× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین عیار آنتی استرپتولیزین O و مقدار طبیعی آن در اهالی تهران

نویسنده

  • شفا, فرج اله

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: باکتری استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه a اصلی ترین عامل عفونت های گوش و حلق و بینی می باشد. عدم درمان یا تاخیر در اقدامات درمانی، منجر به اختلالات جدی مانند تب روماتیسمی حاد و گلومرونفریت می شود. اندازه گیری آنتی بادی ضد استرپتولیزین- o به عنوان یک مارکر در تشخیص این عفونت کاربرد دارد. تهیه استرپتولیزین از محیط کشت باکتری وقت گیر و هم راه با آلودگی است. در این مطالعه جهت اندازه گیری آ...

  سابقه و هدف: باکتری استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A اصلی‌ترین عامل عفونت‌های گوش و حلق و بینی می‌باشد. عدم درمان یا تاخیر در اقدامات درمانی، منجر به اختلالات جدی مانند تب روماتیسمی حاد و گلومرونفریت می‌شود. اندازه‌گیری آنتی‌بادی ضد استرپتولیزین- O به عنوان یک مارکر در تشخیص این عفونت کاربرد دارد. تهیه استرپتولیزین از محیط کشت باکتری وقت‌گیر و هم‌راه با آلودگی است. در این مطالعه جهت اندازه‌گیری...

تب روماتیسمی حاد ضایعه التهابی تاخیری و غیر چرکی عفونت استرپتوکوکی مجاری تنفسی فوقانی است. معیارهای تشخیص این بیماری متکی بر یافته های کلینیکی و با تایید یافته های حمایتی آزمایشگاهی دال بر ردپا و سابقه عفونت استرپتوکوکی می باشد. تست آنتی استرپتولیزین O یا (Anti-streptolysin O=ASO) یکی از معیارهای تشخیصی مزبور است. تفسیر تیتر ASO بایستی با احتیاط صورت گیرد زیرا حدود طبیعی این تست بستگی به تیتر ن...

پسوریازیس قطره ای به اشکال ضایعات گرد یا بیضی شکل و قرمز رنگ با پوسته های خاکستری یا نقره ای ، با قطر چند میلی متر تا یک سانتی متر و  بصورت پراکنده و منتشر روی تنه و اندامها و گاهی روی صورت ، گوشها ، سر وبندرت در کف دست و پا دیده می شود .  بیماری بیشتردر اطفال و بالغین جوان دیده می شود . به نظر می رسد  یک کانون عفونی مثل فارنژیت استرپتوکوکی در ایجاد آ‎ن نقش داشته باشد . مواد وروش تحقیق:  در این...

پسوریازیس قطره ای به اشکال ضایعات گرد یا بیضی شکل و قرمز رنگ با پوسته های خاکستری یا نقره ای ، با قطر چند میلی متر تا یک سانتی متر و  بصورت پراکنده و منتشر روی تنه و اندامها و گاهی روی صورت ، گوشها ، سر وبندرت در کف دست و پا دیده می شود .  بیماری بیشتردر اطفال و بالغین جوان دیده می شود . به نظر می رسد  یک کانون عفونی مثل فارنژیت استرپتوکوکی در ایجاد آ‎ن نقش داشته باشد . مواد وروش تحقیق:  در این...