× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ‌کش‌ها برای کنترل بیماری لکه قهوه‌ای جو

نویسندگان

چکیده

بیماری لکه قهوه ­ای (Bipolaris sorokiniana)، یکی از بیماری­ های برگی مخربی است که در شرایط همه­ گیری خسارت قابل توجهی به جو وارد می­ کند. استفاده از قارچ­کش­ ها، روش سریع کنترل این بیماری در سال­ های همه‌گیری می ­باشد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت­ های خرد شده در چهار تکرار طراحی گردید. عامل اصلی آزمایش را ارقام(صحرا و یوسف) و عامل فرعی را تیمارهای سمپاشی با قارچ­کش ­های رایج منطقه شامل تیلت، فولیکور، فالکن و رکس دو به ترتیب در چهار زمان T0 (مرحله اوایل ساقه­ روی تا تشکیل گره 1)،  T1(مرحله تشکیل گره 3-2)، T2 (ظهورکامل برگ پرچم) و T3 (گلدهی) تشکیل دادند. در تحقیق حاضر، ده تیمار سمپاشی بر اساس زمان مراحل رشدی جو در نظر گرفته شد که شامل تیمارهای Tr1: یک بار سمپاشی در مرحله اوایل ساقه­ روی تا تشکیل گره 1، Tr2: یک بار سمپاشی در مرحله تشکیل گره 3-2، Tr3: یک بار سمپاشی در مرحله ظهور کامل برگ پرچم، Tr4: یک بار سمپاشی در مرحله اوایل گلدهی، Tr5: دو بار سمپاشی در مرحله تشکیل گره 3-2 + ظهور کامل برگ پرچم، Tr6: دو بار سمپاشی در مرحله ظهور کامل برگ پرچم + اوایل گلدهی، Tr7: دو بار سمپاشی در مرحله اوایل ساقه‌روی تا تشکیل گره 1 + تشکیل گره 3-2،Tr8 : سه بار سمپاشی در مرحله تشکیل گره 3-2+ ظهور کامل برگ پرچم+ اوایل گلدهی، Tr9: چهار بار سمپاشی در مرحله اوایل ساقه­روی تا تشکیل گره 1+ تشکیل گره 3-2+ ظهور کامل برگ پرچم+ اوایل گلدهی وTr10  (تیمار شاهد) بودند. در این بررسی تیمارهایی با بیش از یک بار سمپاشی ازمرحله تشکیل گره 3-2 تا گلدهی (تیمارهای Tr5، Tr6، Tr8 و Tr9) توانستند سطح زیر منحنی پیشرفت وقوع بیماری (AUDPC-I) را در رقم صحرا بین 1/86-8/76 درصد و در رقم یوسف بین 2/81-3/68 درصد کاهش دهند، در حالی­که مقدار سطح زیر منحنی پیشرفت شدت بیماری (AUDPC-S) به ترتیب در ارقام صحرا و یوسف بین 7/65- 62 درصد و 7/62-1/60 درصد کاهش یافت. بیشترین درصد افزایش عملکرد نیز در تیمارهایی با بیش از یک بار سمپاشی از مرحله تشکیل گره 3-2 تا گلدهی وجود داشت که به ترتیب در رقم­ های صحرا و یوسف بیش از 37 درصد (8/1092 تا 1/1284 کیلوگرم در هکتار) و 41 درصد (8/1167 تا 1290 کیلوگرم در هکتار) افزایش عملکرد مشاهده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار Tr5 (دو بار سمپاشی در T1+T2) مناسب­ ترین تیمار از نظر زمان استفاده قارچ­کش برای کاهش وقوع و شدت بیماری، افزایش عملکرد و سود اقتصادی بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بیماری لکه قهوه‌ای نواری از بیماری‌های مهم جو در اکثر نقاط دنیاست. در این بررسی که در منطقه ورامین اجرا شد میانگین درصد مزارع آلوده در سال 1379، 5/2±17/5 و در سال 1380، 2/38±3/67 تعیین گردید. برای تعیین حساسیت و مقاومت ارقام در گلخانه بذر 9 رقم جو ریحان، والفجر، کارون، ارس، جنوب، گرگان، مورکس (Morex)، شورن (Cheveron) و روبوست (Roboust) پس از ضدعفونی سطحی و شستشو با آب مقطر با روش ساندویچی با قا...

بیماری لکه قهوه­ای برنج که توسط گونه­های مختلفی از Bipolaris ایجاد می­شود یکی از مهم­ترین بیماری­های برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، از مجموع ۲۲۰ نمونه آلوده جمع­آوری شده از مزارع برنج استان گیلان، با استفاده از محیط‌های  کشت سیب‏زمینی، دکستروز آگار و آب آگار، ۸۰ جدایه قارچی جداسازی شد. برای شناسایی این قارچ­ها، خصوصیات مورفولوژیکی آن‌ها مورد استفاده قرار گرفت و قارچ‏های شناسایی شده به ...

مقدمه: امروزه استفاده از روش‌های شناسایی سریع عوامل بیماری‌زای گیاهی در پیشگیری از شیوع آفت‌ها در کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. بیماری لکه قهوه‌ای از رایج‌ترین بیماری‌های مرکبات در کشور است که جدایه‌های بیماری‌زای Alternaria alternataآن را ایجاد می‌کنند.‏‏ مواد و روش‏‏ها: در پژوهش حاضر، برای نخستین بار روش مولکولی مبتنی بر PCR برای تشخیص سریع بیماری لکه قهوه‌ای ارائه شده است. به این منظور، از باغ‌...

در تابستان 1377 و 78، در یک باغ مرکبات واقع در منطقه بابل­کنار در جنوب شهرستان بابل، علایم بیماری لکه قهوه­ای یا سوختگی ریزوکتونیایی بر روی یک گراس وحشی به نام اِلنا یا ارزن جنگلی (Oplismenus hirtellus) مشاهده گردید. علایم بیماری شامل لکه­های تقریباً مدور با قطر متوسط 20 تا 100 سانتی­متر بود که در آن لکه، تمام گیاهان موجود پس از نشان دادن لکه­های سوخته کوچک روی برگ و غلاف، به­گونه کامل سوخته و خش...

لکه ‌نواری یکی از مهم‌ترین بیماری‌های جو در استان ایلام است که قارچ Pyrenophora graminea آن را ایجاد می‌کند. برای تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ P. graminea از گیاهان آلودۀ جو در مزارع مناطق مختلف استان ایلام که زخم‌های قهوه‌ای‌رنگ نواری در اندام‌های هوایی داشتند، به‌طور تصادفی نمونه‌برداری صورت گرفت. در نهایت 69 جدایه از نمونه‌های آلوده با استفاده از محیط کشت سیب‌زمینی ـ دکستروز ـ آگار به‌...

The brown spot disease is one of the seed-borne diseases of rice, found in the all stages of its growth from nursery to farm. It causes qualitative and quantitative damage on rice. Therefore, some studies carried out on the different aspects of this disease and the reaction of some cultivars of rice against the pathogenic fungous agent of the diseases. To do so, 120 isolates, isolated from plan...