تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

نویسندگان

چکیده

ارتقا و تعالی و پیشرفت هر سازمان و نهادی متکی بر عوامل متعددی می‌باشد، به نظر بسیاری از صاحب‌نظران نیروی انسانی آموزش‌دیده یکی از مهم‌ترین این عوامل می‌باشد. حوزه‌های علمیه در کشور، به‌رغم تأثیرگذاری‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون کماکان از نظر داشتن نیروی انسانی مکفی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌باشند. این پژوهش بر آن است که با نگاهی آمارگونه ضمن اثبات این محدودیت در حال حاضر، نشان دهد که عرصه‌های حضور ضروری روحانیون کدام است و چگونه باید به این حضور جامه عمل پوشانده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

نحوه اطّلاع‌رسانی بر مبنای فضاهای مجازی تغییر یافته است؛ لذا اشتراک اطّلاعات و نحوه دستیابی به اطّلاعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز متفاوت شده است. به همین دلیل مطبوعات می‌بایست نسبت به تغییر راهبردها و استراتژی‌های خود اقدام نمایند و ضروری است تا از نوآوری بهره ببرند. در این راستا پژوهش حاضر که مورد توجه رسانه‌ها می‌تواند قرار گیرد به نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها برای ارزش‌آفرینی...

متن کامل

تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

هدف: هدف این پژوهش تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران است.روش‌: این پژوهش با روش پیمایشی توصیفی انجام شده و جامعه آن شامل 341 عنوان نشریه و 113693 پژوهشگر علوم پزشکی که 16551 از آن‌ها آموزشگر، 9639 دانش‏آموخته و 87503 نفر آن‌ها نیز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران می‏باشند. برای تحلیل سرانه نشریات مورد نیاز پژوهشگران، از روش مقالات دریا...

متن کامل

ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور

در مطالعه حاضر، وضعیت مطلوب ماشینهای خودگردان کشاورزی در کشور ترسیم شد. بدین منظور ابتدا،وضعیت موجود ماشین های خودگردان در ده استان کشور به روش اسنادی تحلیل شد. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، تولیدکنندگان و ذی نفعان مرتبط با حوزه ماشین های خودگردان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. چالش های فراروی توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور تعیین شده و راه کارهای ...

متن کامل

راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور

تاریخ دریافت: 09/08/1389 تاریخ پذیرش: 15/05/1390 چکیده استادان رشته‌های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین‌های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت‌های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش‌های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می‌گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می‌شود که برخورداری از شایستگی‌های حرفه‌ای (تدریس) ...

متن کامل

سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء

  برخورداری انسان از قوة تخیل و تلاش او برای فرار از محدودیتهای بشری، او را به تفکری ماورایی واداشته است که یکی از مجاری به روز این تفکر خلق سفرنامه‌های روحانی و آن جهانی است که ادبیات جهان به هر رنگ و زبانی، نمونه‌ای از آن را بروز داده است. در ادبیات اسلامی نیز از این مقوله شاهکارهایی وجود دارد که خود در شکل‌گیری و حتی روند این سیر و سیاحت در ادب اروپا بسیار تأثیرگذار بوده اس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 12

صفحات  63- 84

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023