تعیین دقت ترازیابی با GPS در ایران

نویسنده

چکیده

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از طریق روش ترازیابی هندسی با استفاده از دوربین­ های ترازیاب از جمله متداول­ ترین روش ها در اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشور می­ باشد. اجرای پروژه­ هایی نظیر تهیه پروفیل­ های طولی مسیر رودخانه­ ها، راه ها، خطوط انتقال نیرو و .... نیازمند کار ترازیابی می­ باشند. علاوه بر این از این روش در اجرای شبکه ­های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاط پایه (کنترل زمینی) برای تبدیل عکس های هوایی و ماهواره­ای به نقشه استفاده می­ گردد. با وجود دقت بسیار بالای روش ترازیابی سنتی اجرای این روش بسیار زمان ­بر و پرهزینه بوده و تاکنون روش جایگزینی نیز برای نقشه­ برداران متصور نبوده است. هدف این تحقیق تعیین دقت نسبی قابل حصول از روش ترازیابی با GPS با استفاده از فایل موجود ژئوئید جاذبی ایران در مناطق مختلف کشور بوده است. نتایج تحقیق امکان استفاده از این روش را برای حصول به دقت ترازیابی معمولی (در حد درجه 3) در اکثر مناطق کشور تأیید می­ نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه‌های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه‌های ترازیابی تحت‌‌تاثیر خطاهای سامان‌مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان‌مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان‌مند در این شبک...

متن کامل

مطالعه امکان‌سنجی جایگزینی ترازیابی دقیق با GPS/Levelling در منطقه ایران

امروزه با گسترش استفاده از سامانه تعیین موقعیت جهانی (GPS) این امکان فراهم شده که بتوان ارتفاع ژئودتیک هر نقطه را نسبت به بیضوی مرجع به سادگی با کمترین زمان و هزینه تعیین کرد. با وجود مزایای روش نوین ترازیابی با GPS در برابر ترازیابی سنتی، دسترسی به ارتفاع ارتومتریک نقاط با این روش محدودیت‎هایی دارد. نکته اساسی در این خصوص وجود اختلاف میان سطح مبنای ارتفاعی ترازیابی سنتی (ژئویید) و سطح مبنای ار...

متن کامل

بهبود ژئوئید با تلفیق ژئوئید جاذبی و ایستگاههای ترازیابی- gps

فرمول استوکس که در سال 1849 ارائه شده است ، هنوز به عنوان مهمترین فرمول در فیزیکال ژئودزی در نظر گرفته می شود. به کمک این فرمول می توان ارتفاع ژئوئید(n) را از داده های آنامولی جاذبی() محاسبه کرد. مشکل اصلی در محاسبهء فرمول استوکس لزوم وجود اطلاعات ثقل در روی تمام کرهء زمین است . برای رفع این مشکل ناحیهء انتگرالگیری حول نقطهء مورد محاسبه،به یک ناحیهء کروی به شعاع w0 محدود میشود بطوریکه مقدار انت...

15 صفحه اول

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه های ترازیابی تحت تاثیر خطاهای سامان مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان مند در این شبکه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 42

صفحات  13- 15

تاریخ انتشار 2002-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021