تحلیل تجربی تنش با پردازش تصاویر دیجیتال

نویسندگان

  • رسول محرمی استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان
  • سیده فایزه موسوی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکدة مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان
چکیده

امروزه تحلیل تجربی تنش مورد توجه بسیاری از پژوهشگران رشته‌های فنی و مهندسی، به‌ویژه مهندسی مکانیک قرار گرفته است. به‌دلیل وجود ساده‌نگری در خواص مواد، هندسه و بارگذاری در تحلیل‌های نظری و از طرف دیگر پیچیدگی هندسة قطعات و شرایط بارگذاری واقعی، نیاز به داشتن اطلاعات صحیح‌تر از توزیع تنش در قطعات بارگذاری همواره وجود دارد. طی دو دهة گذشته، پیشرفت‌های چشمگیری در دنیای رایانه و انفورماتیک صورت پذیرفته و این فناوری به‌صورت پردازش تصاویر دیجیتال به دیگر حوزه‌های علمی همچون پزشکی، نقشه‌برداری، بازرسی صنعتی و تحلیل تجربی تنش وارد شده است. در این مقاله به معرفی کاربرد پردازش تصاویر دیجیتال در تحلیل تجربی تنش به‌عنوان یک روش اپتیکی و غیرتماسی پرداخته شده است و الگوریتم پرکاربرد آنالیز همبستگی تصاویر دیجیتال معرفی می‌شود. با استفاده از تصویرپردازی و آنالیز داده‌های دیجیتال می‌توان میدان جابه‌جایی روی یک قطعة صنعتی را به‌دست آورد و با استفاده از میدان جابه‌جایی به میدان کرنش در قطعه رسید و با استفاده از روابط الاستیسیته، میدان توزیع تنش در قطعات را به‌دست آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه شاخص عریانشدگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر پردازش دیجیتال تصاویر

روسازی­های ساخته شده توسط مخلوط آسفالتی داغ با قرار گرفتن در برابر رطوبت و نزولات جوی دچار خرابی و مشکلات جدی می­گردند. به منظور بررسی پتانسیل خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی، آزمایش‌های مختلفی ارائه شده که روی مخلوط متراکم یا سست انجام می‌گیرند. معمولاً، آزمایش‌های انجام شده روی مخلوط متراکم، مانند آزمایش کشش غیر مستقیم ITS، نیاز به هزینه و وقت بیشتری نسبت به آزمایش‌های انجام گرفته روی مخلوط سست...

متن کامل

تخمین وزن‏ بره‏ های نوزاد با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

این پژوهش به منظور ارائه روشی برای تخمین وزن بره‏های گوسفند زندی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال انجام شد. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از ‏115 راس بره در مرکز پرورش گوسفند زندی تهران(خجیر) بدست آمد. در ابتدا بره های نوزاد با ترازو وزن کشی شده و سپس با استفاده از دوربین دیجیتال، عکس‏های متعددی از نمای جانبی بره‏ها و از فاصله ثابت ثبت شد. با استفاده از ابزارهای پردازش تصویر نرم افزار Ma...

متن کامل

تحلیل تجربی اثر میزان کرنش بر ضرایب ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 6061 با استفاده از روش آنالیز تصاویر دیجیتال

ناهمسانگردی ورق‌های فلزی تولید شده از نورد، اگرچه موجب افزایش کشش‌پذیری می‌شود اما اثرات مضر ناخواسته‌ای چون پدیده‌ی گوشواره‌ای شدن را موجب می‌شود. در این تحقیق به بررسی تغییرات ضرایب ناهمسانگردی با افزایش تغییر شکل در آزمون کشش تک محوری آلومینیوم آلیاژیAA6061-O با استفاده از روش همبستگی تصاویر دیجیتال دردو حالت شبکه‌بندی منظم دایره‌ای و نامنظم تصادفی پرداخته شده است. نمونه‌های برش شده در جهات ...

متن کامل

تخمین وزن‏ بره‏ های نوزاد با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

این پژوهش به منظور ارائه روشی برای تخمین وزن بره‏های گوسفند زندی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال انجام شد. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از ‏115 راس بره در مرکز پرورش گوسفند زندی تهران(خجیر) بدست آمد. در ابتدا بره های نوزاد با ترازو وزن کشی شده و سپس با استفاده از دوربین دیجیتال، عکس‏های متعددی از نمای جانبی بره‏ها و از فاصله ثابت ثبت شد. با استفاده از ابزارهای پردازش تصویر نرم افزار ma...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 108

صفحات  45- 52

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021