تحلیل اقتصادی تولید و جیره غذایی جوجه های گوشتی: مطالعه موردی در استان فارس

نویسندگان

  • جواد ترکمانی
  • عبدالرسول شیروانیان
چکیده

اهداف اصلی مطالعه جاری عبارت از تخمین تابع تولید واحدهای پرورش جوجه های گوشتی شهرستانهای مختلف استان فارس، تعیین سطح بهینه کاربرد نهاده ها، تخمین کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه و همچنین تعیین جیره های بهینه و نسبتا بهینه واحدهای نمونه تولید جوجه های گوشتی بود . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و با تکمیل پرسشنامه در پائیز و ز مستان 1377 ا ز 192 نفر از مرغداران شهرستانهای شیراز، جهرم، و مرودشت جمع آوری گردید. از تابع متعالی و روش مرزی تصادفی برای برآورد توابع تولید و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه استفاده شد. اضافه بر آن، با استفاده از روش الگوسازی ایجاد گزینه ها جیره غذایی مناسب واحدهای نمونه تولید جوجه های گوشتی مناطق مورد مطالعه تعیین و مورد بررسی قرار گرفت . تعیین جیره غذایی و مطالعه کارایی فنی واحدهای پرورش جوجه های گوشتی شهرستانهای مرودشت و جهرم نمایانگر امکان کاهش هزینه جیره غذایی و همچنین افزایش کارایی فنی آنها بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین ارزش غذایی دانه تاج خروس و استفاده از آن در جیره غذایی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و بررسی اثرات استفاده از دانه­ تاج خروس[1] (واریته­ الترا) در جیره غذایی، بر عملکرد و صفات لاشه­ی جوجه های گوشتی انجام گرفت. ترکیبات شیمیایی دانه تاج خروس شامل ماده خشک، پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر، چربی خام به ترتیب 0/91، 5/17، 4/8 ، 7/2 و 4/5 درصد در ماده خشک  بود،  انرژی خام و انرژی قابل متابولیسم آن به ترتیب 4515 و 1807 کیلو کالری در کیلوگرم ماده خشک  ...

متن کامل

بررسی اثر پروتکسین، فلاوومایسین و نوع چربی در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی

تأثیر پروبیوتیک پروتکسین، آنتی بیوتیک فلاوومایسین و نوع چربی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 900 قطعه جوجه سویه تجاری رأس در یک آزمایش فاکتوریل (3 × 3) با سه منبع چربی (بدون چربی، سه درصد اسید چرب و سه درصد روغن سویا) و سه افزودنی (بدون افزودنی، فلاوومایسین و پروتکسین) با چهار تکرار درقالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. اثر چربی و نوع آن بر افزایش وزن روزانه معنی دار و رشد جوجه ها...

متن کامل

بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

 مقدمه و هدف: زردچوبه گیاهی است علفی، پایا و دارای ریزوم هایی که از آن ساقه ی هوایی به ارتفاع یک تا یک و نیم متر خارج می شود. زردچوبه طعمی تلخ و تند دارد.در طب سنتی برای درمان مشکلات متفاوتی نظیر بواسیر و نفخ، به کار می رفته، هم چنین به شکل ضماد و پماد به عنوان مسکن و برای درمان عفونت های قارچی نظیر کچلی، به طور موضعی کاربرد داشته است. برای بررسی وجود یا عدم وجود تاثیرات مثبت مشابه بر روی ...

متن کامل

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

به منظور استفاده از تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه جوجه های گوشتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرایند نشده، تریتیکاله خیسانده شده در آب (بمدت زمان 8 ساعت به نسبت وزنی برابر با آب) و تریتیکاله فرایند شده با آنزیم (آنزیم تجارتی بیوفیدپلاس به میزان 1000 قسمت در میلیون) بجای ذرت، جیره هایی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021