیمایشی، رفتار تسهیم دانش، به منزلة بخشی اساسی در مدیریت دانش، بررسی شود و روابط آن با متغیر های توانمندسازی روان‏شناختی و سرمایة روان‏شناختی، به منزلة مفاهیم مهم رفتار سازمانی مثبت‏گرا، تحلیل شود. علاوه بر این، نقش رفتار شهروندی سازمانی به ‏صورت ...

متن کامل

تبیین الگوی رابطه بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل

امروزه ارتقاء و توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی، به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء زیرساخت­های مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است. از آنجا که افزایش و بهبود اثربخشی سازمان، همواره یکی از مسائل و دغدغه­های اصلی مدیران است، شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز عوامل مؤثر بر آن می­تواند گامی مهم و مفید در این مسیر به­شمار آید. در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل سعی شده است عوامل موثر بر رابط...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل اخلاقی رفتار شهروندی سازمانی

زمینه: رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اخلاقی است که تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است، این مفهوم باعث ایجاد سازمان‌های نوآور، منعطف و بهره‌ور می‌شود. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاقی رفتار شهروندی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش است.   روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کارکنان اداره آموزش و پرورش که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به‌کار بوده و برابر ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 5

صفحات  35- 68

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022