× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و استخراج مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" در سازمان بر اساس نظام های ارزشی است. بدین جهت با مراجعه به متون اسلامی معتبر و به روایت صاحبنظران و متون غربی، مفاهیم و مقولات بنیادین تعیین "هدف" با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیاد شناسایی و از طریق بررسی کتابخانه‌ای، داده‌های مربوط به آن جمع‌آوری شده‌اند. نتایج بیانگر این است که سازمان‌های غربی با توجه به نظام ارزشی خود همه دریک هدف مشترکند وآن سود و منفعت مادی و افزایش سطح رفاه زندگی است و از طرفی اسلام اگر چه اصل منفعت را می پذیرد، اما سود را اعم از مادی و معنوی می داند. سود در منطق اسلام وسیله ای برای رسیدن به هدف های بلند مدت و عالی است. لذا، اگر مدیری با در نظر داشتن ویژگیهای اسلامی اهداف سازمان را مشخص کند آنوقت با محوریت توسعه مادی و معنوی عمل خواهد کرد.

جستجوی کلمه کلیدی

هدف
نظام ارزشی
اسلام
غرب
سازمان

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلّمان) و ابعاد نظام ارزشی آنان بر اساس نظریه ارزش های بنیادین شوارتز بود. بدین منظور، از میان مدیران و معلّمان شاغل در مدارس دوره‌های گوناگون تحصیلی شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر) در سال تحصیلی 89 - 1388، نمونه‌ای به حجم 327 نفر، با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری داده ها، از مقیاس زمینه‌یابی ارزش‌ها...

هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلّمان) و ابعاد نظام ارزشی آنان بر اساس نظریه ارزش های بنیادین شوارتز بود. بدین منظور، از میان مدیران و معلّمان شاغل در مدارس دوره های گوناگون تحصیلی شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر) در سال تحصیلی 89 - 1388، نمونه ای به حجم 327 نفر، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها، از مقیاس زمینه یابی ارزش های...

زمینه و هدف: ارزش های نهادینه شده زیر ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان می باشند. با توجه به وجود تفات های مختلف در بافت نیروهای دانشگاه های علوم پزشکی و رسالت آنها در تولید علم و درمان بیماری ها، این مطالعه با هدف استفاده از الگوی سیستم ارزشی آلپورت در شناخت ارزش های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای حل برخی از مشکلات آن اجرا شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در پائیز 1391 در ...

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه   چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش ها...

با توجه به نیازِ به مسکن در دهه­های اخیر به عنوان یکی از ابتدایی­ترین و اساسی­ترین نیازهای انسان و از طرفی در راستای سیاست­های کلان کشور و با توجه به اهمیت خانه در دین مبین اسلام؛ بدین روی، تأکید بر اصول طراحی معماری مسکن طبق نظام معرفتی اسلام یک امر مهم و ضروری برای دست‌یابی به کیفیت مطلوب سکونت به­نظر می­رسد. از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به اصول طراحی معماری مسکن مطلوب در راستای مؤلفه...

یکی از ویژگی های اصلی جنبش زنان در غرب صبغه سیاسی آ ن بوده است این جنبش نه تنها در طول فعالیت های خود تقاضاهای سیاسی مانند کسب حق رای برای زنان داشته بلکه به نوعی برداشت رایج از سیاست را با گسترش حوزه مفهومی آن با چالش کشیده است و مفاهیم بنیادین سیاست از جمله تفکیک میان سپهر خصوصی و عمومی عرصه سیاست دولت دموکراسی و شهروندی را باز تعریف کرده و یا به مشکله تبدیل کرده است در این مقاله آرای فمینیست...