تحلیل محتوای مقالات علمی منتشر شده حوزه غنی‌سازی تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- 3 طی سال‌های2003-2013

نویسندگان

  • بلال زارع کارشناس ارشد، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. ایران.
  • لیلا میرزاپور کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
  • محمدحسین بیگلو دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
چکیده

هدف: هدف این مطالعه تعیین روند تحقیقات صورت گرفته در حوزه موضوعی غنی­سازی تخم­مرغ با اسیدهای چرب امگا-3، دستاوردهای حاصل، و فعالان اصلی این حوزه با استفاده از تحلیل محتوای مقالات منتشر شده طی سال­های 2003-2013 می­باشد. روش­شناسی: جهت گردآوری داده­ها،کلیه مقالات منتشر شده در حوزه غنی­سازی تخم­مرغ با اسیدهای چرب امگا-3 از طریق بهبود جیره غذایی مرغ از مجلاتPoultry Science،British Poultry Science و Journal of Applied Poultry Research استخراج شده و مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. یافته­ها: در مجموع 26 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه شناسایی شد. آنالیز داده­ها نشان داد، میانگین سالانه تعداد مقالات 36/2 مقاله بوده است. بیشترین درصد مقالات (77/37%) به کشور ایالات متحده آمریکا  اختصاص داشت. به کشور ایران مقاله­ای اختصاص نداشت. تحقیقات منجربه افزایش مقدار اسیدهای چرب آلفالینولنیک، ایکوزاپنتانوئیک، دوکوزاپنتانوئیک، دوکوزاهگزائنوئیک و امگا-3 کل به ترتیب تا سطح 98/10، 4/1، 6/0، 45/7 و 13/12% اسیدهای چرب زرده تخم­مرغ شده­اند.دانه بذرک وروغن­ماهی موادغذایی معمول جهت انجام تحقیقات بوده­اند.تحقیقات حوزه غنی­سازی تخم­مرغ با اسیدهای چرب امگا-3 منجر به تأمین مقدار موردنیاز روزانه اسیدهای چرب امگا-3، افراد سالم و بیماران قلبی-عروقی شده­اند. نتیجه­گیری: غنی­سازی تخم­مرغ با اسیدهای چرب امگا-3 روش مناسبی جهت مبارزه با بیماری­های قلبی- عروقی است، لذا پیشنهاد می­گردد سیاستگذاری­های مناسب جهت غنی­سازی این ماده غذایی در ایران صورت گرفته و سمت وسوی تحقیقات در این راستا هدایت و سامان­دهی شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 بر چربی ها، انسولین و CRP پلاسما

مصرف اسیدهای چرب امگا- 3 در مقابله با فرآیند آترواسکلروز موثر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی چگونگی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده از اسیدهای چرب امگا- 3 بر وضعیت چربی های خون، انسولین و C-reactive protein (CRP) سرم و مقایسه آن با اثر تخم مرغ های معمولی صورت گرفت.42 نفر از دانشجویان داوطلب سالم به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به مدت 6 هفته روزانه دو عدد تخم مرغ غنی شده از اسید...

متن کامل

بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون

زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی، خصوصا هیپرکلسترولمی از عوامل موثر در ابتلا به آترواسکلروز و بیماری شریان های اکلیلی قلب می باشد. زرده تخم مرغ یکی از منابع غنی از کلسترول در تغذیه انسان می باشد. با توجه به میزان کمتر کلسترول موجود در تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مصرف این تخم مرغ ها بر روی میزان چربی ها و فشار خون انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالع...

متن کامل

مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا -3 جهت غنی سازی تخم مرغ

هدف: مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا – 3 از نظر اقتصادی و کیفی‘ جهت غنی سازی تخم مرغ طرح: طرح کاملا تصادفی حیوانات: صدوهشتاد قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفید ساده سن 24 هفتگی. روش: این مرغ ها به طور تصادفی در گروههای 18 تایی (6قطعه در هر قفس) تقسیم و کاملاً تصادفی به مدت 12 هفته با جیره های آزمایشی حاوی 5/2‘ 5/7 درصد دانه کتان‘ دانه کانولا و پودر ماهی همراه با جیره شاهد بر پایه گندم – سویا...

متن کامل

غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار

Seventy- two 26-weakk-old white leghorn layers (w-36) were fed commercial diets containing 0, 2 and 4 fish oil and the diets were iso-caloric and iso-nitrogenous. Hens were randomly assigned to 3 treatment diets, with 3 replicates and 8 layers in each. The experiment was conducted over a period of 12 weeks in order to study the effects of feeding fish oil on fatty acid composition of egg yolks....

متن کامل

غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار

Seventy- two 26-weakk-old white leghorn layers (w-36) were fed commercial diets containing 0, 2 and 4 fish oil and the diets were iso-caloric and iso-nitrogenous. Hens were randomly assigned to 3 treatment diets, with 3 replicates and 8 layers in each. The experiment was conducted over a period of 12 weeks in order to study the effects of feeding fish oil on fatty acid composition of egg yolks....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  75- 82

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021