تدوین نقشۀ دانش برای پژوهش‎های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‎ای

نویسندگان

  • بابک تیمورپور استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • حیدر نجفی کارشناس ‌ارشد‌ دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمد اقدسی دانشیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

در این تحقیق با بررسی علم مدیریت دانش به‎عنوان حوزۀ میان‎رشته‎ای، تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که ساختار علمی و نقشۀ دانشی پژوهش‌های مدیریت دانش در دو حیطۀ حوزه‌های علمی و کلیدواژه‌ها به چه صورتی است؟ برای این کار، حدود 40000 سند علمی که مدیریت دانش یکی از کلیدواژه‎های آن بود، در پایگاه علمی اسکوپوس انتخاب شد و در حیطه‎های علمی مختلف، بررسی شدند. برای هر یک از شاخص‌های علم‌سنجی شامل حوزه‌های موضوعی و کلیدواژه‌ها، نمودارهای ستونی مرتبط شکل گرفت. پس از ترسیم گراف‎های همسایگی و هم‌اشتراکی به‎کمک ماتریس هم‎رخدادی در نرم‎افزارهای excel و R، با استفاده از الگوریتم‌های میانگین پیوند خوشه‌بندی شدند. در نتیجه در پژوهش‌های مربوط به مدیریت دانش در دنیا، بیشترین میزان ارتباط مدیریت دانش با حیطه‌های علمی علوم کامپیوتر 5/32 درصد، تجارت و مدیریت و حسابداری 5/14 درصد، علوم مهندسی 7/13 درصد، علوم تصمیم‌گیری 6/12 درصد، ریاضیات 07/7 درصد و علوم اجتماعی 63/6 درصد بوده است. بیشترین کلیدواژه‌های همکار با مدیریت دانش در پژوهش‌های دنیا به‎ترتیب تعامل انسان و رایانه، مدیریت اطلاعات، مدیریت سیستم‌ها، فناوری اطلاعات، صنعت، اکتساب دانش، سمانتیک، انتقال دانش، آنتولوژی و بازیابی اطلاعات است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین نقشه دانش برای پژوهشهای مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه ای

نقشه دانش به عنوان یکی از ابزارهای علم سنجی ست که یک علم را در ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این تحقیق دانش مدیریت دانش به عنوان حوزه ای میان رشته ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو سوال اصلی مورد توجه بوده است. ابتدا این که مدیریت دانش چه جایگاهی در حوزه های مختلف علمی دارد و در چه حیطه علمی می گنجد. در سوال دوم به این مسئله می پردازیم که در پژوهش های مدیریت دانش چه...

فراتحلیلی بر پژوهش‎های مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران

مطالعۀ حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش‌های اجراشده در حوزۀ مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران طی ده سال گذشته است. در این پژوهش تلاش می‎شود با بررسی روند تحقیقات انجام‎شده در این حوزۀ مطالعاتی، تصویر جامعی از مطالعات این حوزه در سطح ملی ارائه شود تا بر اساس آن، توجه پژوهشگران به حوزه‎های مغفول باقی‎مانده جلب شود و در نهایت به توسعه‎یافتگی روزافزون این مفهوم در کشور یاری دهد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر ...

متن کامل

تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم

Knowledge management is one of the main driver of innovation in organizations that acts in a set form of processes and technology. In different organizations, the trend of knowledge process maturity has its specific dynamic. For understanding this dynamic, a system analyzing is required. Therefore, the aim of this paper is the system analysis of knowledge management processes and study the reco...

متن کامل

ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش‌شناسی پیاده‌سازی مدیریت دانش

As organizations strive to improve their business performance and capacity for innovation, their attention is increasingly focused on how to conduct knowledge management. This cites a reason why utilizing organizational knowledge gives a strategic leverage to gain a competitive advantage in today’s business environment. A major factor causing the organizations shy away from Knowledge Management...

متن کامل

فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

شناخت و فهم ماهیت و معنای بسیاری از پدیده‌ها، نیازمند گذر از معنای ظاهری و غور در اعماق معنایی آن‌هاست تا شناخت و درک انسان از آن‌ها تکمیل شود و به شناخت واقعی‌تری از آن‌ها نزدیک شود. یکی از روش‌های شناخت، استفاده از روش‌های فرا اثبات‌گرایانه است. امروزه یکی از روش‌های درک و فهم امور و پدیده‌ها، استفاده از رویکرد «قدرت/ دانش» است که میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، متفکر مطرح در این حوزه شناخته می‌...

متن کامل

تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

در دنیای معاصر که دانش به‌عنوان یک سرمایه نامحسوس به سرعت در حال تبدیل به یک منبع حیاتی برای بقاء و پیشرفت سازمان­ها است، بررسی وضعیت مدیریت دانش آن‌ها بسیار با اهمیت است. بر همین اساس، پژوهشی پیمایشی با هدف تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بر اساس روش SWOT انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (N=103...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  637- 657

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021