تحلیل آیرودینامیکی یک کپسول بازگشت به جو با در نظرگرفتن انتقال حرارت تشعشعی

نویسندگان

  • حمیده منصوری کارشناسی ارشد،دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
چکیده

در طراحی پرتابه‌های سرعت بالا، تحلیل آیرودینامیکی و گرمایشی حائز اهمیت است. انتقال حرارت تشعشعی، برای کپسول‌هایی که به اتمسفر زمین وارد می‌شوند، به صورت تقریبی بین 10 تا 40 درصد انتقال حرارت کل را تشکیل می‌دهد.‌‌‌ بنابراین لحاظ کردن انتقال حرارت تشعشعی در محاسبات جریان های ماوراء صوت، ضروری است. در این تحقیق، جریان ماوراء صوت آرام سه بعدی با فرض گاز ایده آل با ماخ‌ های 30 و 8/32 مورد بررسی قرار گرفته است و برای محاسبه تشعشع، مدل تشعشعی دسته بندی گسسته انتخاب شده که از معادله انتقال تابشی استفاده می کند و با دریافت ضریب جذب، ضریب شکست، دما و طول موج به عنوان ورودی، تشعشع در زوایای فضایی مختلف را محاسبه می کند. در نهایت، کانتورهای دما و فشار، در دو حالت با لحاظ انتقال حرارت تشعشع و بدون لحاظ آن مقایسه شده اند. طبق نتایج به دست آمده، با اضافه کردن تشعشع به حل، دما به میزان 27 درصد و فشار به میزان2 درصد کاهش پیدا می‌کند که به دلیل لحاظ کردن شرط مرزی فشار دور دست است که برای دیواره به عنوان سیستم خنک کاری عمل می کند. باید توجه داشت که طراحی مکانیزم خنک کاری برای دیواره، ضروری و تا چه اندازه در نتایج موثر است که در صورت عدم لحاظ آن، طبق نتایج عددی، خطای قابل توجهی به وجود خواهد آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تولید انتروپی در فرآیند احتراق یک سوخت گازی با در نظرگرفتن اثر انتقال حرارت تشعشعی

در این پایان نامه تولید انتروپی و برگشت ناپذیری در شعله های غیرپیش مخلوط مغشوش با در نظر گرفتن انتقال حرارت تشعشع در محفظه احتراق مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه تولید انتروپی بر پایه استفاده از اطلاعات میدان جریان و بصورت پس پردازش انجام شده است. شبیه سازی احتراق و تشعشع در شعله به ترتیب با استفاده از روش فلیملت پایای آرام و discrete ordinates و با استفاده از کد تجاری فلوئنت انجام شده است. ا...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تدوین یک سناریوی هدایت چند منظوره در بازگشت به جو

در این مقاله، روش هدایت چند منظوره‌ای برای فاز بازگشت به جو ماژول‌های زیرمداری توسعه داده خواهد شد. این سناریو در سه فاز تنظیم شده که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می‌‌کند. در فاز نخست، سناریو مبتنی بر مسیر نامی است و با بهره‌گیری از روش توابع حساسیت که حجم محاسباتی و ذخیره‌سازی پایین و در عین حال دقت بالایی را در بر دارد، خطای اولیه را تصحیح می‌کند. با اتمام این فاز و نزدیک شدن به لایه‌های غلیظ...

متن کامل

مدل‌سازی سه بعدی انتقال حرارت تشعشعی در کوره‌ها با روش منطقه‌ای

کوره‌های صنعتی را می‌توان به عنوان یک بسته سه بعدی در نظر گرفت و در آن‌ها از آنالیز ناحیه‌ای مدل‌سازی انتقال حرارت تشعشعی برای یافتن توزیع سه بعدی دما استفاده کرد. در این مقاله نواحی تبادل با انتگراسیون عددی ساده شده در سه بعد سطح-سطح، سطح-گاز و گاز-گاز برای محیط جذب و انتشار تعیین شده و اثرات چند پارامتر مهم در کوره توضیح داده شده است. سپس نتیجه‌گیری شده است که روش ناحیه‌ای برای در نظر گرفتن ر...

متن کامل

بررسی عددی میزان کاهش انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی بین دو استوانه هم‌مرکز متناهی با استفاده از سپرهای تشعشعی

در این مقاله، مطالعه عددی تاثیر قرارگیری سپرهای تشعشعی در محفظه‌ای متشکل از دو استوانه متناهی هم‌محور در میزان تلفات حرارتی ناشی از جابجایی آزاد و انتقال حرارت تابش مورد بررسی قرار گرفته است. محفظه مورد مطالعه شامل دو استوانه هم‌محور بوده که استوانه داخلی دارای دمای بالاتری می‌باشد و بین این دو استوانه از یک و یا دو سپر تشعشعی با جنس‌های مختلف (آلومینیوم، مس و استیل) در فواصل مختلف استفاده شده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023