تعیین برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو

نویسندگان

  • زهرا پیراوی ونک پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی، کرج
  • محسن اسمعیلی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
چکیده

برای انجام عملیات کارآمد و طراحی مناسب ماشین آلات و فرآیندها، درک مناسبی از خصوصیات محصول مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو (کاغذی و سنگی) در شهرستان اسکو در آذربایجان­شرقی بود که در مهر ماه 1393 انجام شد. برای این منظور، طول، ضخامت، حجم، کرویت، مساحت سطحی و قطر میانگین هندسی گردوی کامل و مغز گردو اندازه­گیری شد. علاوه بر این، آزمون­های فشار و نفوذ برای هر دو واریته انبار شده در سه دمای مختلف اتاق (˚C25)، یخچال(˚C4) و فریزر(˚C18-) انجام گرفت. مغزها طی انبار در کیسه­های پلی پروپیلنی نگه داری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کرویت گردو وابسته به واریته هست. همچنین نتایج آنالیز واریانس یک طرفه معنی­دار بودن اثر واریته روی ضریب کرویت را در سطح احتمال 5% بیان کرد. نتایج حاصل از آزمون­های مکانیکی نشان داد که سختی طی نگه­داری افزایش می­یابد. همچنین مشخص شد که سختی به طور معنی­داری تحت تاثیر دمای انبار قرار می­گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

ایران بعد از ترکیه مقام دوم تولید زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعایت اصول خشک کردن و بسته‌بندی و بی‌توجهی به نیازهای بازار جهانی امروزه کشورمان دارای مشکلاتی در امر صادرات این محصول می‌باشد. مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی مهمترین پارامترها در طراحی ماشینها و ادوات کشاورزی، سیستمهای اندازه‌بندی، انتقال، فرآوری و بسته‌بندی می‌باشند؛ لذا در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی میوه،...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

ایران بعد از ترکیه مقام دوم تولید زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعایت اصول خشک کردن و بسته بندی و بی توجهی به نیازهای بازار جهانی امروزه کشورمان دارای مشکلاتی در امر صادرات این محصول می باشد. مشخصه های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی مهمترین پارامترها در طراحی ماشینها و ادوات کشاورزی، سیستمهای اندازه بندی، انتقال، فرآوری و بسته بندی می باشند؛ لذا در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی میوه،...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

دانستن خصوصیات فیزیکی دانه­های کلزا برای طراحی بهینه دستگاه­هایی که در انتقال، جابه­جایی، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می­رود، لازم است.  در این مطالعه، برخی خصوصیات فیزیکی دانه کلزا اندازه­گیری و ارزیابی شد.  در این آزمایش­ها خواص فیزیکی دانه­های کلزا (واریته لیکورد) شامل، ابعاد محوری، قطر میانگین هندسی، سطح جانبی، سطح مقطع، حجم، کرویت و شاخص شکل دانه­ها در 3 سطح رطوبتی (بر پایة وزن تر) با ...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

به منظور بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول پنبه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان طی سال زراعی 1391 اجرا گردید. روش‌های خاک‌ورزی در سه سطح شامل خاک‌ورزی سطحی (هرس بشقابی)، کم خاک‌ورزی (سیکلوتیلر + هرس بشقابی) و خاک‌ورزی مرسوم (گاوآهن برگردان‌دار + هرس بشقابی) به عنوان متغیر مستقل و خصوصیات ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 28  شماره 2

صفحات  127- 135

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023